Gemi Ana Makineleri 5. Test /50 soru

1. Dizel makinelerinin çoğunda piston kafalarının içbükey yapılmasının sebebi nedir?

 
 
 
 
 

2. Eğer bir dizel makinesinin silindirlerinden birinde hatalı bir yanma meydana geliyor ise bundan
makinenin hangi sistemi sorumludur?

 
 
 
 
 

3. Ağır devirli iki stroklu bir dizel makinesinde, bir pistonun üst ölü noktada iken oluşturduğu
vuruntunun sebebi ne olabilir ?

 
 
 
 
 

4. Herhangi bir piston segmanı için, sürtünme oluşmaksızın yumuşak bir operasyon için,
aşağıdakilerden hangisi gereklidir ?

 
 
 
 
 

5. Yüksek güçlü, ağır devirli, iki stroklu dizel makinelerinin en üst kompresyon segmanı, en etkili bir
şekilde, izlenenlerden hangisi tarafından yağlanmalıdır ?

 
 
 
 
 

6. Yüksek güçlü, ağır devirli dizel makinelerinde, dökme demirden yapılmış en üst kompresyon
segmanının aşırı ısınması olasılığını azaltmak için ne gibi bir uygulama yapılmaktadır ?

 
 
 
 
 

7. Kromla kaplı bazı piston kompresyon segmanlarının yüzüne ince bronz bir çember donatılmıştır.
Bunun amacı nedir

 
 
 
 
 

8. Dizel makinelerinin kompresyon segmanları silindirde doğrudan nereye temas eder ?

 
 
 
 
 

9. Dizelmakinelerindekullanılanpistonsegmanlarının görevi nedir ?

 
 
 
 
 

10. Bazı türbinlerde yüksek basınçlı buhar, türbin keysi içinde belirli bir noktaya kadar genişletilir. İş
görerek basıncı ve sıcaklığı bir miktar düşmüş olan buhar, türbinden alınır, bir ısıtıcıdan
geçirilerek tekrar türbine verilir. Böyle sistemlere ne isim verilir?

 
 
 
 
 

11. Büyük güçlü motorlarda endikeyter diyagramları nasıl olmalıdır?

 
 
 
 
 

12. Dizel makinelerinde bir çevrimde valf yayı uçlarının aşırı aşınması veya parlak olması
aşağıdakilerden hangisini belirtir?

 
 
 
 
 

13. Her güç stroku sırasında pistona uygulanan ortalama basınç aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

14. Aşağıdaki hangi olay ÖTEKTİK oluşumuna neden olur?

 
 
 
 
 

15. Piston soğutma perdeleri pistonun neresinde bulunur?

 
 
 
 
 

16. Motorlarda “çeki kartı” neyi belirler, nasıl alınır?

 
 
 
 
 

17. Yüksek devirli, çok silindirli dizel makinelerinde karşı ağırlıklar hangi amaçla krankpinlerin aksi
tarafına ve krank kollarına yerleştirilir? .

 
 
 
 
 

18. Dizel makinelerinin kemşaftı üzerinde bulunan kemlerin düzeni ve şekli, aşağıdaki guruplardan
hangisini doğrudan kontrol eder?

 
 
 
 
 

19. 4 zamanlı, doğal emişli bir dizel makinesi, aşırı doldurmalı (süperşarjlı) bir makine haline
getirilirse, valf tayminginde hangi değişiklik yapılmalıdır?

 
 
 
 
 

20. Yakıt püskürtme zamanlanmasının büyük miktarda gecikmesi aşağıdakilerden hangisine neden
olur?

 
 
 
 
 

21. Reaksiyon türbinlerinde buharın hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 
 
 
 
 

22. Krankşaftta karşı ağırlıklar neresinde bulunur?

 
 
 
 
 

23. Endikatör diyagramında pc (kompresyon basıncı) normalden düşük gözüküyor ise,
aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir?

 
 
 
 
 

24. İki stroklu,çift etkili makinelerde bir iş çevriminin oluşması için ne gereklidir?

 
 
 
 
 

25. Operasyon sırasında karşılaşılan düşük kompresyon basıncı ve yüksek egzoz sıcaklığının anlamı
nedir?

 
 
 
 
 

26. Doğru akımlı süpürmenin ters akımlı süpürmeye göre yararları, aşağıda belirtilenlerden
hangisidir?

 
 
 
 
 

27. Yüksek kükürt yüzdeli yakıt kullanımının olası sonucu nedir?

 
 
 
 
 

28. Modern gemi dizel makinelerinin kompresyon oranlarının sayısal değerleri hangi sınırlar
arasındadır.

 
 
 
 
 

29. Bir dizel makinesinde layner çatlarsa, aşağıdakilerin hangisi görülmez?

 
 
 
 
 

30. Bir dizel makinesinde maksimum yanma basıncı düşüyor, egzost gaz sıcaklıkları artıyorsa, bunun
nedeni aşagıdakilerden hangisi olabilir

 
 
 
 
 

31. Gemi dizel makinelerinde süperşarj havasının sıcaklığı hangi değerler arasındadır?

 
 
 
 
 

32. Yakıtın silindirlere hidrolik basınç ile püskürtülmesine ne ad verilir?

 
 
 
 
 

33. Yüksek devirli dizel makinelerinde fazla hava katsayısının maksimum sayısal değeri ne kadardır?

 
 
 
 
 

34. Gemi dizel makinelerinde fuel oiller mimimum kaç dereceye kadar ısıtılırlar ?

 
 
 
 
 

35. 2160 kW gücünde olan bir buhar türbininin verimi 0,8’dir. Buharın türbine giriş ve çıkış antalpileri
sırasıyla 3240 ve 2700 kJ/kg olduğuna göre, bu türbinin buhar sarfiyatı aşağıdakilerden
hangisidir?

 
 
 
 
 

36. Küçük güçlü, iki zamanlı makinelere, genel olarak hangi tür süpürme uygulanır?

 
 
 
 
 

37. Küçük güçlü gemi dizel makinelerinde samp tanktan yağı alan pompa ne tür pompadır ?

 
 
 
 
 

38. Motorlarda püskürtme gecikmesini karşılamak için ne yapılır?

 
 
 
 
 

39. Dizel makinelerinde genel olarak hangi tür silindir layneri kullanılır?

 
 
 
 
 

40. Dört zamanlı dizel makinelerinde bir iş çevrimi nasıl oluşur?

 
 
 
 
 

41. Piston rot, salmastra kutusu ve sliper gayıtı hangi dizel makinelerinde kullanılır?

 
 
 
 
 

42. Dizel makinelerinde emme veya hava giriş strokundan sonraki olaya ne isim verilir?

 
 
 
 
 

43. İki zamanlı dizel makinelerine uygulanan süpürme havasının maksimum basıncı ne kadardır?

 
 
 
 
 

44. Silindir duvarındaki yağlama yağının fazlasını kartere sıyıran segmanlar aşağıda belirtilenlerden
hangisidir?

 
 
 
 
 

45. Soğutma suyunun makine, kuler, pompa ve tekrar makine arasında dolaştırıldığı devrelere ne ad
verilmektedir?

 
 
 
 
 

46. Gemi dizel motorlarına uygulanan omurga sistemi nasıl bir soğutma sistemidir?

 
 
 
 
 

47. Süperşarj havası sıcaklığındaki her 10°C’lük yükselme makinenin ürettiği güçte ne gibi bir
değişim meydana getirir?

 
 
 
 
 

48. Dizel makinelerinin egzozlarında mavimsi duman oluşmasının nedeni nedir?

 
 
 
 
 

49. Dizel makinelerinde enjektörler kaç saatte bir temizlenip açma basınçları ayarlanır?

 
 
 
 
 

50. Egzoz susturucusunun görevi nedir?

 
 
 
 
 

Soru 1 den 50