10.12 AYRIŞTIRICILARLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOKTALAR

10.12.1 AYRIŞTIRICIYA YAKIT GELMİYOR

İlk olarak, çanak başlığı üzerindeki yakıt diski ile separatör dış kapak üst başlığının üst düz kısmı arasındaki yükseklik ölçülür. Bu ölçüm yapılabilmesi için gravite diski ile sıkıştıran küçük ring sökülür. Derinlik kumpası kullanılarak bu ölçüm yapılır. Elde edilen ölçüm sonucu, belirli bir referans değeri ile karşılaştırılır. Eğer ölçüm sonucu referans değerinden sapıyorsa, ayarlama yapılması gerekebilir.

Yükseklik ayarı için 1 mm kalınlığındaki yükseklik ayar şimleri kullanılır. Bu şimler, Şekil 10.69’da gösterilen üst kapak başlığının üzerine eklenir veya çıkarılır. Her bir şim, yükseklik ayarının hassas bir şekilde ayarlanmasına yardımcı olur.

Diğer yükseklik ayarı ise su mahallinin üzerindeki kontrol su diski ile ayrıştırıcı şaftının üst kısmı arasındaki yüksekliği içerir. Bu ölçüm özel bir mastar veya kumpas kullanılarak yapılır. Elde edilen değer, belirli bir referans değeri ile karşılaştırılır. Eğer ölçüm sonucu gereken referans değerinden saparsa, ayarlama yapılmalıdır.

Bu yükseklik ayarı için 1-5 adet 1 mm kalınlığındaki klingerit conta veya yükseklik ayar şimleri kullanılır. Bu contalar, dağıtım kapağının altına eklenir veya çıkarılır. Bu şekilde yükseklik ayarı hassas bir şekilde gerçekleştirilir.

Her iki yükseklik ayarı da, ayrıştırıcı elemanlarının birbirine doğru bir şekilde hizalanmasını sağlar. Bu, yakıtın etkili bir şekilde temizlenmesini ve kalitesinin artırılmasını destekler. Bu nedenle bu ayarların düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerektiğinde ayarlanması önemlidir. Bu, ayrıştırıcının verimliliğini artırır ve makinelerin daha uzun süre ve sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Bu yükseklik ayarları, ayrıştırıcıların doğru bir şekilde çalışabilmesi için kritik öneme sahiptir. Ayrıştırıcıların içindeki parçaların doğru bir şekilde hizalanmış olması, ayrışma işleminin verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Ayrıştırıcı parçalarının birbirlerine sürtmesi veya dengesiz bir şekilde çalışması, aşınmalara ve ayrıştırıcı performansının düşmesine neden olabilir.

Yükseklik ayarlarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerektiğinde ayarlanması, ayrıştırıcıların uzun ömürlü ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Bu kontroller, yılda en az bir kez olmalıdır. İki farklı yükseklik ayarı bulunur:

  1. İlk olarak, çanak başlığı üzerindeki yakıt diski ile separatör dış kapak üst başlığının üst düz kısmı arasındaki yükseklik ölçülür. Bu ölçüm, gravite diski ile sıkıştıran küçük halkanın çıkarılması gerektiği bir işlemi içerir. Bu ölçüm, derinlik kumpası veya benzer bir ölçüm aracı kullanılarak yapılır. Elde edilen ölçüm sonucu, belirli bir referans değeri ile karşılaştırılır. Ölçüm sonucu referans değerinden sapıyorsa, 1 mm kalınlığında olan 0-6 adet yükseklik ayar şimleri kullanılarak ayarlama yapılır.
  2. Diğer bir yükseklik ayarı ise su mahallinin üzerindeki kontrol su diski ile ayrıştırıcı şaftının üst kısmı arasındaki yüksekliği içerir. Bu ölçüm özel bir mastar veya kumpas kullanılarak yapılır. Elde edilen değer, belirli bir referans değeri ile karşılaştırılır. Eğer ölçüm sonucu gereken referans değerinden saparsa, 1-5 adet 1 mm kalınlığındaki klingerit conta veya yükseklik ayar şimleri kullanılarak ayarlama yapılır. Bu şimler veya contalar, dağıtım kapağının altına yerleştirilir veya çıkarılır.

Her iki yükseklik ayarı da, ayrıştırıcı elemanlarının birbirine doğru bir şekilde hizalanmasını sağlar. Bu, yakıtın verimli bir şekilde temizlenmesini ve kalitesinin artırılmasını destekler. Yükseklik ayarlarının düzenli olarak kontrol edilmesi, işletim güvenliğini artırır ve makinelerin daha uzun süre sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Sonuç olarak, yükseklik ayarlarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve ayarlanması, ayrıştırıcıların verimli çalışmasını sağlar ve bakım gereksinimlerini minimize eder.

Yükseklik ayarları, yakıt ayrıştırıcılarının verimli çalışabilmesi için büyük bir öneme sahiptir. Bu ayarlar, ayrıştırıcı parçalarının doğru bir şekilde hizalanmasını sağlar, bu da ayrışma işleminin verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesini garanti eder. İki farklı yükseklik ayarı vardır ve her biri ayrıştırıcı içindeki farklı bileşenleri hedefler.

  1. İlk yükseklik ayarı, çanak başlığı üzerindeki yakıt diski ile separatör dış kapak üst başlığının üst düz kısmı arasındaki yüksekliği hedefler. Bu ölçümü yapabilmek için, gravite diski ile sıkıştıran küçük halkanın sökülmesi gerekir. Derinlik kumpası veya benzer bir ölçüm aracı kullanılarak bu yükseklik ölçülür. Ölçüm sonucu, bir referans değeri ile karşılaştırılır. Eğer ölçüm sonucu referans değerinden saparsa, 1 mm kalınlığında olan 0-6 adet yükseklik ayar şimleri kullanılarak ayarlama yapılır. Bu şimler, üst kapak başlığının üzerine eklenir veya çıkarılır.
  2. Diğer bir yükseklik ayarı, su mahallinin üzerindeki kontrol su diski ile ayrıştırıcı şaftının üst kısmı arasındaki yüksekliği hedefler. Bu ölçüm, özel bir mastar veya kumpas kullanılarak yapılır. Ölçüm sonucu, bir referans değeri ile karşılaştırılır. Eğer ölçüm sonucu gereken referans değerinden saparsa, 1-5 adet 1 mm kalınlığındaki klingerit conta veya yükseklik ayar şimleri kullanılarak ayarlama yapılır. Bu şimler veya contalar, dağıtım kapağının altına eklenir veya çıkarılır.

Her iki yükseklik ayarı da, ayrıştırıcı içindeki parçaların doğru bir şekilde hizalanmasını sağlar. Bu, yakıtın ayrıştırılma işlemini verimli bir şekilde gerçekleştirir ve yakıtın kalitesini artırır. Yükseklik ayarlarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerektiğinde ayarlanması, ayrıştırıcıların uzun ömürlü ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlar. Ayrıca, işletme güvenliğini artırır ve gereksiz bakım maliyetlerini önler.

Sonuç olarak, yükseklik ayarlarının düzenli olarak kontrol edilmesi, yakıt ayrıştırıcılarının verimli bir şekilde çalışmasını sağlar ve işletme sürekliliğini destekler. Bu ayarlar, bakım gereksinimlerini minimize ederek işletme maliyetlerini düşürür.