/

BİLİNMESİ GEREKENLER

SÖZLÜKacil durum durdurma düğmesi : (İng. emergency stop button) Aşırı titreşim,parçaların gevşemesi, aşırı kaçak gibi acildurumlarda ayrıştırıcıyı durdurmak için kullanılanelektrik düğmesi. açma suyu : (İng. opening water, high pressure operatingwater) Yağ ve yakıt ayrıştırıcılarının ilk devreyealınmasında ve çamur haznesinin dolup şokgereksinimi duyulduğunda

/

BİLİNMESİ GEREKENLER

SÖZLÜKaçma suyu : (İng. opening water, high pressure operatingwater) Yağ ve yakıt ayrıştırıcılarının ilk devreyealınmasında ve çamur haznesinin dolup şokgereksinimi duyulduğunda ayrıştırıcıya verilerekkayar alt çanak altındaki suyun tahliyesini veçanağın aşağıya kayarak şok yapılmasını sağlayankısmen yüksek basınçlı su, şok suyu. ağır faz :

/

BİLİNMESİ GEREKENLER

SÖZLÜKalgılayıcı : (İng. probe) Sintine separatörünün (yağlı suayrıştırıcısının) üst tarafında toplanan farklıyoğunluklardaki sıvıları (kirli yağ ve su) algılayarakbu bölümde artan kirli yağ seviyesiyle çamur valfiniaçan ve kirli yağı (çamuru) çamur tankına gönderenbir çeşit cihaz veya yoğunluğa duyarlı şamandıra,seviye ölçer. alıcı valf :

/

BİLİNMESİ GEREKENLER

SÖZLÜKaçılı valf : (İng. angle valve) Dinlendirme ve servistanklarından yakıt çıkıslarında veya kazanların sugirislerinde kullanılan akıskan girisi ve çıkısıarasında 90 derece açı olan bir çesit glob valf. alıstırma macunu : (ing. lapping compound, grinding paste) Valfdisklerinin valf yuvalarına alıstırılmasındakullanılan ve içinde metal

/

BİLİNMESİ GEREKENLER

SÖZLÜK akıs yönü : (ing. flow direction) Bazı valflerin ve filtrelerinislevlerini dogru yapabilmesi için devre üzerine dogru baglanmaları gerektiginden bu elemanlarınüzerinde sıvının akım yönünü gösteren isaret. akümülatör : (ing. accumulator) Hidrolik sistemlerde kullanılıpazot gazlı, yaylı ve pistonlu gibi çesitleri olan vebasınç enerjisini

/

BİLİNMESİ GEREKENLER

SÖZLÜK adaptör : (İng. connector) Bir tarafı dişi, diğer tarafı erkekve her iki tarafında da diş olan dökme demir, çelikveya pirinç malzemeden yapılan bağlantı elemanı. altı köşe baş : (İng. hexagonal head) Nipel, adaptör, cıvata vb.bağlantı elemanlarının üzerinde açık (yaprak),kapalı (yıldız) ve

/

BİLİNMESİ GEREKENLER

SÖZLÜK akıskan basıncı : (ing. fluid pressure) Pompanın bastıgı sıvınındevrede ölçülen basınç degeri. amyant : (ing. asbestos) Gemilerde kazan, sıcak yakıt veegzoz devrelerinde kullanılan ve bu devrelerdeki isinin da dısarı kacmasını önleyen ısıya dayanıklı bez. asınma ringi : (ing. wearing ring, casing

/

BİLİNMESİ GEREKENLER

SÖZLÜK acil durum sintine pompası : (ing. emergency bilge pump) Geminin saç atmasıveya çatışması şeklindeki olaylar sonrasında sualması gibi olağanüstü durumlarda makinadairesindeki sintineyi ayrıştırıcıya sokmadan direktolarak denize basan santrifüj pompa. alıcı devre : (İng. suction line, suction pipe) Pompaların emiştarafındaki boru devresi.

/

BİLİNMESİ GEREKENLER

SÖZLÜK açık impeller : (ing. open impeller) Kanatları üzerinde ve altında(her iki tarafında da) kapak bulunmayan pompaimpelleri. alçak basınç : (ing. low pressure) Pompanın emme tarafındakibasınç göstergesinde okunan basınç degeri. alttan emisli pompa : (ing. bottom suction pump) Dik konumda bulunansantrifüj pompalarda,