11.2.2 ARA YÜZEY

11.2.2 ARA YÜZEY

ALCAP (Alcapar) sistemi, gemi motorlarında kullanılan yakıtın temizlenmesi ve ayrıştırılması için kritik bir sistemdir. Bu sistemin işleyişi sırasında dört ana faktör ara yüzeyin oluşumunu ve konumunu etkileyebilir. Bu faktörlerin nasıl etkilediğini daha ayrıntılı bir şekilde ele alalım:

1. Ara Yüzeyin Pozisyonunu Etkileyen Faktörler:

 • Sıvı-Katı Ayrıştırıcı Modu: Normalde ALCAP sistemi, sıvı-katı ayrıştırıcı modunda çalışır. Bu modda, yakıt, ayrıştırıcıya yönlendirilir ve burada döner bir hareketle merkefuj edilir. Bu dönme işlemi, yakıttaki sıvı ve katı maddelerin ayrışmasını sağlar. Sıvılar merkeze doğru hareket ederken, katı maddeler dışa doğru itilir.
 • Sıvı-Sıvı Ayrıştırıcı Modu: Ancak, bazı durumlarda seal suyu kırıldığında veya eksik olduğunda, sistem sıvı-sıvı ayrıştırıcı moduna geçebilir. Bu durumda, yakıt içindeki suyun ayrıştırılması mümkün olmaz ve su yakıt tarafına geçebilir.
 • Sıcaklık Değişiklikleri: Yakıtın ayrıştırma sıcaklığındaki değişiklikler, ara yüzeyin pozisyonunu etkileyebilir. Örneğin, sıcaklık düştüğünde, ara yüzey dışa doğru hareket edebilir. Bu durumda seal suyu kaybına neden olabilir ve yakıtın su çıkışından dışarı sızmasına yol açabilir. Bu, “karşı basınç düşük” alarmının tetiklenmesine neden olabilir.
 • Gravite Diski Değişiklikleri: İşletmeciler, ara yüzeyin pozisyonunu etkileyen sorunları çözmek için gravite diskini değiştirebilirler. Örneğin, daha küçük iç çaplı bir gravite disk takarak çözüm arayabilirler. Ancak, bu tür değişikliklerin sonuçları sıcaklık ve diğer faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

2. Katı Ayrıştırma Sistemi:

 • Su Varlığı: Katı ayrıştırma sisteminde su eklemesi yapılmaz. Ancak, yakıt içinde su bulunuyorsa, doğal olarak ara yüzey oluşabilir. Bu durumda, ara yüzey içeri doğru hareket edebilir ve disk grubu, su tarafından bloke edilebilir. Bu, parçacıkların ayrıştırılmasını olumsuz etkiler ve su, temiz yakıtın içine karışabilir.
 • Transdüser Algılama: Katı ayrıştırma sisteminde, fazla su, yakıt çıkışından dışarı sızabilir. Bu tür durumlar, transdüserler tarafından algılanır ve gereken düzeltmeler yapılır.

3. Şartlandırma Suyu:

 • Şartlandırma Suyu: ALCAP sistemi, çamurun tahliye edildikten sonra belli bir miktar şartlandırma suyu ekler. Şartlandırma suyu, çamurun ıslak kalmasını ve bir sonraki çamur tahliyesini kolaylaştırmak amacıyla kullanılır. Ancak bu suyun etkisi, ara yüzeyin pozisyonunu sınırlı bir şekilde etkiler ve genellikle büyük çaplı değişikliklere yol açmaz.

Sonuç:

ALCAP sistemi, yakıtın temizlenmesi ve sıvı-katı maddelerin ayrıştırılması için hayati bir öneme sahiptir. Bu sistem, gemi motorlarının verimli çalışmasını sağlamak ve yakıtın kalitesini korumak için gereklidir. İşleyişi, sıvı-katı ayrıştırıcı ve sıvı-sıvı ayrıştırıcı modları ile dört ana faktör tarafından etkilenebilir. Bu faktörlerin dikkatle izlenmesi ve kontrol edilmesi önemlidir. Gemi işletmecileri, sistemdeki sorunları çözmek için çeşitli ayarlamaları yapabilirler, ancak her bir değişikliğin sonuçları dikkatlice değerlendirilmelidir. Su varlığı, sıcaklık değişiklikleri ve transdüser algılama, ara yüzeyin pozisyonunu etkileyebilir ve sistem sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle ALCAP sisteminin düzgün çalışmasını sağlamak için titiz bir bakım ve kontrol gereklidir.

4. Su ve Ara Yüzeyin Oluşumu:

 • Sıvı Ayrıştırıcı Sistemi: Sıvı ayrıştırıcı sistemde, her şok olayından sonra (örneğin, çamurun tahliye edilmesi) yeniden ara yüzey oluşturulmalıdır. Ara yüzeyin oluşumunda dört ana faktör etkilidir: a. Ara Yüzeyin Konumu: Ara yüzey, ayrıştırıcı içindeki yakıtın sıvı ve katı kısımlarını ayırmak için kritik bir rol oynar. Eğer ara yüzey merkeze çok yakın bir konumda oluşursa, bu durumda disk grubu su tarafından bloke edilebilir. Sonuç olarak, parçacıkların ayrıştırılması ciddi şekilde etkilenebilir ve su, yakıt tarafına geçebilir. b. Sıcaklık Değişiklikleri: Yakıtın ayrıştırma sıcaklığındaki değişiklikler, ara yüzeyin pozisyonunu etkileyebilir. Örneğin, yakıtın soğumasıyla ara yüzey dışa doğru hareket edebilir. Bu durumda seal suyu kaybı yaşanabilir ve yakıt, su çıkışından sızabilir. Bu, “karşı basınç düşük” alarmının tetiklenmesine yol açabilir. c. Gravite Diski Değişiklikleri: İşletmeciler, ara yüzeyin konumundaki sorunları gidermek için gravite diskini değiştirebilirler. Örneğin, daha küçük iç çaplı bir gravite disk takarak bu tür sorunları çözmeye çalışabilirler. Ancak, bu tür değişikliklerin sonuçları çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.
 • Katı Ayrıştırma Sistemi: Katı ayrıştırma sisteminde, su eklemesi yapılmaz. Ancak, yakıt içinde su bulunuyorsa, bu durumda doğal olarak bir ara yüzey oluşabilir. Ara yüzey, içeri doğru hareket edebilir ve disk grubu, su tarafından engellenebilir. Bu durumda, parçacıkların ayrıştırılması etkilenir ve su, temiz yakıtın içine karışabilir.
 • Transdüser Algılama: Katı ayrıştırma sistemine sahip gemilerde, su ile yakıt arasında büyük bir çapta bir ara yüzey oluşabileceğinden, bu durumda ara yüzey içeriye doğru hareket edip disk grubuna yaklaşabilir. Ancak, bu fazla su, yakıt çıkışından dışarı sızabilir. Bu tür durumlar, transdüserler tarafından algılanır ve gereken önlemler alınır.

5. Şartlandırma Suyu:

 • ALCAP sisteminde, çamurun tahliye edilmesinin ardından belli bir miktar şartlandırma suyu eklenir. Şartlandırma suyu, çamurun ıslak kalmasını sağlayarak bir sonraki çamur tahliyesini kolaylaştırmak amacıyla kullanılır. Ancak bu suyun amacı, ara yüzeyin pozisyonunu büyük ölçüde etkilemek değildir.
 • Şartlandırma suyu, ara yüzeyin konumuna doğrudan etki etmez, ancak çamurun işlenmesini kolaylaştırmak ve ayrışma verimliliğini artırmak için kullanılır. Yani, ayrıştırıcıya şartlandırma suyu vermek, çamurun daha iyi ayrılmasını sağlar, ancak ara yüzeyin pozisyonunu değiştirmez.

Sonuç Olarak:

ALCAP sistemi, gemi motorları için temiz yakıt sağlamak ve motorların sorunsuz çalışmasını desteklemek için hayati bir rol oynar. Bu sistem, ara yüzeyin pozisyonunu etkileyen dört ana faktörle dikkatlice kontrol edilmesi gereken karmaşık bir sistemdir. Her bir faktörün doğru şekilde izlenmesi, gemi işletmecileri için önemlidir. Su varlığı, sıcaklık değişiklikleri ve transdüser algılama, ara yüzeyin pozisyonunu etkileyebilir ve bu nedenle dikkatli bakım ve kontrol gerektirir. Şartlandırma suyu, çamurun işlenmesini kolaylaştırmak için kullanılır, ancak ara yüzeyin konumunu büyük ölçüde etkilemez.