10.2.3.7 Gravite (Ağırlık) Diski

10.2.3.7 Gravite (Ağırlık) Diski

Ara Yüzeyin Kontrolü ve Gravite Diski

İç seviyenin seviye ringi ile sabitlendiği durumlarda, ayrıştırıcı içindeki ara yüzey pozisyonunu kontrol etmek ve ayarlamak için “gravite diski” veya “ağırlık diski” adı verilen bir parça kullanılır. Bu disk, ayrıştırıcı içinde suyun belirli bir seviyede tutulmasını sağlar ve dolayısıyla ara yüzey mesafesini de belirler. Bu, ayrıştırıcıda optimum ayrışmayı elde etmek için kritik bir öneme sahiptir.

Ara yüzeyin kontrolü, aşağıdaki faktörlerin değişimlerine duyarlıdır:

 1. Yoğunluk: Yakıtın yoğunluğu, ara yüzeyin konumunu etkileyebilir. Yoğunluk arttığında, ara yüzey genellikle yükselir, çünkü daha yoğun bir yakıt, suyun üzerine çıkmaya daha az eğilimlidir.
 2. Viskozite: Yakıtın viskozitesi, ara yüzeyin konumunu da etkileyebilir. Daha viskoz yakıtların ara yüzeyi yükselme eğiliminde olabilir, çünkü bu yakıtların hareketi daha yavaş olabilir.
 3. Akış Miktarı: Ayrıştırıcıya giren yakıt akış miktarı da ara yüzeyin pozisyonunu etkiler. Daha yüksek bir akış miktarı, ara yüzeyin daha yükseğe yükselmesine neden olabilir.
 4. Sıcaklık: Yakıtın sıcaklığı, yoğunluğunu ve viskozitesini etkiler. Bu nedenle sıcaklık kontrolü, ara yüzeyin konumunu da etkiler.

Gravite diski, bu faktörlerin değişikliklerine tepki vererek ara yüzeyin kontrolünü sağlar. Diskin ağırlığı veya konumu ayarlandığında, su sütununun yüksekliği ve dolayısıyla ara yüzey mesafesi de ayarlanmış olur. Bu, ayrıştırıcı içindeki su ve yakıt dengesini optimize etmek ve istenen kalitede temiz yakıt üretmek için kullanılan ana yöntemdir.

Sonuç olarak, yoğunluk, viskozite, akış miktarı ve sıcaklık gibi faktörlerin değişimlerine yanıt olarak ara yüzeyin kontrol edilmesi, ayrıştırıcıda optimum ayrışma koşullarının sağlanmasında kritik bir rol oynar. Bu kontrol, gravite diski veya ağırlık diski gibi parçalar aracılığıyla gerçekleştirilir ve yakıtın ve suyun doğru şekilde ayrılmasını sağlar.

Ara Yüzeyin Kontrolü ve Gravite Diski

İç seviyenin seviye ringi ile sabitlendiği durumlarda, ara yüzeyin pozisyonu, ayrıştırıcı içinde bulunan ve genellikle “gravite diski” veya “ağırlık diski” olarak adlandırılan bir parça ile kontrol edilir. Bu disk, ayrıştırıcı içindeki suyun belirli bir seviyede tutulmasını ve bu seviyenin istenilen ara yüzey mesafesini sağlamasını amaçlar. Bu yöntem, ayrıştırıcıdaki suyun ve yakıtın dengesini korumak için kullanılan ana tekniktir ve aşağıdaki faktörlerle ilişkilidir:

 1. Yoğunluk: Yakıtın yoğunluğu, ara yüzeyin konumunu etkileyebilir. Yoğun bir yakıt, suyun üzerine çıkma eğiliminde olabilir ve bu da ara yüzeyin yükselmesine neden olabilir.
 2. Viskozite: Yakıtın viskozitesi, ara yüzeyin konumunu etkileyebilir. Daha viskoz yakıtların hareketi daha yavaş olduğundan, ara yüzey daha yükseğe yükselme eğiliminde olabilir.
 3. Akış Miktarı: Ayrıştırıcıya giren yakıtın akış miktarı da ara yüzeyin konumunu etkiler. Daha yüksek bir akış miktarı, ara yüzeyin yükseğe yükselmesine neden olabilir.
 4. Sıcaklık: Yakıtın sıcaklığı, yoğunluğunu ve viskozitesini etkiler. Bu nedenle sıcaklık kontrolü, ara yüzeyin konumunu da etkiler.

Gravite diski, bu faktörlerin değişikliklerine tepki vererek ara yüzeyin kontrolünü sağlar. Diskin ağırlığı veya konumu ayarlandığında, su sütununun yüksekliği ve dolayısıyla ara yüzey mesafesi de ayarlanmış olur. Bu, ayrıştırıcı içindeki su ve yakıt dengesini optimize etmek ve istenen kalitede temiz yakıt üretmek için kullanılan ana yöntemdir.

Sonuç olarak, ara yüzeyin kontrolü, ayrıştırıcıdaki su ve yakıtın dengesini korumak ve ayrışma işlemini optimize etmek için hayati bir öneme sahiptir. Gravite diski veya ağırlık diski gibi parçalar aracılığıyla gerçekleştirilen bu kontrol, ayrıştırıcıların doğru şekilde çalışmasını ve temiz yakıt üretimini sağlamada kritik bir rol oynar.

Ara Yüzeyin Kontrolü ve Gravite Diski

Ara yüzeyin kontrolü, ayrıştırma işleminin etkinliği ve istenen sonuçların elde edilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu kontrol genellikle “gravite diski” veya “ağırlık diski” olarak adlandırılan bir parça kullanılarak yapılır. Şimdi, bu konuyu daha fazla detaylandıralım:

 1. Ara Yüzeyin Belirlenmesi: Ara yüzey, ayrıştırıcı içinde su ile yakıt arasındaki ayırma noktasını ifade eder. Bu, temizlenmiş yakıtın üst kısmında bulunan su ile alt kısmında bulunan yakıt arasındaki sınırı temsil eder. Ara yüzeyin doğru pozisyonda olması, ayrıştırmanın etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.
 2. Gravite Diski veya Ağırlık Diski: Gravite diski veya ağırlık diski, bu ara yüzeyin pozisyonunu ayarlamak için kullanılan bir parçadır. Bu diskin ağırlığı veya konumu, ayrıştırıcı içindeki suyun ve yakıtın dengeli bir şekilde ayrılmasını sağlar. Özellikle, bu disk suyun seviyesini kontrol eder.
 3. Parametrelerin Etkisi: Yoğunluk, viskozite, akış miktarı ve sıcaklık gibi faktörler ara yüzeyin konumunu etkileyebilir. Örneğin, daha yoğun bir yakıt, ara yüzeyin yükselmesine neden olabilir. Veya daha viskoz bir yakıt, ara yüzeyin konumunu aşağıya çekebilir. Bu nedenle, bu faktörlerin değişimlerine yanıt vermek için gravite diski veya ağırlık diski ayarlanır.
 4. Optimum Ayrışma İçin Kontrol: Gravite diski veya ağırlık diski, optimum ayrışma koşullarının sağlanmasına yardımcı olur. Bu, suyun ve yakıtın istenen şekilde ayrılmasını, temizlenmiş yakıtın üst kısmında birikmesini ve suyun alt kısmında kalmasını sağlar.

Sonuç olarak, ayrıştırıcı içindeki ara yüzeyin kontrolü, temiz yakıt üretimi için hayati bir öneme sahiptir. Gravite diski veya ağırlık diski gibi parçalar, yoğunluk, viskozite, akış miktarı ve sıcaklık gibi parametrelerin değişimlerine yanıt vererek ara yüzeyin pozisyonunu ayarlar. Bu, ayrıştırma işleminin verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.