10.7.7.3 Su ve Yağ veya Yakıt Diski (Pompası)

10.7.7.3 Su ve Yağ veya Yakıt Diski (Pompası)

Su ve yakıt diskleri, ayrıştırıcının temel işlevlerinden biri olan ayrıştırılmış yakıt veya yağ ile suyun ayrıştırıcıdan dışarı pompalanmasını sağlar. Bu işlem, eskiden yatay bir şaft veya dişli kutusu ile çalışan bir dişli pompa ile gerçekleştirilirdi. Ancak, ayrıştırıcı içinde merkezkaç kuvvetle dönen sıvının kinetik enerjisi, su veya yakıt diskleri ile akış enerjisine dönüşür ve basınç artar. Yakıt ve su diskleri için “ters santrifüj pompa” terimi kullanılabilir, çünkü burada impeller sabit dururken gövde döner. Başka bir deyişle, bu diskler, bulundukları bileşen üzerinde sabit dururken hareket etmeyen bileşenlerdir.

Her bir disk, pompalayacağı sıvı için bir hücreye sahiptir ve bu disk hücrelerindeki sıvı (yakıt veya su), çanağın dönme hareketi tarafından tahrik edilir. Kirli yakıt miktarı arttıkça, yakıt diski de yakıtı pompalamak için daha uzak mesafelere ulaşır. Bu nedenle, akış miktarı arttıkça, disk hücresindeki sıvı seviyesi içeri doğru yükselir.

Yakıt veya su diskinin dönen sıvı içine daldırılan çevresel derinliği, akış hattındaki basınçla doğrudan ilişkilidir. Karşı basınç düştüğünde, dönen sıvıdaki iç seviye dışa doğru hareket eder, ancak karşı basınç artarsa sıvıdaki iç seviye içeri doğru hareket eder.

Karşı basınç değeri, ayrıştırıcı kapasitesi (debisi) ile doğrudan ilişkilidir, bu nedenle karşı basınç değiştiğinde disk kapasitesine de dikkat etmek önemlidir. Genellikle kapasite artırıldığında (karşı basınç düşeceği için), karşı basıncın da artırılması gerekebilir.

Su ve yakıt diskleri, ayrıştırıcı sisteminin önemli bir parçasıdır ve temel amacı ayrıştırıcı içindeki sıvıları düzenlemek ve dışarı pompalamaktır. Bu işlem, önceden yatay bir şaft veya dişli kutusu ile çalışan bir dişli pompa ile gerçekleştirilirdi. Ancak, ayrıştırıcı içinde merkezkaç kuvvetle dönen sıvının enerjisi, su veya yakıt diskleri sayesinde akış enerjisine dönüşür ve bu süreçte basınç artar.

Yakıt ve su diskleri, tam anlamıyla tersine çevrilmiş santrifüj pompalar gibidir. İmpellerleri sabitken, bu diskler çanağın içinde dönerler. Bu diskler, her birinin içerisinde bulunan hücreler aracılığıyla sıvıyı pompalar. Kirli yakıt miktarı arttıkça, yakıt diski de yakıtı daha uzak mesafelere yönlendirmek için çalışır. Buna paralel olarak, akış hızındaki artışla, disk hücresindeki sıvı seviyesi yükselir.

Yakıt veya su diskinin içine daldırıldığı sıvının çevresel derinliği, akış hattındaki basınç ile yakından ilişkilidir. Karşı basınç düştüğünde, disk içindeki sıvının seviyesi dışa doğru yükselirken, karşı basınç arttığında içe doğru hareket eder.

Karşı basınç değeri, ayrıştırıcı kapasitesi ile doğrudan bağlantılıdır. Bu nedenle, kapasite artırıldığında (karşı basınç azalırken), karşı basınç seviyesini de artırmak genellikle gerekli olur.

Su ve yakıt diskleri, ayrıştırıcı sisteminin işleyişinde kritik bir rol oynar ve temel görevleri ayrıştırılmış sıvıyı ve suyu ayrıştırıcının dışına yönlendirmektir. Bu işlem daha önce yatay bir şaft veya dişli kutusu ile çalışan bir dişli pompayla gerçekleştirilirdi. Ancak, ayrıştırıcı içinde dönen sıvının kinetik enerjisi, su veya yakıt diskleri tarafından kullanılarak akış enerjisine dönüşür ve bu süreçte basınç artar.

Yakıt ve su diskleri, santrifüj pompaların bir türü gibi çalışır. İmpellerleri sabit dururken, bu diskler çanağın içinde döner ve her birinin içerisindeki hücreler aracılığıyla sıvıyı yönlendirir. Kirli yakıt miktarı arttıkça, yakıt diski daha fazla mesafeye pompalama yapar. Bu nedenle, akış miktarındaki artışla birlikte, disk hücresindeki sıvı seviyesi yukarı doğru yükselir.

Yakıt veya su diskinin içine daldırıldığı sıvının çevresel derinliği, akış hattındaki basınçla yakından ilişkilidir. Karşı basınç azaldığında, dönen sıvı içindeki seviye dışa doğru yükselirken, karşı basınç arttığında içe doğru hareket eder.

Karşı basınç değeri, ayrıştırıcı kapasitesi (debisi) ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, kapasite artırıldığında (karşı basınç azalırken), karşı basıncı da artırmak genellikle gerekebilir.

Su ve yakıt diskleri, ayrıştırıcı sistemlerin işleyişinde hayati bir rol oynar ve temel görevleri, ayrıştırılmış sıvıyı ve suyu ayrıştırıcıdan dışarı çıkarmaktır. Daha önceden, bu işlem yatay bir şaft veya dişli kutusu ile çalışan bir dişli pompa kullanılarak gerçekleştirilirdi. Ancak günümüzde, ayrıştırıcı içindeki dönen sıvının kinetik enerjisi, su veya yakıt diskleri sayesinde akış enerjisine dönüşür ve bu sırada basınç artar.

Yakıt ve su diskleri, tam anlamıyla ters santrifüj pompalar gibi çalışır. İmpellerleri sabitken, bu diskler çanağın içinde dönerler ve her birinin içinde bulunan hücreler aracılığıyla sıvıyı dışarı pompalarlar. Kirli yakıt miktarı arttıkça, yakıt diski de yakıtı daha uzaklara itmek için çaba gösterir. Dolayısıyla, akış hızındaki artışla birlikte, disk hücresindeki sıvı seviyesi yukarı doğru yükselir.

Yakıt veya su diskinin içine batırıldığı sıvının çevresel derinliği, akış hattındaki basınçla yakından ilişkilidir. Karşı basınç azaldığında, disk içindeki sıvının seviyesi dışa doğru yükselirken, karşı basınç arttığında içe doğru hareket eder.

Karşı basınç değeri, ayrıştırıcı kapasitesi (debisi) ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, kapasite artırıldığında (karşı basınç düşerken), karşı basınç seviyesini de artırmak genellikle gereklidir.