10.10.2.2 Yağlama Yağı Ayrıştırıcısında Kapasite Ayarı

10.10.2.2 Yağlama Yağı Ayrıştırıcısında Kapasite Ayarı

Yakıt ayrıştırıcılarının doğru sıcaklık, kapasite ve basınç ayarları, yakıtın verimli bir şekilde ayrıştırılmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Ayrıştırma işlemi, yakıtın kalitesini artırarak yanma verimliliğini optimize eder ve çevresel etkileri azaltır. Bu ayarlar ayrıca işletme maliyetlerini düşürmek için önemlidir.

Sıcaklık ayarı, yakıtın viskozitesine ve türüne göre belirlenmelidir. Daha viskoz (yoğun) yakıtlar daha yüksek sıcaklıklarda ayrıştırılmalıdır, çünkü bu sıcaklıklarda yakıtın akışkanlığı artar. Daha hafif yakıtlar için ise daha düşük sıcaklıklar yeterli olabilir. Ayrıştırma sıcaklığı, yakıtın kalitesini etkileyen temel bir parametredir.

Ayrıştırıcı kapasitesi, yakıtın tüketim hızına ve ayrıştırıcının çalışma süresine bağlı olarak hesaplanmalıdır. Her gemi veya tesis için bu değerler farklılık gösterebilir, bu nedenle her durum için uygun ayarlamalar yapılmalıdır. Ayrıştırıcı nominal kapasitesi, belirli bir viskozite ve sıcaklıkta işleyebileceği kapasiteyi temsil ederken, optimum kapasite bu değerin %25’ine denk gelir. Bu, ayrıştırıcının etkin bir şekilde çalışabilmesi için kritik bir orandır.

Karşı basınç ayarı da önemlidir çünkü bu basınç, ayrıştırıcının içindeki yakıt ve sıvı arasındaki dengeyi sağlar. Yüksek bir karşı basınç, yakıtın dışarı kaçmasına neden olabilir, düşük bir karşı basınç ise suyun yakıta karışmasına yol açabilir. Bu nedenle karşı basınç, yakıtın türüne ve ayrıştırıcının özelliklerine göre dikkatlice ayarlanmalıdır.

Yakıt ayrıştırıcılarının otomasyon sistemleri, operatörlere işlerini kolaylaştırır ve verimliliği artırır. Ayrıştırıcıları devreye almak, işlem sırasında otomatik kontrol sağlamak ve ayrıştırıcıyı kapatmak gibi işlemler bu sistemler aracılığıyla kolayca gerçekleştirilebilir.

Sonuç olarak, yakıt ayrıştırıcıları, sıcaklık, kapasite ve basınç ayarları ile otomasyon sistemleri sayesinde enerji verimliliği sağlar, işletme maliyetlerini düşürür ve çevresel sürdürülebilirliği artırır. Bu sistemlerin bakımı ve yönetimi, verimli bir şekilde çalıştırılmaları için büyük önem taşır.

Ayrıştırıcılar yakıtın verimli bir şekilde temizlenmesi ve ayrıştırılması için önemli bir rol oynarlar. Bununla birlikte, yağlama yağı ayrıştırıcıları özellikle seyir sırasında kesintisiz çalışmalıdır. Makine durduktan sonra da bu ayrıştırıcılar en az 12 saat daha çalıştırılmalıdır. Sürekli çalıştırılma, yağ buharlarının yoğunlaşmasını önler ve yağlama yağının kalitesini korur. Ayrıştırıcılar ayrıca yakıt ayrıştırıcıları gibi nominal ve optimum kapasitelere sahiptirler.

Yağ ayrıştırıcıları için optimum kapasite, nominal kapasitenin %25’ine eşittir. Optimum kapasiteyi hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılır:

Optimum Kapasite (l/h) = (r x q x PMCR x t)

  • r: 24 saatte toplam yağlama yağı dolaşım oranı (Fuel-oil kullanan makinalar için “5” ve dizel-oil kullanan makinalar için “3” alınır).
  • q: Miktar faktörü (genellikle 1,4 l/kW).
  • PMCR: Makinanın sürekli maksimum gücü (kW).
  • t: Ayrıştırıcının günlük çalışma saati (kendinden temizlemeli olanlar için 23 saat, diğerleri için 20 saat alınır).

Örneğin, bir makina için optimum ayrıştırma kapasitesi hesaplandığında, nominal kapasite bu değerin 4 katı olarak hesaplanır. Bu ayarlar sayesinde yağlama yağı ayrıştırıcıları sürekli olarak çalışır ve yağlama yağı kalitesi korunur.

Ayrıca, yakıtla çalışan makinelerde yağlama yağı ayrıştırıcısındaki kapasite ayarı yapılmalıdır. Örneğin, iki zamanlı ve dört zamanlı makineler için farklı kapasite ayarları gerekebilir. Bu ayarlar, makinanın sump (yağ toplanma) tankındaki yağ miktarı dikkate alınarak hesaplanır. İki zamanlı makinalar için günde iki kez dolaştırma yapılırken, dört zamanlı makinalar için dört kez dolaştırma yapılmalıdır. Bu, yağlama yağının ayrıştırılmasının etkili bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

Sonuç olarak, yağlama yağı ayrıştırıcılarının sürekli olarak çalıştırılması ve optimum kapasiteye ayarlanması, yağlama yağının kalitesini ve makine performansını korur. Bu ayarlar ve dolaşım oranları, her makina türü ve işletme koşulları için özelleştirilebilir. Bu nedenle, yağlama yağı ayrıştırıcılarının etkili bir şekilde çalıştırılabilmesi için dikkatlice hesaplamalar yapılmalıdır.

Ayrıştırma sıcaklığı, yakıtın verimli bir şekilde ayrıştırılabilmesi için belirleyici bir faktördür. Yakıtın sıcaklıkla ne kadar iyi ayrıştırılacağı, yakıtın viskozitesine bağlıdır. Daha viskoz (yoğun) yakıtlar, daha yüksek sıcaklıklarda ayrıştırılmalıdır. Ayrıştırma sıcaklığı, ayrıştırıcının içindeki yakıt ve su karışımının verimli bir şekilde ayrışmasını sağlar.

Ayrıştırma sıcaklığının yanı sıra, ayrıştırıcının kapasitesi de önemlidir. Ayrıştırıcı, yakıtın belirli bir hızda ayrıştırılmasını sağlamalıdır. Bu, yakıtın tüketim hızına, yakıtın yoğunluğuna ve ayrıştırıcının günlük çalışma saati gibi faktörlere bağlıdır. Her gemi veya tesis için bu değerler farklı olabilir, bu nedenle ayrıştırıcı kapasitesi dikkatlice hesaplanmalıdır.

Ayrıştırıcıların yanı sıra, yakıt ayrıştırma sürecini kontrol eden otomasyon sistemleri de büyük önem taşır. Bu sistemler, ayrıştırıcıyı otomatik olarak devreye alabilir, işlem sırasında kontrol edebilir ve kapatılmasını sağlayabilir. Bu, operatörlerin işlerini kolaylaştırır ve ayrıştırma işleminin daha güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Sonuç olarak, yakıt ayrıştırıcıları ve yağlama yağı ayrıştırıcıları, yakıtın temizlenmesi ve kalitesinin artırılması için kritik öneme sahip cihazlardır. Doğru sıcaklık, kapasite ve otomasyon ayarlamaları, yakıtın verimli bir şekilde ayrıştırılmasını ve işletme maliyetlerinin düşürülmesini sağlar. Her gemi veya tesis için bu ayarlamaların özelleştirilmesi gerekebilir, bu nedenle operatörler bu ayarlamaları dikkatlice yapmalıdır. Bu, enerji tasarrufu, çevresel sürdürülebilirlik ve işletme verimliliği açısından önemlidir.