11.2.1 SEAL SUYU

11.2.1 SEAL SUYU

ALCAP (Alcapar) sistemi, gemilerde kullanılan bir tür yakıt ayrıştırma ve temizleme sistemidir. Bu sistem, yakıtı sıvı ve katı maddelerine ayırmak için kullanılır. Ancak, ALCAP sisteminin nasıl çalıştığını ve bu sistemin iki farklı çalışma modu olduğunu anlamak için aşağıdaki bilgileri dikkate almanız önemlidir:

  1. Sıvı-Katı Ayrıştırıcı Modu: ALCAP sistemi normalde sıvı ve katı maddeleri ayırmak için çalışır. Bu ayrıştırma işlemi sırasında, sistem yakıt içinde bulunan suyu tahliye eder. Bu işlem, yakıtın temizlenmesini ve suyun ayrılmasını sağlar.
  2. Sıvı-Sıvı Ayrıştırıcı Modu: Ancak, ALCAP sistemi suyu tahliye ederken kullanılan “seal suyu” kırıldığında veya eksik olduğunda sıvı-sıvı ayrıştırıcı olarak çalışır. Yani, bu durumda yakıt içindeki suyun ayrıştırılması mümkün olmaz ve yakıtın içinde su bulunabilir.

ALCAP sisteminin sıvı ayrıştırıcı modunda doğru çalışabilmesi için “seal suyu” adı verilen bir su kaynağına ihtiyaç vardır. Bu su, sıvı ayrıştırıcıya her şok yapıldığında (örneğin, çamurun tahliye edildiği zaman) verilir. Seal suyu, yakıtın üst disk hizasının dışına çıkmasını önlemek için önemlidir. Eğer seal suyu eksik veya kırık olursa, yakıt ayrıştırıcıdan dışarı kaçabilir ve bu duruma “separatörün dışarı vermesi” adı verilir.

Katı ayrıştırma sisteminde ise su çıkışı, en küçük gravite disk ile engellenir ve burada seal suyuna ihtiyaç yoktur. Ancak bu durumda asıl problem, yakıt içindeki suyun katı ayrıştırma diskini tıkayabileceği durumlardır.

ALCAP sisteminde, çamurun tahliye edilmesinden sonra ayrıştırıcıya belirli bir miktar “şartlandırma suyu” verilir. Şartlandırma suyu, ara yüzeyin üst disk hizasının dışına ulaşmasını sağlayacak kadar değildir. Bunun yerine, şartlandırma suyu çamuru ıslak tutarak bir sonraki çamur tahliyesini kolaylaştırmak amacıyla kullanılır. Bu nedenle, bu suya “seal suyu” denmesi doğru değildir, çünkü amacı farklıdır.

Sonuç olarak, ALCAP sistemi yakıtın temizlenmesi ve suyun ayrıştırılması için iki farklı modda çalışabilir ve her modun kendine özgü gereksinimleri ve amaçları vardır. Bu sistem gemilerde yakıtın verimli bir şekilde kullanılmasına ve motorlara zarar veren katı ve sıvı maddelerin ayrıştırılmasına yardımcı olur.

ALCAP sistemindeki İşleyiş:
ALCAP sistemi, yakıtın içinde bulunan suyu ve katı maddeleri ayırmak için kullanılır. Bu işlem, yakıtın temizlenmesini ve motorlara zarar veren maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar. ALCAP sisteminin işleyişi şu adımları içerir:

  1. Sıvı-Katı Ayrıştırıcı Modu: Normalde, ALCAP sistemi yakıt içindeki suyu ve katı maddeleri ayırmak için sıvı-katı ayrıştırıcı modunda çalışır. Bu modda, yakıt, ayrıştırıcıya gider ve burada döner bir hareketle merkefuj edilir. Bu dönme işlemi, yakıtın yoğunluğuna göre sıvı ve katı maddelerin ayrılmasını sağlar. Sıvılar merkefujun merkezine doğru hareket ederken, katı maddeler dışa doğru itilir.
  2. Sıvı-Sıvı Ayrıştırıcı Modu: Ancak, eğer “seal suyu” kırılır veya eksikse, sıvı ayrıştırıcı olarak çalışır. Bu durumda, suyun ayrıştırılması mümkün olmaz ve yakıt içinde su bulunabilir.

Şartlandırma Suyunun Rolü:
Şartlandırma suyu, ALCAP sisteminin sıvı ayrıştırıcı modunda kullanılan bir su türüdür. Bu su, çamurun tahliye edilmesinden sonra ayrıştırıcıya belli bir miktar olarak eklenir. Şartlandırma suyunun ana amacı, çamuru ıslak tutarak bir sonraki çamur tahliyesini kolaylaştırmaktır. Yani, şartlandırma suyu, çamurun kurumasını önler ve sıvı halde kalmasını sağlar.

Şartlandırma suyunun amacı, çamurun ayrıştırıcı içinde tutulmasını ve merkefuj işlemi sırasında daha verimli bir şekilde ayrılmasını sağlamaktır. Bu, temizlenmiş yakıtın ayrıştırıcıdan daha iyi bir şekilde çıkmasını ve yakıtın içindeki suyun ayrıştırılmasını kolaylaştırır.

Bu nedenle, ALCAP sistemindeki şartlandırma suyu, seal suyu ile karıştırılmamalıdır, çünkü her ikisinin amacı farklıdır. Seal suyu, sıvı ayrıştırıcıyı korumak ve yakıtın dışarı çıkmasını önlemek için kullanılırken, şartlandırma suyu çamurun etkili bir şekilde ayrıştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla kullanılır. Bu, gemi motorlarının verimli bir şekilde çalışmasını ve yakıtın temiz kalmasını sağlamada önemli bir rol oynar.

ALCAP sistemi ayrıştırıcıya eklenen şartlandırma suyu, çamuru ıslak ve işlenebilir hale getirir. Bu, bir sonraki ayrıştırma işlemi sırasında çamurun daha verimli bir şekilde ayrılmasını sağlar. Ayrıca şartlandırma suyu, çamurun ayrıştırıcı içinde çamur çanağı veya benzeri bir bölgede toplanmasına yardımcı olur.

Ara yüzeyin üst diskin dış kenarına ulaşması için yetersiz olan şartlandırma suyu, çamurun ayrıştırma diskine yakın bir konumda tutulmasını sağlar. Bu, çamurun disk ile temasını kolaylaştırır ve çamurun daha iyi bir şekilde ayrılmasını sağlar.

ALCAP sistemi, yakıtın içindeki suyu ve katı maddeleri temizlerken, gemi motorları için temiz bir yakıt kaynağı sağlar. Bu, motorların daha verimli çalışmasını ve arızaların önlenmesini sağlar.

Sonuç olarak, ALCAP sistemi, yakıtın temizlenmesi ve su ile katı maddelerin ayrılması için önemli bir sistemdir. Bu sistem, sıvı-katı ayrıştırıcı ve sıvı-sıvı ayrıştırıcı modları ile çalışabilir. Şartlandırma suyu, çamurun daha etkili bir şekilde ayrılmasını kolaylaştırmak için kullanılır ve seal suyundan farklı bir amaç taşır. Bu sayede gemi motorları temiz bir yakıt ile çalışabilir ve yakıtın kalitesi korunur.