10.13 YAKIT AYRIŞTIRMA DEVRESİ VE ELEMANLARI

10.13 YAKIT AYRIŞTIRMA DEVRESİ VE ELEMANLARI

Gemilerde düşük kalitedeki yakıtların ayrıştırılmasında, sıvı-sıvı ayrıştırıcı ile sıvı-katı ayrıştırıcı, birbirini takip eden iki aşamada çalışır. Yakıt ayrıştırma sistemi, aşağıdaki bileşenleri içerir:

 1. Dip Tanklar (1): Sistem için en az iki dip tank tavsiye edilir. Bu tanklar, farklı coğrafi bölgelerden alınan yakıtların karışmamasını sağlar. Dip tankları, yakıtın transferi için ısıtılabilir (40°C’ye kadar). Bu ısınma, yakıtın işlem sırasında daha etkili bir şekilde ayrışmasını destekler.
 2. Transfer Pompası (2): Dip tanklardaki yakıtı dinlendirme tankına aktaran bir transfer pompası bulunur. Bu pompanın önünde bir filtre yer alır, bu filtre kaba pislikleri tutar.
 3. Dinlendirme Tankı (3): Transfer pompası tarafından gönderilen yakıt, dinlendirme tankına gelir. Bu tank, içinde bulunan su ve çamurun çökeltilmesini ve ayrılmasını sağlar. Ayrıca tankın içinde bulunan şamandıralar, ayrıştırıcının otomatik çalışmasında kullanılır. Ayrıca tankta alçak ve yüksek seviye ile sıcaklık alarmları da bulunmalıdır. Tank içindeki ısıtıcılar vasıtasıyla yakıt, 50-65°C sıcaklığına kadar ısıtılır ve tanktaki sıcaklık sensörlerle sabitlenir. Ayrıca, tanktaki su seviyesini kontrol eden bir başka sensör bulunur. Su seviyesi yükseldiğinde, sensör operatörü uyarır ve su tahliye edilir.
 4. Ayrıştırıcı Yakıt Pompası (9): Dinlendirme tankından gelen yakıt, önce filtreden geçer (8) ve ardından ısıtıcıya (10) gönderilir. Pompa tarafından gönderilen yakıtın akışını kontrol etmek için bir akış kontrol valfi (11) kullanılır. Ayrıca, yakıt sıcaklığındaki dalgalanmaları önlemek için bir dolaşım valfi (12) bulunur. İç ısıtıcıda (10) ısıtılan yakıt, ayrıştırıcıya iletilir.
 5. Sıvı-Sıvı Ayrıştırıcı (13): Bu ayrıştırıcı, sıvı yakıttan suyu ayırır. Yakıtın viskozitesi ve sıcaklığı kontrol edilerek, suyun verimli bir şekilde ayrılması sağlanır.
 6. Sıvı-Katı Ayrıştırıcı (14): İkinci ayrıştırıcı, yakıttan katı partiküllerin ve çamurun temizlenmesini sağlar.
 7. Servis Tankı (15): Temizlenen yakıt, servis tankına gönderilir. Bu tank, yakıtın temiz ve işlem görmüş olduğu bir depodur. Yakıtın sıcaklığı burada genellikle 70-80°C civarındadır.

Bu sistem, düşük kalitedeki yakıtların işlem gördüğü ve temizlenmiş yakıtın kullanıldığı bir dizi aşamayı içerir. Bu, gemi motorlarının verimli bir şekilde çalışmasını sağlar ve ayrıca motorları korur. Bu şekilde, yakıtın kalitesi artırılır ve motorlardaki aşınma ve arızalar önlenir.

 1. Isıtıcılar (6): Dinlendirme tankındaki yakıt, işlem sırasında uygun viskoziteye ulaşabilmesi için ısıtılır. 50-65°C arasında bir sıcaklık, ayrıştırma işlemini destekler ve yakıtın daha iyi ayrılmasını sağlar. Ayrıca, tanktaki sıcaklığın sabit tutulmasını sağlayan bir sensör (5) bulunur.
 2. Su Seviyesi Sensörü (7): Dinlendirme tankı içindeki su seviyesini kontrol eden bu sensör, su seviyesi yükseldiğinde işletmeciyi uyarır ve suyun tahliye edilmesini sağlar.
 3. Ayrıştırıcılar (13 ve 14): Bu ayrıştırıcılar, sıvı-sıvı ve sıvı-katı ayrıştırma işlemlerini gerçekleştirir. İlk ayrıştırıcı, sıvı yakıttan suyu ayırırken, ikinci ayrıştırıcı, katı partikülleri ve çamuru temizler. Bu ayrıştırma işlemleri, yakıtın kalitesini artırarak gemi motorlarının düzgün çalışmasını sağlar.
 4. Servis Tankı (15): Temizlenen yakıt, bu tanka gönderilir. Servis tankı veya günlük tank olarak adlandırılan bu depo, işlenmiş ve temizlenmiş yakıtın depolandığı yerdir. Yakıt burada genellikle 70-80°C sıcaklığında tutulur. Temizlenen yakıt, gemi motorları için kullanılmak üzere bu tanktan alınır.

Bu sistem, gemilerin farklı coğrafi bölgelerden aldığı düşük kaliteli yakıtları işlemek ve temiz yakıt elde etmek için karmaşık bir süreci yönetir. Bu sayede gemi motorları düzgün çalışır, daha az aşınma ve arıza oluşur ve çevresel etkiler en aza indirilir. Yakıtın temizlenmesi, motorların ömrünü uzatır ve enerji verimliliğini artırır, böylece gemilerin daha sürdürülebilir bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

 1. Pompa (9): Ayrıştırma işlemi için hazırlanan yakıtı, servis tankına göndermek üzere kullanılan bir pompa bulunur. Bu pompa, yakıtı önce bir filtreden (8) geçirir ve ardından ısıtmak için ısıtıcıya (10) yönlendirir. Yakıtın akışını kontrol etmek amacıyla bir akış kontrol valfi (11) kullanılır. Bu valf, yakıtın servis tankına düzgün bir şekilde akmasını sağlar. Akış kontrolü alternatif olarak pompa devri ayarlanarak da yapılabilir. Ayrıca, yakıtın sıcaklığındaki dalgalanmaları önlemek için dolaşım valfi (12) kullanılır.
 2. Isıtıcı (10): Yakıt, ayrıştırıcıya gönderilmeden önce bu ısıtıcıda 90-98°C’ye kadar ısıtılır. Bu yüksek sıcaklık, yakıtın viskozitesini düşürerek ayrıştırma işlemini kolaylaştırır ve temizlenmiş yakıtın motorlar için uygun hale gelmesini sağlar.

Bu sistem, düşük kaliteli yakıtları işlerken farklı aşamalardan geçirerek temiz ve kullanılabilir yakıt elde etmeyi sağlar. Bu sayede gemi motorlarına zarar veren katı partiküller, su ve diğer kirleticiler uzaklaştırılır. Temizlenen yakıt, gemi motorları için güvenli ve verimli bir şekilde kullanılabilir hale gelir.

Gemi yakıt ayrıştırma sistemleri, denizcilik endüstrisinde yakıt kalitesini artırmak ve çevresel etkileri azaltmak için kritik bir rol oynar. Bu sistemler, gemi işletmecilerine yakıt tasarrufu sağlamanın yanı sıra çevresel düzenlemelere uyum sağlama konusunda yardımcı olur. Ayrıca, motorların ömrünü uzatır ve güvenli bir deniz yolculuğu sağlar.

 1. Ayrıştırıcılar (13 ve 14): Ayrıştırıcılar, bu sistemde önemli bir role sahiptir. İlk olarak, sıvı-sıvı ayrıştırıcı (13) kullanılır. Bu ayrıştırıcı, yakıtı daha fazla temizlemek için su ve katı partiküllerini ayırır. Ardından, sıvı-katı ayrıştırıcı (14) devreye girer. Bu ayrıştırıcı, yakıt içindeki katı partikülleri daha etkili bir şekilde uzaklaştırır. Sonuç olarak, temizlenen yakıt servis tankına (15) gönderilir.
 2. Servis Tankı (15): Bu tank, son aşamada temizlenmiş yakıtın saklandığı yerdir. Servis tankı veya günlük tank olarak adlandırılan bu tank, yakıtın temiz ve kaliteli olduğu bir ortam sunar. Yakıt burada yaklaşık 70-80°C sıcaklığında tutulur, bu da motorlar için ideal bir sıcaklıktır.

Bu ayrıştırma sistemi, farklı coğrafi bölgelerden alınan düşük kaliteli yakıtları işlerken, temizlenmiş ve kaliteli yakıt elde etmek için bir dizi aşamadan geçer. Her aşama, yakıttaki su, katı partiküller ve diğer kirleticileri uzaklaştırmak için tasarlanmıştır. Temizlenen yakıt, gemi motorlarına güvenli bir şekilde beslenir, motor performansını artırır ve aynı zamanda çevresel etkileri azaltır.

Bu sistem, denizcilik endüstrisinde yakıt kalitesini artırmak ve motorlara zarar veren kirleticileri ortadan kaldırmak için kritik bir rol oynar. Ayrıca, yakıt tasarrufu sağlar, motorların ömrünü uzatır ve çevresel düzenlemelere uyum sağlar.