10.14 YAĞLAMA YAĞI AYRIŞTIRMA DEVRESİ VE ELEMANLARI

10.14 YAĞLAMA YAĞI AYRIŞTIRMA DEVRESİ VE
ELEMANLARI

 1. Alıcı Devre Bağlantısı (1): Yağ tankından gelen alıcı devre, tankın dibine yakın bir noktada olmalıdır. Ayrıca, bu bağlantıyı kesebilmek için bir izolasyon valfi (2) kullanmak önemlidir. İzolasyon valfi, geri dönüşü engellemeli ve sistem çalışmadığında devredeki yağın tanka geri dönmesini önlemelidir.
 2. Filtre (3): Pompa (4) ile beslenen yağ, kaba pislik ve döküntülerden korunmak için bir filtre (3) kullanılır. Bu filtrenin görevi, ayrıştırma sisteminin zarar görmesini engellemek değil, ana makine yağlama sistemine zarar veren pislikleri yakalamaktır.
 3. Pompa (4): Pompa, yağı ayrıştırıcıya taşırken kullanılır. Genellikle dişli veya vidalı türde olan hacimsel bir pompa kullanılır. Pompa seçimi, geminin büyüklüğü ve yakıtın kirleticilerine bağlıdır. Pompa, yakıtı tanka yakın bir yere monte edilirse, emme zorluğu yaşanmaz.
 4. Emniyet Valfi (By-pass Valfi): Pompanın üzerindeki emniyet valfi, yanlışlıkla kapatıldığında pompayı korur. Ancak, bu valfin akış kontrolü için kullanılmaması önemlidir. Aksi takdirde, ayrıştırıcıya suyun temizlenmesi gereken yağı gönderme riski ortaya çıkar.
 5. Akış Kontrolü: Yağ ayrıştırıcıya değişmeyen ve tutarlı bir akışla gitmelidir. Bu, pompa devrini elektriksel veya mekanik olarak ayarlayarak, uygun bir besleme pompası kullanarak veya sabit akış regülatörü (ayarlayıcısı) (5) gibi özel sistemlerle sağlanabilir.
 6. Isıtıcı (6): Yağlama yağını ısıtmak için kullanılan ısıtıcıda sabit bir sıcaklık sağlamak için PI sistemi önerilir. Isıtıcı, elektrik, buhar, termal yağ veya sıcak su ile çalışabilir.
 7. Basınçlı Hava ile Çalışan Yağ Dolaşım Valfi (7): Bu valf, yağın sıcaklık dalgalanmalarını önlemek amacıyla kullanılır. Ayrıştırıcıya yakın bir konumda monte edilir ve yağın sıcaklığını sabit tutar.
 8. Sıvı Ayrıştırıcı (8): Sistemde kullanılan sıvı ayrıştırıcı, konvansiyonel tipte, gravite diskli ve ara yüzlüdür. Ayrıca, yağın istenmeyen yerlere geri gitmesini önlemek için geri döndürmez valfler (9) kullanılır.
 9. Valfler (10): Ayrıştırıcıyı devreye almak, kapatmak ve bakım yapmak için ayrıştırıcının giriş ve çıkışında valfler (10) kullanmak faydalıdır. Bu valfler, işletme esnasında gerekli kontrolleri sağlar ve ayrıştırıcıyı işletme veya bakım moduna geçirir.

Bu sistemdeki tüm bileşenler, yağın kalitesini ve temizliğini sağlamak için bir araya gelir. Temizlenmiş ve düşük miktarda katı partikül içeren yağ, ana makine için güvenli ve etkili bir şekilde kullanılır. Sistem, kirleticileri yakalayarak motorlara zarar vermesini engeller ve yakıt verimliliğini artırır. Bu nedenle düşük kaliteli yakıtların işlenmesinde kritik bir rol oynar.

 1. Geri Döndürmez Valfler (9): Sıvı ayrıştırıcı sistemde, istenmeyen geri dönüşleri engellemek için geri döndürmez valfler (9) kullanılır. Bu valfler, yağın doğru yönde hareket etmesini sağlar ve istenmeyen geri akışları önler. Bu, ayrıştırıcı verimliliğini artırır ve işletme güvenliğini sağlar.
 2. Başka Akış Kontrol Yöntemleri: Ayrıştırıcıya değişmeyen ve tutarlı bir akış sağlamanın diğer yöntemleri de vardır. Bunlar, pompa devrini elektriksel veya mekanik olarak ayarlamak (değiştirmek), uygun bir besleme pompası kullanmak veya sabit akış regülatörü (ayarlayıcısı) (5) gibi özel sistemleri kullanmak içerir.
 3. Isıtıcı (6): Yağın viskozitesini ve akışkanlığını artırmak için kullanılan ısıtıcı, yağı istenen sıcaklığa getirir. Isıtıcı, elektrik, buhar, termal yağ veya sıcak su ile çalışabilir. Sistemdeki sıcaklık dalgalanmalarını önlemek için PI sistemi ile düzenlenmelidir.
 4. Basınçlı Hava ile Çalışan Yağ Dolaşım Valfi (7): Bu valf, yağın sıcaklık dalgalanmalarını düşürmek için kullanılır. Ayrıştırıcıya yakın bir konumda monte edilir ve yağın sıcaklığını sabit tutar.
 5. Sıvı Ayrıştırıcı (8): Sistemde kullanılan sıvı ayrıştırıcı, konvansiyonel tipte, gravite diskli ve ara yüzlüdür. Ayrıştırıcı, yakıtın su ve katı partiküllerini ayırarak temizlenmesini sağlar.
 6. Valfler (10): Ayrıştırıcıyı devreye almak, kapatmak ve bakım yapmak için ayrıştırıcının giriş ve çıkışında valfler (10) kullanılır. Bu valfler, işletme sırasında gerekli kontrolleri sağlar ve ayrıştırıcıyı işletme veya bakım moduna geçirir.

Bu ayrıştırıcı sistemi, düşük kaliteli yakıtları işlerken yakıtın temiz ve kaliteli olmasını sağlamak için önemlidir. Bu sistem, yakıtın temizlenmesi, ısıtılması ve düzgün bir şekilde ayrıştırılmasını sağlayarak ana makinenin verimliliğini artırır ve arıza riskini azaltır. Ayrıca, yakıtın temizliği geminin çevresel etkilerini azaltmaya yardımcı olur.

 1. Dip Tanklar (1): Dip tanklar, yakıtın kaynağı olan farklı coğrafi bölgelerden alınan yakıtların karıştırılmamasını sağlamak amacıyla en az iki adet kullanılır. Bu tanklar, yakıtın 40°C’ye kadar ısıtılmasını sağlayarak farklı kaynaklardan gelen yakıtların düzeltilmesine yardımcı olur.
 2. Transfer (Aktarma) Pompası (2): Dip tanklarından gelen yakıtı dinlendirme tankına aktaran bir transfer pompası bulunur. Bu pompaların önünde, kaba pislikleri tutmak için bir filtre bulunur.
 3. Dinlendirme Tankı (3): Transfer pompasının gönderdiği yakıt, dinlendirme tankına yönlendirilir. Bu tankta bulunan su ve çamur, tahliye edilerek yakıtın temizlenir. Ayrıca, tanktaki şamandıralar, ayrıştırıcının otomatik çalışmasında kullanılır. Tanktaki su seviyesi arttığında, bir sensor işletmeciyi uyarır ve su tahliye edilir. Isıtıcılar vasıtasıyla yakıt 50-65°C’ye kadar ısıtılır ve tank içindeki sıcaklık bir başka sensor ile sabit tutulur.
 4. Yakıt Ayrıştırıcı Pompası (9): Dinlendirme tankından aldığı yakıtı önce filtreden geçirir ve sonra ısıtmak üzere ısıtıcıya gönderir. Yakıtın akışını kontrol etmek amacıyla bir akış kontrol valfi kullanılır.
 5. Isıtıcı (10): Isıtıcı, yakıtı 90-98°C’ye kadar ısıtarak ayrıştırıcıya gönderir. Bu sıcaklık, yakıtın verimli bir şekilde ayrıştırılmasını sağlar.
 6. Sıvı-Sıvı Ayrıştırıcı (13) ve Sıvı-Katı Ayrıştırıcı (14): Bu cihazlar, yakıtın suyu ve katı partikülleri ile ayrıştırılmasını sağlayarak temizlenmesini sağlar. Bu iki ayrıştırıcı seri olarak çalışabilir.
 7. Servis Tankı (15): Sıvı ayrıştırıcıdan geçen temizlenmiş yakıt, servis tankına yönlendirilir. Servis tankı, yakıtın temiz bir şekilde saklandığı bir tanktır ve yakıt sıcaklığı yaklaşık 70-80°C olur.

Bu sistem, geminin ana makinasının ve diğer motorlarının temiz yakıtla çalışmasını sağlamak ve arızaları önlemek için önemlidir. Ayrıca, yakıtın temizlenmesi ve düzeltilmesi, çevresel etkileri azaltmaya yardımcı olur. Bu nedenle, yakıt ayrıştırma sistemleri gemilerin güvenliği ve verimliliği açısından büyük bir öneme sahiptir.