Gemi Ana Makineleri 2. Test /51 soru

Sevgili Zabit Adayları/Zabitler başarılar.

1. Bazı dört zamanlı makinelerde geri hareket kemleri nasıl tornistan durumuna getirilir ?

 
 
 
 
 

2. Eğer aşırı bir doldurucu dizel motorundan hareket alarak süperşarj havası üretiyorsa, buna ne
isim verilir?

 
 
 
 
 

3. Bazı dört zamanlı makinelerde geri hareket kemleri nasıl tornistan durumuna getirilir ?

 
 
 
 
 

4. Eğer aşırı bir doldurucu dizel motorundan hareket alarak süperşarj havası üretiyorsa, buna ne
isim verilir?

 
 
 
 
 

5. Dizel makinelerinde aşırı doldurma uygulandığı zaman aşağıda belirtilen yararlardan hangisi
sağlanır ?

 
 
 
 
 

6. Yakıt püskürtmede 240 ±0 bar toleransının anlamı aşağıdakilerden hangisidir ?

 
 
 
 
 

7. Enjektör meme ve iğne valf aşırı bir biçimde aşındığı zaman yapılması gereken aşağıdakilerden
hangisi olmalıdır?

 
 
 
 
 

8. Dört zamanlı ve devir sayısı 300 rpm olan bir makinede 2 dakikada kaç iş çevrimi oluşur?

 
 
 
 
 

9. Çift etkili makinelerde alt ve üst klerens hacimleri arasındaki ilişki aşağıda belirtilenlerden
hangisine uymaktadır?

 
 
 
 
 

10. Eğer bir dizel makinesinin piston stroku 267 mm ve krankşaft devir sayısı dakikada 720 ise
pistonun ortalama hızı kaç m/s’dir?

 
 
 
 
 

11. Dört stroklu dizel makinelerinde emme veya giriş valfleri yuvalarına aşağıdakilerden hangisi
tarafından oturlulurlar?

 
 
 
 
 

12. Yağlama devrelerinde, yağ pompasının verdiği yüksek basınçlı yağ nerede toplandıktan sonra,
oradan palamar yataklarına iletilir?

 
 
 
 
 

13. Valf overlepi makinenin çalışması sırasında ne zaman oluşur?

 
 
 
 
 

14. Makinenin çalışması sırasında bacada rengi griden siyaha kadar değişen duman görülürse ,
bunun anlamı nedir?

 
 
 
 
 

15. Suyun denizden alınıp makine silindir ceketi ve kaverinde dolaştıktan sonra denize atıldığı
devrelere ne ad verilir?

 
 
 
 
 

16. Yağ kontrol ve yağ sıyırıcı segmanların görevleri nedir?

 
 
 
 
 

17. Dört stroklu dizel makinelerinde yağ segmanlarının sıyırıcı tırnaklarının yukarı gelecek şekilde
yuvalarına takılması, aşağıda belirtilenlerden hangisine neden olur?

 
 
 
 
 

18. Salmastra kutusu veya “stafin boks” hangi dizel makinelerde kulanılır?

 
 
 
 
 

19. Dört stroklu bir dizel makinesinde giriş veya emme valfı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 
 
 
 
 

20. Türbin keysinin giderek büyüyen bir çapa ve konik bir şekle sahip olduğu türbin aşağıdakilerden
hangisidir?

 
 
 
 
 

21. Yüksek güçlü, ağır devirli makinelerin silindirlerinin yağlanmasında aşağıdakilerden hangisi
kullanılmaz?

 
 
 
 
 

22. Gemi dizel makinelerinin büyük bir bölümünde ne tür laynerler kullanılır ?

 
 
 
 
 

23. Dört stroklu ve süperşarjlı bir makinenin tayming diyagramına göre egzoz valfı alt ölü noktadan
kaç derece önce açılmaya başlar ve üst ölü noktayı kaç derece geçe tümüyle kapanır?

 
 
 
 
 

24. Aşağıdakilerden hangisi bir basit aksiyon türbinidir?

 
 
 
 
 

25. İki zamanlı basit port süpürmeli makinelerde kısa devrenin yok edilmesi için ne yapılmalıdır?

 
 
 
 
 

26. Rato türbininde dami pistonun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

27. MAN türü veya ilmek süpürmede dolgu kaybını önlemek üzere aşağıda belirtilenlerden hangisi
kullanılır?

 
 
 
 
 

28. Motorlarda kompresyon oranı tanımı, aşağıda verilenlerden hangisine uymaktadır?

 
 
 
 
 

29. Aşağıdakilerden hangisi sırast yatakların elemanı değildir?

 
 
 
 
 

30. Dizel makinelerinde özgül hava tüketimi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 
 
 
 
 

31. Basınçlı hava tüplerinin imlâ edilmesinde, zaman zaman aşağıdaki valflardan hangisi kullanılır?

 
 
 
 
 

32. Turboşarjlı orta ve yüksek devirli makinelerde valf overlepi aşağıdakilerden hangisidir ?

 
 
 
 
 

33. İki kademeli bir devir düşürücüde devir düşürme sayısı, tek kademelinin kaç katıdır?

 
 
 
 
 

34. Aşağıdakilerden hangisi 4 zamanlı modern bir dizel makinesinin maksimum süperşarj basıncı
olabilir?

 
 
 
 
 

35. Tornistan türbininin alçak basınç türbini ile aynı keys içinde olması halinde hangi tür manevra
valfı kullanılır?

 
 
 
 
 

36. Dizelmakinelerinde 1 kg sıvı yakıtın yakılabilmesi için minimum kuramsal hava miktarı ne
olmalıdır?

 
 
 
 
 

37. Aşağıdaki türbinlerin hangisinde dami piston kullanılmaz?

 
 
 
 
 

38. Dizel makinelerinin emme ve egzoz valfları ile valf sitlerinin konik yüzeyleri arasında kaç derecelik
açı farkı bulunur?

 
 
 
 
 

39. Aşağıdakilerden hangisi kontrol odasından tespit edilemez?

 
 
 
 
 

40. Bir yakıt püskürtme pompasının plenceri aşınmış fakat barılı çok iyi bir durumda kalmıştır. Bu
durumda yapılması gereken nedir?

 
 
 
 
 

41. Bir dizel makinesinde soğutma suyunun katodik korozyonunu engellemek için aşağıdakilerden
hangisi kullanılır?

 
 
 
 
 

42. Karterdeki yağın seviyesi, yağ çubuğunun neresinde olmalıdır?

 
 
 
 
 

43. Dizel makineleri parçalarının boyutlandırılmasında, hangi temel ölçüler esas alınır?

 
 
 
 
 

44. Ağır devirli kroshetli dizel makineleri daha çok hangi tür gemilere uygulanır?

 
 
 
 
 

45. Srast yataklarında bulunan pedlerin kolara zarar vermesini engellemek için üzerleri hangi metalle
kaplanır?

 
 
 
 
 

46. Dizel makinelerinde çizilmiş ya da çentiklenmiş silindir layneri aşağıda verilenlerden hangisine
neden olur?

 
 
 
 
 

47. Doğal emişli, ağır devirli dizel makinelerindeki valf overlepinin yaklaşık değeri aşağıdakilerden
hangisidir?

 
 
 
 
 

48. Ticaret gemilerinde kullanılan buhar kazanlarında maksimum buhar basıncının sayısal değeri
aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

49. Bir gemi dizel makinesi boşta çalışmadan tam yola getirildiğinde küçülen nedir ?

 
 
 
 
 

50. Çalışmakta olan bir dizel makinesinin hava-yakıt oranı, makinenin hafif ve tam yüklerinde
kıyaslanınca aşağıda verilenlerden hangisi oluşur ?

 
 
 
 
 

51. İki stroklu, karşıt pistonlu dizel makinelerinde egzoz pistonlarının süpürme pistonlarına göre
avanslı olmasının sebebi nedir?