10.7 AYRIŞTIRICI ELEMANLARI

10.7 AYRIŞTIRICI ELEMANLARI

1. Tahrik Elemanı (Motor): Ayrıştırıcıyı çalıştırmak için kullanılan elektrik motoru, ayrıştırıcıyı döndüren temel güç kaynağıdır. Motor, yakıt veya yağlama yağının ayrıştırıcıya pompalanmasını sağlar.

2. Ayrıştırıcı Gövdesi: Ayrıştırıcının ana gövdesi, içinde ayrıştırma işleminin gerçekleştiği bölümü barındırır. Bu bölümde yakıt veya yağlama yağı, dönme hareketiyle ayrıştırılır ve katı parçacıklar bu alanda ayrıştırılır.

3. Disk Grubu: Ayrıştırıcı içinde dönerek ayrıştırma işlemini gerçekleştiren disklerden oluşur. Disk grubu, motor tarafından döndürülür ve ayrıştırma işlemi sırasında sıvıyı ve katı parçacıkları birbirinden ayırır.

4. Çanak (Bowl): Disk grubu ile birlikte çalışan ve ayrıştırma işlemi sırasında sıvıyı ve katı parçacıkları ayrıştırmak için tasarlanmış bir bölümdür. Çanak, ayrıştırıcı içinde bulunan ana bölümdür ve “çamur alanı” olarak da adlandırılır.

5. Çamur Tahliye Sistemi: Ayrıştırma işlemi sonucunda çamur olarak ayrışan katı parçacıkların temizlenmesi için kullanılır. Çamur tahliye sistemi, çamurun ayrıştırıcıdan çıkarılmasını sağlar.

6. Yakıt Giriş ve Çıkış Noktaları: Yakıt veya yağlama yağı ayrıştırıcıya giriş yaparken ve temizlenmiş olarak çıkarılırken kullanılan noktalardır.

7. Sızdırmazlık Elemanları (Seals): Ayrıştırıcının farklı bölümleri arasındaki sızdırmazlığı sağlamak için kullanılan elemanlardır. Sızdırmazlık elemanları, sıvıların istenmeyen bölgelere sızmasını önler.

8. Elektrik ve Pnömatik Bağlantılar: Ayrıştırıcı, motorun kontrolünü ve otomasyonu sağlamak için elektrik bağlantılarına sahiptir. Ayrıca, açma suyu ve kapama suyu gibi sıvıların kontrolü için pnömatik valfler de kullanılır.

Bu ana elemanlar, ayrıştırıcıların temel yapısını oluşturur. Her ayrıştırıcı modeli farklı olabilir, ancak bu elemanlar ayrıştırma işleminin temelini oluşturur.

9. Açma ve Kapama Su Giriş Noktaları: Ayrıştırma işlemi sırasında kullanılan açma ve kapama sularını ayrıştırıcıya taşıyan giriş noktalarıdır. Açma suyu, yüksek basınçlı şok yapmak veya ayrıştırmaya başlamak için kullanılırken, kapama suyu ise sürekli çalışan su kaynağını temsil eder.

10. Kontrol Üniteleri: Ayrıştırıcının otomasyonunu yöneten kontrol üniteleri, ayrıştırma işleminin verimli bir şekilde ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Bu üniteler, ayrıştırıcının açılması, kapanması, alarm verilmesi gibi işlemleri izler ve kontrol eder.

11. Alarm Sistemleri: Günümüzde ayrıştırıcılar, işletmecilere çeşitli uyarılar vermek için sesli ve ışıklı alarm sistemleri ile donatılmıştır. Bu sistemler, ayrıştırıcı işlemi sırasında olası sorunları veya acil durumları işaret eder.

12. Basınç Şalterleri ve Göstergeler: Basınç şalterleri, yakıt veya yağlama yağının basınç seviyelerini izler ve aşırı düşük veya yüksek basınç durumlarında alarm verir. Basınç göstergeleri ise sistemdeki basınç seviyelerini görsel olarak gösterir.

13. Isıtıcılar: Yakıt veya yağlama yağı, ayrıştırıcıya girmeden önce ısıtılarak viskozitesinin düşürülmesine yardımcı olur. Bu ısıtıcılar, sıvının istenen sıcaklığa gelmesini sağlar.

Her gemi veya motor için ayrıştırıcılar farklı tasarım ve kapasitelere sahip olabilir, ancak bu temel elemanlar genellikle bulunan bileşenlerdir. Bu elemanlar, yakıtın veya yağlama yağının temizlenmesi ve işletme güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olan kritik parçalardır. Ayrıştırıcılar, gemilerin güvenli ve verimli bir şekilde seyir yapmasına katkı sağlar.

14. Operasyon Su Tankı: Temiz su kaynağından beslenen bir tanktır. Operasyon su tankı, ayrıştırma işlemi sırasında kullanılan düşük basınçlı operasyon suyunu sağlar. Bu su, ayrıştırıcıdaki işlemleri başlatır ve kapanmasını sağlar.

15. Düşük ve Yüksek Basınçlı Operasyon Suyu Giriş Noktaları: Ayrıştırıcı, açma ve kapama suyu olarak adlandırılan farklı su kaynaklarını kullanır. Düşük basınçlı operasyon suyu, ayrıştırıcıyı açmada ve kapatmada kullanılırken, yüksek basınçlı operasyon suyu, şok yapma işlemi sırasında kullanılır.

16. Sürahi veya Yıkama Sistemi: Bazı ayrıştırıcı modellerinde, sürahi veya yıkama sistemi bulunabilir. Bu sistem, ayrıştırıcı disklerini veya çanaklarını temizlemek için kullanılır.

17. Ayrıştırıcı Üst Kapak: Ayrıştırıcıyı üstten kapatır ve içerisindeki işlemlerin izlenmesi ve bakım için erişim sağlar.

18. Sıcak Su İşleme Ünitesi: Ayrıştırıcıya sıcak su sağlar. Bu su, yağlama yağı veya yakıtın viskozitesini azaltmak için kullanılır ve operasyon suyunun sıcaklığına yakın bir sıcaklıkta olabilir.

19. Hidrofor: Ayrıştırıcıya suyu basınçlı bir şekilde iletir. Bu, operasyon suyunun ve sıcak suyunun ayrıştırıcıya iletilmesini sağlar.

20. Basınç Ayarlama Valfi: Basınç göstergesinin arkasında bulunan valf, servis tankına gönderilecek sıvının basıncını ayarlar.

21. Pnömatik ve Elektrik Bağlantıları: Ayrıştırıcının otomasyonu ve kontrolü için kullanılan bağlantılar ve valflerdir.

Bu elemanlar, ayrıştırıcıların kompleks yapısını ve işleyişini oluşturur. Ayrıştırıcılar, yakıt veya yağlama yağının temizlenmesi için kritik öneme sahiptir ve gemilerin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasına katkı sağlar.

22. Temiz Yakıt veya Yağlama Yağı Çıkışı: Ayrıştırma işlemi sonunda temizlenmiş yakıt veya yağlama yağı, bu çıkıştan ayrıştırıcıdan ayrılır ve geminin motorlarına veya diğer sistemlerine yönlendirilir.

23. Atık Suyun ve Çamurun Tahliye Noktaları: Ayrıştırma işlemi sırasında oluşan atık su ve çamur, ayrıştırıcıdan uzaklaştırılmalıdır. Bu tahliye noktaları, geminin çevresine zarar vermeden atıkların güvenli bir şekilde boşaltılmasını sağlar.

24. Yakıt ve Yağlama Yağı Isıtıcıları: Yakıt veya yağlama yağı, viskozitesini düşürmek ve ayrıştırma verimini artırmak için ısıtılabilir. Isıtıcılar, sıvıların istenen sıcaklığa getirilmesini sağlar.

25. Yakıt Pompası: Yakıtın ayrıştırıcıya taşınmasını sağlayan pompadır. Bu pompalar, yakıtın düşük basınçlı operasyon suyu ile karıştırılmasına yardımcı olur.

26. Kapama ve Açma Su Valfleri: Açma ve kapama sularının ayrıştırıcıya girişini kontrol eden valflerdir. Bu valfler, işlemin başlatılması ve durdurulmasını sağlar.

27. Servis Tankı: Temizlenmiş yakıt veya yağlama yağı, servis tankına yönlendirilir ve buradan geminin motorlarına veya diğer sistemlerine pompalanır. Bu tank, temiz yakıtın veya yağlama yağının depolandığı bir noktadır.

28. Kontrol Panelleri: Ayrıştırıcı operasyonunun izlendiği ve kontrol edildiği panellerdir. İşletmeciler, ayrıştırıcı işlemlerini bu paneller aracılığıyla gözlemleyebilirler.

Her bir eleman, ayrıştırıcıların verimli çalışmasını sağlamak ve gemi motorlarının yakıt veya yağlama yağı ile teminini güvence altına almak için önemlidir. Bu elemanlar, gemi motorları ve diğer sistemlerinin sorunsuz bir şekilde çalışmasına katkı sağlar.