4-Türk Uluslararası Gemi Sicili, Bağlama Kütüğü, Borda Evrakı / Çalışma süresi içinde kontrol- Sigorta şirketinin mükellefiyetler

Borda Evrakı:
Borda Evrakı, gemilerin günlük operasyonlarını, seyir bilgilerini, yük taşıma işlemlerini ve diğer önemli ayrıntıları içeren belge setidir. Gemilerin güvenliği, bakımı, personel rotasyonu, yük taşıma faaliyetleri gibi pek çok yönünü kapsar. Bu evraklar, gemi operasyonlarının izlenmesi, kaydedilmesi ve gerektiğinde hızla erişilmesi için