Gemi Ana Makineleri 3. Test /50 soru

1. Bir dizel makinesinin m³ türünden makine veya silindir hacmi (deplasmana) izlenenlerden
hangisinin ürünüdür ?

 
 
 
 
 

2. Her bir güç strokunda pistona uygulanan ortalama basınç izlenenlerden hangisidir ?

 
 
 
 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi dizel makinesinin silindirlerinde, ortalama endike basıncı en fazla etkiler?

 
 
 
 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi bir dizel makinesinin piston strok hacmi veya piston deplâsmanıdır ?

 
 
 
 
 

5. Bir dizel makinesinin kompresyon oram tanımı, aşağıda sıralananlardan hangisidir ?

 
 
 
 
 

6. Bir dizel makinesinin herhangi bir silindirinde kompresyon basıncındaki anî düşmeye
aşağıdakilerden hangisi neden olabilir?

 
 
 
 
 

7. Sağlıklı ısınması için, ana makine devreye alınmadan kaç saat önce torna çarkın devreye alınması
gerekir?

 
 
 
 
 

8. Dizel makinelerini diğer içten yanmalı makinelerden ayıran ana özellik nedir ?

 
 
 
 
 

9. Modern dizel makinelerinin çalışma çevrimi, hangi termodinamik çevrime uymaktadır ?

 
 
 
 
 

10. Motorların esas parçalarının boyutlandırılmasında hangi temel ölçüler esas alınır?

 
 
 
 
 

11. Doğrudan püskürtmeli bir dizel makinesinde sıkıştırma ile yanma üretebilmek için minimum veya
kritik kompresyon oranı hangi sayısal değerde olmalıdır ?

 
 
 
 
 

12. Eğer tüm diğer durumlar, örneğin silindir çapı, piston stroku, devir sayısı, silindir sayısı ve
ortalama efektif basınçları eşit olan iki stroklu bir dizel makinesi, dört stroklu makineye göre ne
kadar güç üretir?

 
 
 
 
 

13. Dört stroklu dizel makinelerinin sakıncası nedir ?

 
 
 
 
 

14. Dört stroklu makinelerle kıyaslandığında, iki zamanlı makinelerin sakıncası nedir ?

 
 
 
 
 

15. Eşit beygirgücü üreten dört ve iki stroklu makinelerden hangisinin egzoz sıcaklıkları daha
yüksektir ?

 
 
 
 
 

16. Tek etkili, iki stroklu bir dizel makinesinin silindirlerinde güç stroku oluşumu ne zaman görülür ?

 
 
 
 
 

17. Bir dizel makinesinde piston alt ölü noktada iken :

 
 
 
 
 

18. Distillerde yoğuşan buharların oluşturduğu suyun tuzluluğu,salinometrede hangi sayı ile belirtilir?

 
 
 
 
 

19. Ters akımlı, basit portlu süpürmenin en önemli sakıncası aşağıda belirtilenlerden hangisidir?

 
 
 
 
 

20. Emme ve egzoz valfları hareketlerini nereden alırlar?

 
 
 
 
 

21. Bir dizel makinesinde maksimum güce nasıl erişilir ?

 
 
 
 
 

22. Eğer bir dizel makinesinde piston stroku 254 mm ve makinenin devir sayısı 720 rpm ise, piston
ortalama hızı kaç metre/saniyedir ?

 
 
 
 
 

23. Devir sayısı 900 rpm ve piston stroku 305 mm olan bir dizel makinesinin piston ortalama hızı ne
kadardır ?

 
 
 
 
 

24. Süpürme pompalarının motorun çalışmasındaki rölü nedir?

 
 
 
 
 

25. Hangi dizel makinelerinde yanma odası, silindir başlığı ile piston kafası arasındadır ?

 
 
 
 
 

26. Modern, hidrolik püskürtmeli gemi dizel makinelerinin teorik çevrimi izlenenlerden hangisidir ?

 
 
 
 
 

27. Bugün modern dizel makinelerinin büyük bir bölümü Otto ve Diesel çevrimlerinin birleşimi ile
çalışırlar, Bu çevrimde sıkıştırma ile yanma;

 
 
 
 
 

28. Herhangi bir yatak için yağlama bakımından en önemli an ne zamandır ?

 
 
 
 
 

29. Krankkeys basıncının yükselmesi, genel olarak neyi belirtir ?

 
 
 
 
 

30. Krankkeys basıncının önemli bir şekilde yükselmesinin sebebi ne olabilir ?

 
 
 
 
 

31. Bir dizel makinesinin krankkeys basıncındaki yükselme genel olarak, aşağıdakilerden hangisinin
belirtisidir ?

 
 
 
 
 

32. Su ceketi ile birlikte yapılan laynerlerin etek kısmında O-ringler bulunmaktadır. Bunların görevi
nedir ?

 
 
 
 
 

33. Eğer piston ile silindir duvarı arasındaki klerens yeterli değilse, izlenen sonuçlardan hangisi
oluşabilir ?

 
 
 
 
 

34. Piston çekileceği zaman silindir layneri üst kısmındaki karbon fatura izlenenlerden hangisine
neden olur ?

 
 
 
 
 

35. Krankşaftan hareket alan en önemli motor bölümü hangisidir?

 
 
 
 
 

36. Aşağıdaki ifadelerden hangisi, tek etkili makinelerde silindir layneri aşınması bakımından
doğrudur?

 
 
 
 
 

37. Bir dizel makinesinde silindir laynerinîn üst ölü nokta dolayında, çoğu zaman en büyük aşınma
miktarı meydana gelmesinin sebebi nedir ?

 
 
 
 
 

38. Kroshetli dizel makineleri devir sayıları bakımından hangi sınıfa girmektedirler ?

 
 
 
 
 

39. İzlenenlerden hangisi bir silindir laynerinde aşınma miktarını doğrudan etkiler ?

 
 
 
 
 

40. Silindir başlığının su dolaşım kanallarında oluşan hava ceplerinin, dizel makinesinin
operasyonuna etkisi nedir ?

 
 
 
 
 

41. Valf overlepi ya da supap çakışması nasıl tanımlanır?

 
 
 
 
 

42. Yardımcı bir dizel makinesinde kullanılan ön yanma odasının yararı nedir ?

 
 
 
 
 

43. Önyanma odalarınıntürbülânsyuvalarındanfarklı olmalarının sebebi nedir ?

 
 
 
 
 

44. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ön yanma odalarının işletme özelliklerini tanımlar ?

 
 
 
 
 

45. Dizel makinelerinin açık yanma odalı olarak dizayn edilmelerinin sebebi nedir ?

 
 
 
 
 

46. Dizel makinelerinde kullanılan açık yanma odalarının birincil amacı nedir ?

 
 
 
 
 

47. Bir dizel makinesininyanmaodasındaenbüyük türbülânsı ne üretir ?

 
 
 
 
 

48. Dizel motorlarında sıkıştırma sonu basıncı ne kadar olur?

 
 
 
 
 

49. Pervane görevi yapan iki stroklu dizel makinelerinde türbülâns başlıca ne ile üretilir ?

 
 
 
 
 

50. Bir dizel makinesinin silindirlerinde türbülâns niçin üretilir?