10.3.4 SIVI-SIVI VE SIVI-KATI AYRIŞTIRICILAR ARASINDAKİ FARKLAR

10.3.4 SIVI-SIVI VE SIVI-KATI AYRIŞTIRICILAR ARASINDAKİ FARKLAR

Gemilerdeki ayrıştırma işlemlerinde, her iki yöntem kullanılsa da aralarında önemli bazı farklılıklar bulunmaktadır.

 1. Ayrıştırma Amaçları: Sıvı-sıvı ayrıştırma işleminde temel amaç, yağlama yağı veya yakıttan sıvı atıkları (suyu) ayırmaktır. Diğer yandan, sıvı-katı ayrıştırma işleminde temel amaç, sıvı faz içindeki yüksek yoğunluğa sahip katı atıkları (çamuru) ayrıştırmaktır. Bu nedenle, sıvı-sıvı ayrıştırma işlemi sıvı atıklardan bir miktar katı atık üretirken, sıvı-katı ayrıştırma işlemi sıvı atıklardan bir miktar suyu dışarı atar.
 2. Atık Boşaltma Yöntemi: Sıvı-sıvı ayrıştırma işleminde sürekli ve tümüyle çamurların boşaltılması yapılırken, sıvı-katı ayrıştırma işleminde sadece tümüyle boşaltma (çamurun tahliye işlemi) gerçekleştirilir.
 3. Seal Suyu: Sıvı-katı ayrıştırma işleminde, sıvı-sıvı ayrıştırmada olduğu gibi seal suyunun (ara yüzey oluşturmada kullanılan sıcak ve basınçlı su) kullanılmasına gerek yoktur.
 4. Gravite Diski: Sıvı-sıvı ayrıştırma işleminde, sıvının yoğunluğuna ve ayrıştırmada uygulanacak sıcaklığa uygun bir gravite diski kullanılırken, sıvı-katı ayrıştırma işleminde su çıkışı kontrol edilmediği için daha küçük bir gravite diski veya “katı ayrıştırıcı diski” kullanılır.
 5. Seviye Ringi: Sıvı-sıvı ayrıştırıcıda iç çapı küçük seviye ringi kullanılırken, sıvı-katı ayrıştırıcıda iç çapı daha büyük seviye ringi kullanılır.
 6. Ara Yüzey Oluşturma: Sıvı ayrıştırıcıda yakıt veya yağdaki suyu ayırmak için tasların dış kenarında ara yüzey oluşturulmasına dikkat edilir. Ancak, katı ayrıştırıcıda suyun ayrıştırılması amaçlanmadığı için seal suyu verilmez ve ara yüzey oluşturmak için herhangi bir işlem yapılmaz.

Bu farklar, sıvı ayrıştırıcı ile katı ayrıştırıcı arasındaki temel farkları yansıtmaktadır. Her iki yöntem gemilerde farklı amaçlar için kullanılsa da, işlemlerin tasarımı ve işleyişi önemli ölçüde değişebilir. Bu farklılıklar, gemi işletmecilerinin ihtiyaçlarına ve uygulama gereksinimlerine göre belirlenir ve optimize edilir.

Sıvı ayrıştırıcı ile katı ayrıştırıcı arasındaki farklar, gemilerdeki ayrıştırma işlemlerinin tasarımı ve işleyişi açısından kritiktir.

 1. Çıkış Sayısı: Sıvı-sıvı ayrıştırma işleminde iki çıkış bulunur. Bu, ayrıştırılan yağlama yağı veya yakıtın temizlenmesi sırasında sıvı fazı (su) ve yoğun fazı (yağ) ayırmak için kullanılır. Sıvı-katı ayrıştırma işleminde ise sadece tek bir çıkış vardır, çünkü temel amaç yüksek yoğunluğa sahip katı atıkların temizlenmesidir.
 2. Seviye Ringi: Sıvı-sıvı ayrıştırıcıda iç çapı küçük seviye ringi kullanılırken, sıvı-katı ayrıştırıcıda iç çapı daha büyük seviye ringi kullanılır. Bu, işlemlerin farklılığına ve amaçlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
 3. Ara Yüzey Oluşturma: Sıvı ayrıştırıcıda tasların dış kenarında ara yüzeyin oluşturulmasına dikkat edilir. Bu, yağlama yağı veya yakıttaki suyun ayrıştırılması için önemlidir. Ancak, katı ayrıştırıcıda suyun ayrıştırılması amaçlanmadığı için seal suyu verilmez ve ara yüzey oluşturmak için herhangi bir işlem yapılmaz.
 4. Gravite Diski: Sıvı-sıvı ayrıştırma işleminde, ayrıştırmada kullanılan sıcaklık ve yoğunluğa uygun bir gravite diski kullanılırken, sıvı-katı ayrıştırma işleminde su çıkışının kontrol edilmediğinden daha küçük bir gravite diski veya “katı ayrıştırıcı diski” kullanılır.
 5. Seal Suyu: Sıvı-sıvı ayrıştırma işleminde, ara yüzeyin oluşturulmasında kullanılan sıcak ve basınçlı su olan seal suyu kullanılır. Ancak, sıvı-katı ayrıştırma işleminde seal suyu verilmez, çünkü sıvı-katı ayrıştırma işlemi ara yüzey oluşturmaya yönelik değildir.

Bu farklılıklar, gemilerdeki ayrıştırma işlemlerinin amaçlarına ve uygulama gereksinimlerine göre tasarlandığını ve optimize edildiğini yansıtır. Her iki yöntem gemi işletmecilerinin ihtiyaçlarına göre ayarlanır ve gemi makinelerinin sorunsuz çalışmasını sağlamak için kritik bir rol oynar.

 1. Atık Yönetimi: Sıvı-sıvı ayrıştırma işleminde sürekli olarak çamurlar boşaltılır, bu da atık miktarını minimize etmeye yardımcı olur. Ancak sıvı-katı ayrıştırma işleminde, sadece tümüyle boşaltma (çamur tahliye işlemi) yapılır. Bu, sıvı-katı ayrıştırma işleminin atık yönetimi açısından farklı bir yaklaşımı olduğunu gösterir.
 2. Su Çıkışı Kontrolü: Sıvı-sıvı ayrıştırma işleminde suyun çıkışı kontrol edilir ve suyun kalitesi iyileştirilmeye çalışılır. Ancak sıvı-katı ayrıştırma işleminde su çıkışı kontrol edilmediğinden, sadece katı atıkların temizlenmesi hedeflenir ve suyun kalitesi üzerindeki etkiler dikkate alınmaz.
 3. Kullanım Alanları: Sıvı-sıvı ayrıştırma işlemi, gemilerde yağlama yağı veya yakıttan suyu ayırmak amacıyla kullanılırken, sıvı-katı ayrıştırma işlemi, yüksek yoğunluğa sahip katı atıkları temizlemek için kullanılır. Her iki yöntemin kullanıldığı endüstriyel uygulama alanları da farklıdır.
 4. Teknolojik Farklar: Sıvı-sıvı ayrıştırma işlemi için tasarlanmış cihazlar, sıvı-katı ayrıştırma işlemi için tasarlanmış cihazlardan farklıdır. Her iki yöntemin özel gereksinimlerine ve işlemlerine uygun olarak özelleştirilmiştir.

Bu farklılıklar, her iki ayrıştırma yönteminin özel gereksinimlere ve uygulama alanlarına yönelik olarak nasıl tasarlandığını ve çalıştığını gösterir. Gemilerdeki ayrıştırma işlemleri, gemi makinelerinin verimli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için hayati öneme sahiptir ve bu nedenle işlemi doğru bir şekilde uygulamak çok önemlidir.