10. Yağlama Yağı ve Yakıt Ayrıştırıcıları (Separatörler)

10. Yağlama Yağı ve Yakıt Ayrıştırıcıları (Separatörler)

Gemi endüstrisinde, ağır yakıtlar genellikle “az rafine olmuş” ve daha düşük maliyetli yakıtlar olarak tercih edilir. Bu yakıtlar, direkt navlun fiyatlarını düşürmeye yardımcı olur ve rekabetçi taşımacılık şartlarını sürdürmek için önemlidir. Ancak, ağır yakıtların kalitesi düşük olabilir ve içlerinde katı ve sıvı kirletici maddeler içerebilir. Bu nedenle, gemilerde kullanılmadan önce bu yakıtların ayrıştırılması gereklidir.

Ayrıştırma işlemi, gemilerin ana makina ve jeneratörlerinde kullanılan yakıtın ve yağlama yağlarının içlerindeki katı (çamur) ve sıvı (su) kirleticilerden temizlenmesini sağlar. Bu işlem, “separasyon” veya “ayrıştırma” olarak adlandırılır.

Bir gemide tercih edilen uygulama genellikle şunları içerir:

 1. İki adet fuel-oil separatörü: Bu separatörler, ana makina için kullanılacak ağır yakıtların işlenmesinde kullanılır.
 2. İki adet yağlama yağı separatörü: Bu separatörler, geminin yağlama sistemleri için kullanılan yağların temizlenmesinde kullanılır.
 3. Bir adet dizel-oil separatörü: Bu separatör, jeneratörler ve diğer ekipmanlar için kullanılan daha hafif ve temiz yakıtların işlenmesinde kullanılır.

Ayrıca, fuel-oil ve dizel-oil separatörlerin devre ve valflerle birbirlerinin yerine kullanılabilmesi, gemilerdeki operasyonlarda esneklik sağlar ve özellikle arıza durumlarında kullanışlıdır. Bu şekilde, gemiler yakıt ve yağlama yağı işleme konusunda sorunlarla karşılaştığında alternatif bir yakıt veya yağlama yağı kullanma seçeneğine sahiptir.

Bu yakıt ayrıştırma işlemi, hem gemi güvenliği hem de çevresel koruma açısından büyük öneme sahiptir. Kirletici maddelerin temizlenmesi, deniz kirliliğini önlemeye yardımcı olurken, yakıt ve yağlama yağlarının temizlenmesi de gemi motorlarının daha verimli çalışmasını sağlar.

Yakıt ve yağlama yağı separatörleri ile ayrıştırma işlemi aşağıdaki adımları içerebilir:

 1. Yakıt Temizleme (Fuel-Oil Separatörleri): Fuel-oil separatörleri, ağır yakıtları işlemek için kullanılır. Bu yakıtlar içinde katı parçacıklar ve su bulunabilir. Separatörler, yakıtı dikkatlice işleyerek bu kirleticileri ayırır. Yakıtın içindeki su, yüzeyde toplanır ve uzaklaştırılırken, katı parçacıklar ayrı bir hazneye düşer. Temizlenmiş yakıt daha sonra geminin ana makinalarına veya jeneratörlerine beslenir.
 2. Yağlama Yağı Temizleme: Yağlama yağı separatörleri, geminin yağlama sistemleri için kullanılan yağları temizler. Bu sistemlerde yağlama yağları zaman içinde kirlenir ve aşındırıcı maddeler içerebilir. Separatörler, bu yağları temizler, suyu ve katı partikülleri ayırır ve temiz yağı geri dönüştürür. Temiz yağlama yağı, geminin motorlarına veya diğer mekanizmalara geri beslenir.
 3. Dizel-Oil Separatörü: Dizel-oil separatörleri, daha hafif ve temiz yakıtları işlemek için kullanılır. Bu yakıtlar daha az kirletici madde içerir, ancak yine de arıtma işlemine tabi tutulurlar. Temizlenen yakıt jeneratörler ve diğer yardımcı ekipmanlar için kullanılır.
 4. Devre ve Valfler: Gerektiğinde veya arıza durumlarında, gemi operatörleri yakıt ve yağlama yağı separatörlerinin devrelerini ve valflerini kullanarak farklı yakıt veya yağlama yağı kaynaklarına geçebilirler. Bu, operasyonlarda kesintisizliği ve güvenliği sağlar.

Yakıt ve yağlama yağı ayrıştırma işlemi, gemilerin daha verimli çalışmasını sağlarken, deniz çevresinin korunmasına da katkı sağlar. Ayrıca, uluslararası denizcilik düzenlemeleri, gemilerin atık yakıt ve yağlama yağlarını düzgün bir şekilde işlemesini ve çevresel standartlara uygun olarak deşarj etmesini gerektirir.

Bu uygulamalar, denizcilik endüstrisinde sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk açısından büyük bir öneme sahiptir. Gemilerin bu ayrıştırma işlemlerine uyum sağlaması, deniz kirliliğini önlemede ve deniz çevresini korumada kritik bir rol oynar.

 1. Çevresel ve Yasal Uyumluluk: Yakıt ve yağlama yağı ayrıştırma işlemi, gemi operatörlerinin çevresel düzenlemelere ve denizcilik yasalarına uyum sağlamasına yardımcı olur. Uluslararası denizcilik kuralları, gemilerin atık yakıt ve yağlama yağlarını deniz çevresine zarar vermeden işlemesini ve deşarj etmesini şiddetle denetler. Ayrıca, atık işleme prosedürlerini takip etmek, gemi sahipleri ve işletmecileri için yasal bir yükümlülüktür.
 2. Enerji Verimliliği: Ayrıştırma işlemi, temizlenmiş yakıt ve yağlama yağlarının gemi motorlarına veya ekipmanlarına verimli bir şekilde beslenmesini sağlar. Bu, enerji verimliliğini artırır ve yakıt tüketimini azaltır. Daha temiz yakıt, daha iyi yanma ve daha az emisyon anlamına gelir.
 3. Sistem Bakımı: Yakıt ve yağlama yağı separatörlerinin düzenli bakımı, bu ekipmanların verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Düzenli bakım, arızaların önlenmesine ve işlerin kesintisiz sürdürülmesine yardımcı olur.
 4. Eğitim ve Bilinçlendirme: Gemide çalışan personel, yakıt ve yağlama yağı ayrıştırma işleminin önemini anlamalı ve doğru prosedürleri takip etmelidir. Bu, gemi mürettebatının eğitimi ve çevresel duyarlılığının artırılması gerektiği anlamına gelir.
 5. Acil Durum Planları: Gemi sahipleri, yakıt ve yağlama yağı işleme sistemlerinde olası arızalar veya sızıntılar için acil durum planları oluşturmalıdır. Bu planlar, çevresel felaketlerin etkilerini minimize etmeye yardımcı olur.

Yakıt ve yağlama yağı ayrıştırma işlemi, gemi endüstrisinde hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemlidir. Bu işlem, gemilerin enerji verimliliğini artırmasına, çevreyi korumasına ve çevresel düzenlemelere uyum sağlamasına yardımcı olur. Bu nedenle gemi sahipleri ve işletmecileri, bu ayrıştırma işleminin gerekliliklerine dikkat etmelidirler.