10.3.5 AYRIŞTIRICILARIN PARALEL VE SERİ ÇALIŞTIRILMALARI

10.3.5 AYRIŞTIRICILARIN PARALEL VE SERİ ÇALIŞTIRILMALARI

Gemilerde ayrıştırıcılar genellikle sıvı-sıvı ayrıştırıcı olarak tercih edilir. Bu nedenle, bir ayrıştırıcı sıvı-sıvı ayrıştırıcı olarak kullanıldığında, diğer ayrıştırıcı genellikle sıvı-sıvı ayrıştırıcı olarak veya bazen sıvı-katı ayrıştırıcı olarak yedekte tutulur. Her iki ayrıştırıcı aynı anda sıvı-sıvı ayrıştırıcı olarak kullanılsa da, bu yöntem pek yaygın değildir. Bunun yerine, bir ayrıştırıcı sıvı-sıvı işlemi için kullanılırken, diğeri sıvı-katı ayrıştırıcı olarak seri bir şekilde kullanılır. Bu uygulama, gerektiğinde veya gerektirmeyen durumlarda tedbir olarak önerilir.

Şekil 10.34’te gösterildiği gibi, bir ayrıştırıcı sıvı-sıvı işlemi için kullanılabilirken, diğeri sıvı-katı ayrıştırıcı olarak çalıştırılabilir. Pratikte, sıvı ayrıştırıcı verimli bir şekilde kullanılabilirse, katı ayrıştırıcıya ihtiyaç duyulmayabilir. Gemilerde genellikle sıvı ayrıştırıcılar kullanıldığından, “separatör” veya “ayrıştırıcı” terimi kullanıldığında, genellikle “sıvı ayrıştırıcı” anlaşılmalıdır.

Gemilerde her iki sistem de yedeklemeli olarak kullanılır, bu nedenle Şekil 10.34’te gösterilen tüm bileşenler birbirlerinin yerine kullanılabilir şekilde tasarlanır. Dinlendirme ve servis tankları tek bir adet olarak gösterilse de, gemilerde genellikle ikişer adet dinlendirme ve servis tankı bulunur. Ayrıca, bir ayrıştırıcı diğer ayrıştırıcının pompası, filtresi veya ısıtıcısı ile çalışabilir. Bu, gemi makinelerinin işleyişini ve bakımını optimize etmek için kullanılan bir yaygın uygulamadır.

Gemilerde ayrıştırıcıların kullanımı ve yedeklemesi, gemi makinelerinin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için son derece önemlidir. Ayrıştırıcı sistemlerin tasarımı ve işleyişi, gemi işletmecilerinin ihtiyaçlarına göre ayarlanır ve optimize edilir.

  1. Yedekleme Stratejisi: Gemilerde ayrıştırıcılar yedekleme stratejisiyle kullanılır. Bu, gemi makinelerinin sürekli ve kesintisiz bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla yapılır. Birincil ayrıştırıcı (genellikle sıvı-sıvı ayrıştırıcı) ana ayrıştırıcı olarak kullanılırken, ikincil ayrıştırıcı (genellikle sıvı-katı ayrıştırıcı) gerektiğinde veya ana ayrıştırıcıda bir arıza meydana geldiğinde devreye girer.
  2. Dinlendirme ve Servis Tankları: Gemilerde ayrıştırıcı sistemler genellikle dinlendirme ve servis tanklarıyla birlikte çalışır. Bu tanklar, işlenen sıvının depolanması ve düzenlenmesi için kullanılır. Genellikle ikişer adet dinlendirme ve servis tankı bulunur, böylece biri kullanılırken diğeri bakım veya temizlik için kullanılabilir.
  3. Çapraz Kullanım: Bir ayrıştırıcı, diğer ayrıştırıcının pompa, filtre veya ısıtıcısı ile birlikte çalışabilir. Bu çapraz kullanım, gemi işletmecilerine işlem sırasında daha fazla esneklik sağlar ve bakım gerektiğinde her iki sistem arasında geçiş yapma olanağı sunar.
  4. Yedek Parça ve Bakım: Gemilerde her iki ayrıştırıcı sistemi için yedek parça ve bakım programları ayrı ayrı yönetilir. Bu, her iki sistem için de sürekli işleyişi ve gerektiğinde bakımı sağlar.
  5. Sistem Tasarımı ve Eğitim: Gemilerdeki ayrıştırıcı sistemlerin tasarımı ve işleyişi, gemi personelinin eğitimi ile birleşir. Gemi personeli, her iki ayrıştırıcı sistemi nasıl kullanacaklarını ve bakım yapacaklarını öğrenmelidir.

Sonuç olarak, gemilerdeki ayrıştırıcılar, gemi makinelerinin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayan önemli bileşenlerdir. Bu sistemlerin tasarımı, bakımı ve yedekleme stratejileri, gemi işletmecileri ve denizciler tarafından titizlikle yönetilmelidir. Yedekleme stratejileri ve sistemler arası çapraz kullanım, gemi makinelerinin sürekli olarak çalışmasını sağlamak için kritik bir rol oynar.

  1. Gemi Tipine ve Kullanım Alanına Göre Değişen İhtiyaçlar: Ayrıştırıcı sistemler, geminin tipine ve kullanım alanına bağlı olarak farklı ihtiyaçları karşılamalıdır. Örneğin, yük gemileri ile yolcu gemileri veya tankerler arasındaki ayrıştırıcı ihtiyaçları farklı olabilir. Bu nedenle ayrıştırıcı sistemleri geminin özelliklerine ve işlevine uygun olarak tasarlanmalıdır.
  2. Atık Yönetimi ve Çevresel Uyum: Gemi endüstrisi, atık yönetimi ve çevresel uyumluluk konularında giderek daha fazla düzenlemeye tabi tutulmaktadır. Ayrıştırıcı sistemler, gemilerin çevresel düzenlemelere uyum sağlaması ve atık yönetimini etkili bir şekilde gerçekleştirmesi için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle atık suyun işlenmesi ve atık yönetimi stratejileri ayrıştırıcı sistemlerle yakından ilişkilidir.
  3. Enerji Verimliliği: Gemilerde enerji verimliliği her zaman önemlidir. Ayrıştırıcı sistemlerin enerji tüketimini optimize etmek ve verimliliği artırmak için tasarlanması kritiktir. Bu, geminin enerji maliyetlerini azaltabilir ve çevresel etkileri minimize edebilir.
  4. Ara Bakım ve Onarım: Ayrıştırıcı sistemler, düzenli ara bakım ve onarım gerektirir. Gemilerde bu işlemler, denizde veya limanda yapılır. Ayrıştırıcı sistemlerin bakımı, sistemin sürekli ve güvenilir çalışmasını sağlamak için önemlidir.
  5. Teknolojik İlerlemeler: Ayrıştırıcı teknolojileri sürekli olarak geliştirilmektedir. Gemiler, en son teknolojiye sahip ayrıştırıcı sistemleri kullanarak verimliliği artırabilirler. Bu nedenle gemi işletmecileri, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelidir.

Sonuç olarak, gemilerdeki ayrıştırıcı sistemler, gemi işletmecileri ve denizciler için kritik öneme sahip bir bileşendir. Bu sistemler, gemi makinelerinin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için tasarlanmalı, işletilmeli ve bakımı yapılmalıdır. Gemilerin tipi, kullanım amacı, çevresel düzenlemelere uyum ve enerji verimliliği gibi faktörler, ayrıştırıcı sistemlerin tasarım ve işletimi üzerinde etkili olur. Bu nedenle gemi işletmecileri, ayrıştırıcı sistemlerini en iyi şekilde yönetmek için bu faktörleri göz önünde bulundurmalıdır.