10.11.2 KONTROL SU DİSKİ YÜKSEKLİK AYARI

10.11.2 KONTROL SU DİSKİ YÜKSEKLİK AYARI

Tablo 10.70’te de gösterilen bu yükseklik ayarı, ayrıştırıcının performansını etkileyen kritik bir ayarlamadır. Ayrıştırıcı şaftının üst kısmı ile kontrol su diski veya su mahallinin üzerindeki bileşen arasındaki yükseklik, özel bir mastar veya kumpas kullanılarak hassas bir şekilde ölçülür. Bu ölçüm, ayrıştırıcı elemanlarının doğru hizalanmasını sağlar.

Yükseklik ölçümü sonrasında bulunan değer, belirli bir referans değerine karşı karşılaştırılır. Eğer bu ölçüm değeri gereken referans değerinden saparsa, ayarlama yapılması gerekir. Ayarlama için kullanılan bileşenler 1 mm kalınlığında klingerit conta veya yükseklik ayar şimleridir. Bu parçalar, dağıtım kapağının altına ilave edilir veya çıkarılır.

Özellikle ayrıştırıcı elemanlarının hassas bir şekilde hizalanması, ayrıştırma işleminin etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Yükseklik ayarı, yakıtın suyla ayrışmasını ve temizlenmesini destekler. Bu da yakıtın kalitesinin artırılmasına ve makine veya sistem performansının iyileştirilmesine katkı sağlar.

Sonuç olarak, yükseklik ayarı, ayrıştırıcı elemanlarının hassas bir şekilde hizalanmasını sağlar ve bu, yakıt ayrıştırma işleminin etkinliğini artırır. Her bir bileşenin yüksekliği, ölçülür ve uygun şekilde ayarlanır, böylece ayrıştırıcı optimum performans gösterebilir. Bu adımlar, ayrıştırıcıların uzun vadeli performansını ve verimliliğini artırmaya yardımcı olur.

Ayrıştırıcıların yükseklik ayarları oldukça hassas bir işlemdir ve ayrıştırıcının verimli çalışması için büyük öneme sahiptir. Bu ayarlar, ayrıştırıcı elemanları arasındaki boşluğun doğru şekilde belirlenmesini sağlar. İki farklı yükseklik ayarı vardır: biri çanak başlığı üzerindeki yakıt diski ile separatör dış kapak üst başlığı arasındaki yükseklik için, diğeri ise su mahallinin üzerindeki kontrol su diski ile ayrıştırıcı şaftının üst kısmı arasındaki yükseklik için yapılır.

Çanak başlığı üzerindeki yükseklik ayarı için, önce gravite diski ve gravite diskini sıkan küçük ring sökülür. Ardından, derinlik kumpasıyla ölçüm yapılır. Bu ölçüm sonucunda bulunan değer, belirli bir referans değeri ile karşılaştırılır. Eğer ölçüm sonucu gereken referans değerinden saparsa, işlem yapılması gerekir. 1 mm kalınlığındaki yükseklik ayar şimleri, üst kapak başlığının üzerine ilave edilir veya çıkarılır. Bu şimler, yüksekliği istenilen seviyeye getirmek için kullanılır.

Su mahallinin üstündeki yükseklik ayarı ise ayrıştırıcı şaftının üst kısmı ile kontrol su diski arasındaki mesafenin doğru şekilde ayarlanmasını içerir. Bu ölçüm, özel bir mastar veya kumpas kullanılarak yapılır. Bulunan değer, bir referans değeri ile karşılaştırılır ve gerektiğinde ayarlama yapılır. 1-5 adet 1 mm kalınlığındaki klingerit conta veya yükseklik ayar şimleri, dağıtım kapağının altına ilave edilir veya çıkarılır.

Yükseklik ayarlarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve ayarlanması, ayrıştırıcı elemanlarının doğru hizalanmasını sağlar. Bu da yakıtın etkili bir şekilde temizlenmesini ve kalitesinin artırılmasını destekler. Sonuç olarak, yakıt ayrıştırıcısının performansını ve verimliliğini artırır ve makinelerin uzun ömürlü ve sorunsuz çalışmasına yardımcı olur. Bu nedenle yükseklik ayarlarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerektiğinde ayarlanması büyük önem taşır.

Bu yükseklik ayarları, ayrıştırıcıların düzgün ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için kritik öneme sahiptir. Yükseklik ayarlarının doğru bir şekilde yapılması, ayrıştırıcı elemanlarının birbirine sürtmeden ve doğru şekilde hizalanmasını sağlar.

Öncelikle, çanak başlığı üzerindeki yakıt diski ile separatör dış kapak üst başlığı arasındaki yükseklik ölçülür. Bu ölçüm için gravite diski ve sıkıştıran küçük ring çıkarılır. Derinlik kumpası ile bu ölçüm yapılır. Ölçüm sonucu, belirli bir referans değeri ile karşılaştırılır. Eğer ölçüm sonucu gereken referans değerinden saparsa, işlem yapılması gerekir. Bu ayar için 1 mm kalınlığındaki yükseklik ayar şimleri kullanılır. Bu şimler, üst kapak başlığının üzerine ilave edilir veya çıkarılır. Bu sayede yükseklik ayarı hassas bir şekilde ayarlanmış olur.

Diğer yükseklik ayarı ise su mahalli üzerindeki kontrol su diski ile ayrıştırıcı şaftının üst kısmı arasındaki yüksekliği içerir. Bu ölçüm özel bir mastar veya kumpas kullanılarak yapılır. Bulunan değer, belirli bir referans değeri ile karşılaştırılır ve gerektiğinde ayarlama yapılır. Bu ayar için 1-5 adet 1 mm kalınlığındaki klingerit conta veya yükseklik ayar şimleri kullanılır. Bu contalar, dağıtım kapağının altına ilave edilir veya çıkarılır.

Her iki yükseklik ayarı da, ayrıştırıcı elemanlarının hassas bir şekilde hizalanmasını sağlar. Bu da yakıtın etkili bir şekilde temizlenmesini ve kalitesinin artırılmasını destekler. Bu nedenle bu ayarların düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerektiğinde ayarlanması büyük önem taşır. Ayrıştırıcının performansını ve verimliliğini artırarak makinelerin daha uzun süre ve sorunsuz bir şekilde çalışmasına katkı sağlar.