10.10.1 KARŞI BASINÇ AYARI

10.10.1 KARŞI BASINÇ AYARI

 1. Akış Miktarının Belirlenmesi: İlk adım, ayrıştırıcıya giren yakıt veya yağ miktarını belirlemektir. Bu akış miktarı işletmenin ihtiyacına bağlı olarak belirlenir.
 2. Basınç Ayar Valfinin Kademeli Kapatılması: Ayrıştırıcıya giren akış miktarını sabit bir şekilde tutarak, basınç ayar valfi yavaşça kapatılır. Bu süreçte basınç değeri not edilir.
 3. Karşı Basınç Değerinin Belirlenmesi: Basınç ayar valfi kapatıldığında, ayrıştırıcıda bir basınç artışı meydana gelir. Bu artış, ayrıştırıcının içerisindeki akışkanın sıkıştığını ve karşı basıncın arttığını gösterir.
 4. Basınç Değerini Ayarlama: Elde edilen karşı basınç değeri not edilir ve bu değerden 0,5 bar daha düşük bir değer hedeflenir. Bu yeni hedeflenen karşı basınç değeri, ayrıştırıcıyı işletme ihtiyacına uygun bir şekilde ayarlar.
 5. Kontrol Valfinin Ayarlanması: Bu hedeflenen karşı basınç değerine ulaşmak için basınç ayar valfi yeniden yavaşça açılır ve akışkanın basınca uygun bir şekilde sıkışmasına izin verilir. Bu süreçte kontrol valfi kullanarak karşı basınç değeri hedeflenen değere geldiğinde valf kapatılır ve ayar tamamlanmış olur.

Bu adımların takip edilmesi, ayrıştırıcının istenilen karşı basınçta doğru çalışmasını sağlar. Ayrıca, bu ayarın düzenli olarak izlenmesi ve gerektiğinde ayarlamaların yapılması önemlidir, çünkü geminin koşulları değiştikçe karşı basınç ihtiyacı da değişebilir. Doğru karşı basınç ayarı, yakıt veya yağ ayrıştırma işleminin istenilen verimlilikle gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

 1. Karşı Basınç Ayarının İzlenmesi: Karşı basınç ayarının yapılmasının ardından, ayrıştırıcı işletilmeye başlanır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, ayarladığınız karşı basınç değerini sürekli izlemektir. Herhangi bir değişiklik durumunda, ayrıştırıcıya giren yakıt veya yağ miktarı gibi işletme koşullarına göre ayarı güncellemeniz gerekebilir.
 2. İşletme Esnasında İzleme: Ayrıştırıcı işletilirken, karşı basınç değeri üzerinde titiz bir şekilde gözlem yapılmalıdır. Eğer basınç değeri belirlenen sınırların dışına çıkarsa, karşı basınç ayarı tekrar düzeltilmelidir.
 3. Bakım ve Düzenli Kontroller: Ayrıştırıcı karşı basınç ayarının düzgün çalışmasını uzun vadeli sağlamak için periyodik bakım ve kontroller gereklidir. Bu kontroller sırasında valf ve ölçüm ekipmanlarının çalışır durumda olduğundan emin olunmalıdır.
 4. İşletme Değişiklikleri ve Koşullara Uyum: Gemideki işletme koşulları zaman içinde değişebilir. Yakıt türü, miktarı, tank seviyeleri ve diğer faktörler işletmenin ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle ayrıştırıcı karşı basınç ayarının düzenli olarak gözden geçirilmesi ve gerektiğinde yeniden ayarlanması önemlidir.

Bu süreçlerin dikkatli bir şekilde izlenmesi ve gerektiğinde ayarların yapılması, ayrıştırıcının etkili bir şekilde çalışmasını ve temiz bir akışkan üretimini sağlar. Yanlış ayarlar veya düzensiz izleme, hem işletme verimliliğini hem de ayrıştırıcı ekipmanının ömrünü olumsuz etkileyebilir.

 1. Veri Kaydı ve Raporlama: Karşı basınç ayarının izlenmesi ve ayrıştırıcı performansının değerlendirilmesi için düzenli olarak veriler kaydedilmeli ve raporlanmalıdır. Bu, ayrıştırıcının uzun vadeli performansını izlemek ve herhangi bir sorunun erken tespit edilmesine yardımcı olur.
 2. Personel Eğitimi: Ayrıştırıcının karşı basınç ayarı ve izlenmesi, deneyimli ve eğitimli personel tarafından yapılmalıdır. Gerekli eğitim almayan personel, ayarlamalarda hatalara neden olabilir ve bu da işletmenin verimliliğini düşürebilir.
 3. Yedek Parça ve Bakım Planları: Ayrıştırıcıdaki valf, ölçüm ekipmanları ve diğer bileşenlerin düzenli bakımı ve gerektiğinde değiştirilmesi önemlidir. Bu nedenle yedek parça stoku tutulmalı ve bakım planları düzenli olarak uygulanmalıdır.
 4. Sürekli İyileştirme: İşletme süreçlerini ve ayarları sürekli iyileştirme fırsatları için gözden geçirilmelidir. Bu, enerji verimliliğini artırma, atıkları azaltma ve genel işletme maliyetlerini düşürme fırsatları sunabilir.

Karşı basınç ayarı, ayrıştırıcıların verimli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için kritik bir faktördür. Bu ayarların düzenli olarak gözden geçirilmesi ve uygun şekilde yapılması, işletmelerin yakıt veya yağlama yağı ayrıştırıcılarından en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olur. Ayrıca, bu işlemler gemi güvenliği ve çevresel uyumluluk açısından da kritik öneme sahiptir.

 1. Karşı Basınç Ayarı ve İzleme: Karşı basınç ayarının izlenmesi ve ayarlamaların sürekli olarak takip edilmesi gereklidir. Bu, gemideki değişen koşullara ve yakıt veya yağlama yağı özelliklerine yanıt vermek için gerekli olabilir. Karşı basınç, ayrıştırıcının performansını ve verimliliğini doğrudan etkileyen bir faktördür.
 2. Çalışma Parametrelerinin İzlenmesi: Akış hızı, sıcaklık ve basınç gibi işletme parametreleri sürekli olarak izlenmelidir. Bu veriler, ayrıştırıcının doğru çalıştığından emin olmak için kullanılır.
 3. Bakım Süreçlerinin İyileştirilmesi: Ayrıştırıcıların düzenli bakımı, uzun vadeli performanslarını etkiler. Bakım süreçleri gözden geçirilmeli ve iyileştirilmelidir. Gerektiğinde bakım ekipleri çağrılmalı ve işlerin zamanında yapılması sağlanmalıdır.
 4. Hızlı Müdahale ve Sorun Giderme: Herhangi bir arıza veya performans düşüklüğü durumunda, hızlı bir müdahale ve sorun giderme süreci belirlenmelidir. Bu, ayrıştırıcıda beklenmedik durumlarla başa çıkmak için gereklidir.
 5. Yedek Parça ve Ekipman Stoğu: Ayrıştırıcı ile ilgili yedek parça ve ekipmanların uygun bir stokunun tutulması önemlidir. Bu, beklenmedik arızalar veya değiştirilmesi gereken parçalar için gereklidir.
 6. İlgili İzin ve Uyumluluk: Gemi işletmecileri, ayrıştırıcıların işletilmesi sırasında ilgili denizcilik yönetmeliklerine ve çevresel uyumluluk gereksinimlerine uygunluğundan emin olmalıdır.
 7. Çalışan Eğitimi: Gemideki çalışanlar, ayrıştırıcıların güvenli ve etkili bir şekilde işletilmesi konusunda eğitilmelidir. Bu, iş kazalarını ve işletme hatalarını önlemeye yardımcı olur.

Ayrıştırıcıların verimli ve güvenilir bir şekilde çalışabilmesi için bu önemli adımların izlenmesi ve düzenli olarak uygulanması gerekmektedir. Karşı basınç ayarı ve ilgili işlemler, hem enerji verimliliğini artırmak hem de işletme güvenliğini sağlamak için kritik bir rol oynamaktadır. Ayrıca, çevresel uyumluluk gereksinimlerine uymak da önemlidir ve düzenli izleme ve bakım, bu hedeflere ulaşmada yardımcı olur.