Gemi Ana Makineleri 4. Test /51 soru

1. Bir dizel makinesinin yanma sisteminde türbülâns üretmek için kullanılan yaygın yöntem
hangisidir ?

 
 
 
 
 

2. Gemilerde fuel oil veya bunker yakıtının depolanmasında kullanılan tankların adı nedir?

 
 
 
 
 

3. Bir silindirde uygun bir yanma için gerekli türbülâns ne şekilde sağlanır?

 
 
 
 
 

4. İzlenen yanma kriterlerinden hangisi püskürtme sistemi ile ilişkili değildir?

 
 
 
 
 

5. Aşağıda verilenlerden hangisini sağlamak bakımından türbülans çok önemlidir ?

 
 
 
 
 

6. Bir dizel makinesi silindirinde yakıtın uygun bir şekilde dağılması, izlenenlerden hangisine
bağlıdır?

 
 
 
 
 

7. Hava ile yakıt karışımının gelişmesi için dört zamanlı bir dizel makinesi silindirinde oluşturulan
hava hareketinin adı nedir ?

 
 
 
 
 

8. Sıkıştırılmış hava dolgusunun türbülans;, izlenenlerden hangisini artırır?

 
 
 
 
 

9. Gemi dizel motorlarında en çok kullanılan gavernör tipi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

10. Enerji hücresi veya hava hücresinin amacı nedir ?

 
 
 
 
 

11. Gemi motorlarında havadaki rutubet nasıl giderilir?

 
 
 
 
 

12. Yüksek devirli, küçük çaplı dizel makinelerinde kullanılan ön yanma odaları, hava hücreleri ve
enerji hücreleri neyi yükseltmek için görev yaparlar ?

 
 
 
 
 

13. Yüksek güçlü dizel makinelerinin dökmedemirden yapılmış pistonlarının önemli özelliği nedir ?

 
 
 
 
 

14. 6 silindirli, dört zamanlı bir dizel motorunun yağ kanalları tıkanırsa egzoz dumanının rengi ne
olur?

 
 
 
 
 

15. Pistonun üst parçasının adı nedir ?

 
 
 
 
 

16. Bir dizel makinesinde kullanılan pistonların, segman bölgesinin çapı, niye etek çapından daha
küçüktür ?

 
 
 
 
 

17. Piston kafası çapının, çoğu zaman etek çapından daha küçük olmasının sebebi nedir ?

 
 
 
 
 

18. Dökme demirden yapılmış pistonlara göre, alüminyum alaşımlarından yapılmış pistonların yararı
nedir ?

 
 
 
 
 

19. Pistonların alt bölümlerine ne ad verilir ?

 
 
 
 
 

20. Dört zamanlı bir dizel makinesinde emme ve egzoz valfları hareket mekanizması ile açıldıktan
sonra yuvalarına nasıl otururlar ?

 
 
 
 
 

21. Trank pistonlu makinelerin büyük bir bölümünde, piston pinin yuvasından çıkarak silindir
duvarına dokunması ne ile önlenir ?

 
 
 
 
 

22. Yataklık yüzeyi piston boşları ile konnektin rodun küçük tarafı olan gacin pinler, aşağıdakilerden
hangisidir ?

 
 
 
 
 

23. Trank pistonlu bir dizel makinesinin güç stroku sırasında oluşan yan srastından, aşağıda
verilenlerden hangisi sorumludur?

 
 
 
 
 

24. Pistonlar,görev yaparken hangi yardımcı elemanlardan yararlanılır?

 
 
 
 
 

25. Alüminyum alaşımından yapılan pistonlarda Segman yuvası geçmeleri kullanılmasının sebebi
nedir ?

 
 
 
 
 

26. Kazan ocağı kontrol edildiğinde, portakal renginde alev görülürse, nasıl bir yanma olduğu
anlaşılmalıdır?

 
 
 
 
 

27. Konnektin rodun hareketi sonucu oluşan ve birim alanı etkileyen yan basıncı, birincil olarak neye
bağlıdır ?

 
 
 
 
 

28. Uzun bir süre kullanımdan sonra, piston segmanı etkisiyle laynerin üst kısmında, bir fatura
oluşur. Piston segmanları değiştirileceği zaman, faturanın giderilmesi, aşağıda verilenlerden
hangisini korumak için önemlidir ?

 
 
 
 
 

29. Stop etmek için yakıtı kesilmeden önce, yüksek güçlü dizel makinelerinin bir kaç dakika boşta
çalıştırılması niçin gereklidir ?

 
 
 
 
 

30. Piston segman alanı çatlaması, izlenenlerden hangisinin sorumluluğundadır ?

 
 
 
 
 

31. Mekanik süperşarjlı, orta ve yüksek devirli makinelerde valf overlepi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

32. Piston segmanı ve yuvası arasındaki aşırı yan klerensi neye sebep olur ?

 
 
 
 
 

33. Eğer, piston kompresyon segmanlarının art klerensi aşırı olursa, izlenenlerden hangisi meydana
gelir ?

 
 
 
 
 

34. Bir dizel makinesinde çizilmiş layner, izlenenlerden hangisine neden olur?

 
 
 
 
 

35. Yüksek güçlü, ağır devirli dizel makinelerinde, segman kanalının hangi bölümü, diğer bölümlere
göre daha fazla aşınır?

 
 
 
 
 

36. Bir dizel makinesi pistonunda segman yüzeyinin kırılmasının nedeni, izlenenlerden hangisidir?

 
 
 
 
 

37. 6 silindirli, 4 stroklu sıra türünden bir makinenin ateşleme sırası 1,5,3,6,2 ve 4 ‘tür. 6 numaralı
silindir üst ölü noktada ateşlediği zaman,4 numaralı piston nerededir?

 
 
 
 
 

38. Bacada çok açık veya uçuk kahverengi bir duman görülürse, kazan ocağında nasıl bir yanma
oluşmaktadır?

 
 
 
 
 

39. Yardımcı bir dizel makinesinde piston eteğine tırtıl çekilmesinin sebebi nedir ?

 
 
 
 
 

40. Piston kafasının çatlaması, aşağıda verilenlerin hangisinden kaynaklanır ?

 
 
 
 
 

41. Piston boşları tarafından yataklandırılan ve konnektin rodun küçük ucuna tespit edilen gacın pin
hangisidir

 
 
 
 
 

42. Türboşarjlı bir dizel makinesinin giriş manifoldunda hava sıcaklığının normal değerin üzerinde
olmasının sebebi nedir?

 
 
 
 
 

43. Eğer bir dizel makinesinde piston ve silindir arasındaki klerens aşırı ise, piston vuruntusu başlar.
Bu vuruntuyu oluşturan sebep nedir ?

 
 
 
 
 

44. Yüksek devirli dizel makinelerinde eksenel hareketli parçaların ağırlığını azaltmak için pistonlar
önemli ölçüde kısa yapılırlar. Bu durum aşağıdakilerden hangisine sebep olur ?

 
 
 
 
 

45. Dört zamanlı bir dizel makinesinin güç stroku sırasında, bir trank pistonun yan srastının
(itmesinin) büyük bir bölümü, izlenenlerden hangisi tarafından emilir ?

 
 
 
 
 

46. Alüminyum bir piston ile silindir arasındaki soğuk klerens, dökme demir pistonlara göre ne
kadardır ?

 
 
 
 
 

47. Çoğu zaman piston sıkışması nereden kaynaklanır?

 
 
 
 
 

48. Bir dizel makinesinde normale göre alçak sıkıştırma basıncının sebebi ne olabilir ?

 
 
 
 
 

49. Piston eteğinde verniklenmenin sebebi nedir ?

 
 
 
 
 

50. Bir buhar türbini çalışırken titreşime başlamış ve sonra gürleme sesleri gelmeye başlamıştır.
Problem aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

51. Bir diesel makinesinde giriş(emme) valfının klerensinin büyütülmesi aşağıdakilerden hangisine
neden olacaktır?

 
 
 
 
 

Soru 1 den 51