10.7.7.1 Disk (Tas) Grubu

10.7.7.1 Disk (Tas) Grubu

Ayrıştırıcıya giren yağlama yağı ve yakıtı ayıran pek çok sayıda ve konik şekilli elemana “disk” veya “tas” adı verilmektedir. Taslar, distribütör üzerine delikleri aynı hizada olacak şekilde sıralanır ve üzerlerine “üst disk” adı verilen yine konik bir parça yerleştirilir.

Bu diskler, yağlama yağını ve yakıtı ayrıştırmak için kullanılır ve işlemin doğru şekilde gerçekleştirilmesini sağlarlar. Disklerin sıralanması ve üst disk ile bir araya getirilmesi, malzemenin etkili bir şekilde ayrıştırılmasına yardımcı olur.

Bu parçaların işlevi, ayrıştırıcı operasyonunun temelini oluşturur ve işlemin düzgün çalışması için hayati öneme sahiptir.

Ayrıştırıcıya giren yağlama yağı ve yakıtı ayrıştıran, kesik koni biçimindeki elemanlara “disk” veya “tas” adı verilmektedir. Bu taslar, ayrıştırıcı içinde önemli bir rol oynar. Genellikle bu disk veya taslar onlarca sayıda bulunur ve bir araya geldiklerinde “disk grubu” veya “disk seti” oluştururlar.

Taslar, distribütör üzerine delikleri aynı hizada olacak şekilde sıralanır. Üzerlerine, yine konik bir yapıya sahip olan “üst disk” adı verilen bir parça yerleştirilir. Bu konik disklerin ve tasların bir araya gelmesi, yağlama yağı ve yakıtın ayrıştırılmasını sağlar. Bu işlem, ayrıştırıcıdaki malzemenin verimli bir şekilde işlenmesini ve istenilen sonuçların elde edilmesini mümkün kılar.

Bu disk grubu veya disk seti, ayrıştırıcı içindeki işlem için kritik bir rol oynar ve operasyonun düzgün çalışması için gereklidir.

Ayrıştırıcıya giren yağlama yağı ve yakıtı ayrıştırmak için kullanılan kesik koni biçimindeki elemanlara “disk” veya “tas” adı verilmektedir. Bu taslar, ayrıştırıcı işlemi için kritik öneme sahiptir ve genellikle birçok sayıda bulunurlar. Bu konik taslar distribütör üzerine sıralanır ve delikleri aynı hizada olacak şekilde düzenlenir. Üzerlerine, yine konik bir yapıya sahip olan “üst disk” adı verilen bir parça monte edilir.

Bu taslar ve diskler, ayrıştırıcıya giren yağlama yağı ve yakıtı doğru bir şekilde ayrıştırarak işlemin verimli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Disklerin sıralanması ve üst disk ile bir araya getirilmesi, malzemenin istenilen şekilde işlenmesine ve ayrıştırma işleminin başarılı bir şekilde yapılmasına yardımcı olur.

Bu disk grubu veya disk seti, ayrıştırıcı işlemi için temel bir bileşeni temsil eder ve işlem sırasında yakıt ve yağlama yağının ayrıştırılmasını sağlar.

Ayrıştırıcıdaki bu konik taslar veya diskler, yağlama yağı ve yakıtın ayrıştırılmasını sağlayan önemli bileşenlerdir. Genellikle birçok sayıda bulunan bu diskler, distribütör üzerine sıralanır ve delikleri aynı hizada olacak şekilde düzenlenir. Üzerlerine, yine konik bir yapıya sahip olan “üst disk” adı verilen bir parça monte edilir.

Taslar ve diskler, ayrıştırıcı içindeki yağlama yağı ve yakıtı ayrıştırmak için tasarlanmıştır. Bu parçaların doğru montajı ve düzenlenmesi, işlemin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Disk grubu veya disk seti, ayrıştırıcı operasyonunun önemli bir parçasıdır ve işlem sırasında yakıt ve yağlama yağının ayrıştırılmasını temin eder.

Ayrıştırıcı içindeki bu konik taslar veya diskler, yağlama yağı ve yakıtın ayrıştırılmasını sağlamak amacıyla kullanılan önemli bileşenlerdir. Bu taslar, genellikle birçok sayıda bulunurlar ve distribütör üzerine yerleştirilirler. Delikleri aynı hizada olacak şekilde sıralandıktan sonra üzerlerine, yine konik bir yapıya sahip olan “üst disk” adı verilen bir parça monte edilir.

Taslar ve diskler, ayrıştırıcı içindeki yakıt ve yağlama yağının etkili bir şekilde ayrıştırılmasını ve işlemin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Bu parçaların doğru montajı ve düzenlenmesi, ayrıştırıcı operasyonunun sorunsuz bir şekilde devam etmesine yardımcı olur.

Disk grubu veya disk seti, ayrıştırıcı operasyonunun temel bir bileşenini temsil eder ve işlem sırasında yakıtın ve yağlama yağının ayrıştırılmasını sağlar.

Ayrıştırıcıya giren yağlama yağı ve yakıtı ayıran bu kesik koni biçimindeki elemanlara “disk” veya “tas” adı verilir. Bu diskler ayrıştırıcı içindeki önemli bileşenlerdir ve işlem sırasında önemli bir rol oynarlar. Genellikle onlarca sayıda bulunan bu diskler, distribütör üzerine sıralanır ve delikleri aynı hizada olacak şekilde düzenlenir. Üzerlerine, yine konik bir yapıya sahip olan “üst disk” adı verilen bir parça monte edilir.

Taslar ve diskler, ayrıştırıcıya giren yağlama yağı ve yakıtı ayrıştırmak için kullanılır. Bu işlem, ayrıştırıcı içindeki malzemenin düzgün bir şekilde işlenmesini ve ayrıştırılmasını sağlar. Disklerin sıralanması ve üst disk ile bir araya getirilmesi, malzemenin istenilen şekilde ayrıştırılmasına yardımcı olur.

Bu disk grubu veya disk seti, ayrıştırıcı operasyonunun kritik bir parçasını temsil eder ve işlem sırasında yakıt ve yağlama yağının doğru bir şekilde ayrıştırılmasını sağlar.