11.2.3 GRAVİTE DİSKİ

11.2.3 GRAVİTE DİSKİ

Sıvı Ayrıştırıcı Sistemde Gravite Diskleri:

 • Çeşitli Disk Ölçüleri: ALCAP sistemi içinde sıvı ayrıştırıcı sistemde kullanılan gravite diskleri, yakıtın özelliklerine ve işlem koşullarına bağlı olarak farklı iç çaplarda bulunur. Yoğunluk, viskozite, sıcaklık ve akış hızı gibi faktörler, hangi çapta gravite diskinin kullanılması gerektiğini belirler. Bu nedenle, değişen işlem koşullarına göre farklı disk çapları kullanılabilir.
 • Değiştirilebilirlik: Sıvı ayrıştırıcı sisteminde, gravite disklerinin zaman zaman değiştirilmesi gerekebilir. Özellikle yakıtın özelliklerinde önemli değişiklikler olduğunda veya disklerde aşınma meydana geldiğinde bu değişimler gerçekleştirilir. Bu, işlemin verimliliğini ve etkinliğini korumak için önemlidir.

Katı Ayrıştırıcı Sistemde Gravite Diski:

 • Sabit Boyutlu Disk: Katı ayrıştırma sisteminde ise sabit boyutlu bir gravite disk kullanılır. Bu disk, genellikle en küçük iç çapa sahip olan disk olarak seçilir ve işletmeciler tarafından düzenli olarak değiştirilmez.
 • “Katı Ayrıştırıcı Diski” veya “Küçük Çaplı Disk”: Bu disk, genellikle “katı ayrıştırıcı diski” veya “küçük çaplı disk” olarak adlandırılır. İşleyişin basitliği ve istikrarı nedeniyle, bu tür bir diskin değiştirilmesine gerek duyulmaz. Genellikle, sadece ayrıştırma sistemini kullanıma alırken veya büyük bakım gerektiğinde değiştirilir.

ALCAP Sisteminde Akış Kontrol Diski:

 • Akış Kontrol Diski: ALCAP sistemi içinde, sıvı ayrıştırıcı sistemdeki gibi farklı iç çaplarda gravite disklerine ihtiyaç duyulmaz. Bunun yerine, “akış kontrol diski” adı verilen sabit boyutlu bir disk kullanılır.
 • Ayar Gerektirmez: Akış kontrol diskinin kullanımı sırasında ayarlama ihtiyacı yoktur. Bu disk, su boşaltma valfi açık olduğu sürece su çıkışından azaltılmış bir akışa izin verir.

Sonuç olarak, ALCAP sistemi içinde farklı ayrıştırma sistemlerinde farklı türde gravite diskleri kullanılır. Sıvı ayrıştırıcı sistemde, diskler yakıtın özelliklerine ve işlem koşullarına bağlı olarak değişebilir ve zaman zaman değiştirilmeleri gerekebilir. Ancak katı ayrıştırıcı sistemde ve ALCAP sisteminde akış kontrol diskinde sabit boyutlu diskler kullanılır ve düzenli değişimleri gerekli değildir. Bu, her iki sistemde istikrarlı bir işleyişi destekler.

Akış Kontrol Diski ve İşlevi:

 • ALCAP sisteminde akış kontrol diski, suyun çıkışını düzenlemek ve kontrol etmek için kullanılır. Bu disk, suyun yakıt ile ayrıştırıldığı noktada bulunur ve suyun düzgün bir şekilde boşaltılmasını sağlar.
 • Akış kontrol diski, genellikle sabit bir boyuta sahiptir ve özel ayarlama gerektirmez. İşletmeciler, bu disk üzerinde düzenli ayarlamalar yapmak zorunda değildirler.
 • İşletim sırasında, su boşaltma valfi açıldığında, akış kontrol diski suyun akış hızını sınırlar. Bu, suyun yakıt ile karışmasını önler ve istenmeyen su kaçışlarını engeller.
 • Akış kontrol diskinin işlevi, ayrıştırma sürecini optimize etmek ve yakıtın temizliğini korumaktır. Su çıkışından azaltılmış bir akış sağlayarak suyun ayrıştırma işlemine olumsuz etkilerini minimize eder.
 • Bu disk, ALCAP sisteminin işleyişinin basit ve istikrarlı olmasını sağlar. Sistemi daha verimli ve güvenilir hale getirir.

Sonuç:

ALCAP sistemi içinde kullanılan akış kontrol diski, suyun çıkışını düzenlemek ve kontrol etmek için tasarlanmıştır. Sabit boyutlu bir disk olarak kullanılan bu parça, suyun ayrıştırma işlemi sırasında yakıt ile karışmasını önler ve suyun kaçışını engeller. Bu, sistemin verimliliğini ve güvenilirliğini artırır ve yakıtın temizliğini korur. Ayrıca, akış kontrol diski, düzenli ayarlama veya değişim gerektirmez, bu da işletme açısından kolaylık sağlar.

ALCAP Sisteminin Önemi:

 • ALCAP (Alcapar) sistemi, gemi motorlarında kullanılan yakıtın temizlenmesi ve ayrıştırılması için kritik bir öneme sahiptir. Temiz yakıtın motorlara sağlanması, motorların düzgün çalışması ve uzun ömürlü olması için gereklidir. ALCAP sistemi, yakıtın içinde bulunan katı ve sıvı maddeleri ayrıştırarak temiz yakıt elde edilmesini sağlar.
 • Bu sistem, gemi operasyonlarının güvenliğini ve çevresel sürdürülebilirliği destekler. Temiz yakıt kullanımı, egzoz emisyonlarını azaltır ve çevresel etkiyi minimize eder.

Sıvı Ayrıştırıcı ve Katı Ayrıştırıcı Sistemlerin İşlevi:

 • ALCAP sistemi içinde, sıvı ayrıştırıcı ve katı ayrıştırıcı sistemler bulunur. Bu sistemler, yakıttaki farklı fazları ayırmak için tasarlanmıştır.
 • Sıvı Ayrıştırıcı Sistem: Bu sistem, yakıttaki sıvı fazı (genellikle su) katı fazdan ayırır. Yakıtın içindeki su, sıvı ayrıştırıcı tarafından yakıttan ayrıştırılır. Bu sistemin çalışması, yakıtın yoğunluğu, viskozitesi, sıcaklığı ve akış hızına bağlı olarak değişebilir.
 • Katı Ayrıştırıcı Sistem: Katı ayrıştırıcı sistem, yakıttaki katı parçacıkları ayrıştırır. Bu parçacıklar genellikle çamur veya tortu şeklinde olup motorlara zarar verebilir. Katı ayrıştırıcı, bu katı parçacıkları yakıttan ayırır ve temiz yakıt elde edilmesini sağlar.

Gravite Diskleri ve İşlevi:

 • ALCAP sistemi içinde farklı ayrıştırma sistemleri için farklı türde gravite diskleri kullanılır. Bu disklerin işlevi, yakıtın ayrıştırma işlemine yardımcı olmaktır.
 • Sıvı Ayrıştırıcı Sistemde Gravite Diskleri: Bu sistemde, farklı iç çaplarda gravite diskleri kullanılır. Disklerin seçimi, yakıtın özelliklerine ve işlem koşullarına bağlıdır. Yoğunluk, viskozite, sıcaklık ve akış miktarındaki değişiklikler, hangi çapta gravite diskinin kullanılması gerektiğini belirler. Diskler zaman zaman değiştirilir.
 • Katı Ayrıştırıcı Sistemde ve Akış Kontrol Diski: Katı ayrıştırıcı sistemde sabit bir boyuta sahip olan bir gravite disk kullanılır. Bu disk, “katı ayrıştırıcı diski” veya “küçük çaplı disk” olarak adlandırılır ve işletmeciler tarafından düzenli olarak değiştirilmez. ALCAP sisteminde ise akış kontrol diski kullanılır ve ayarlama ihtiyacı olmaz.

Sonuç Olarak:

ALCAP sistemi, gemi operasyonları için kritik bir öneme sahiptir ve temiz yakıt sağlama işlevini yerine getirir. Bu sistem içinde farklı ayrıştırma sistemlerine özgü gravite diskleri kullanılır. Sıvı ayrıştırıcı sistemde farklı iç çaplarda diskler seçilir ve zaman zaman değiştirilirken, katı ayrıştırıcı sistemde sabit bir boyuta sahip bir disk kullanılır. Akış kontrol diski, suyun yakıt ile ayrıştırıldığı noktada suyun akışını düzenler ve suyun kaçmasını engeller. Bu, ALCAP sisteminin verimli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlar.