11.2.4 SU ÇIKIŞI

11.2.4 SU ÇIKIŞI

Sıvı Ayrıştırma Sisteminde Su Çıkışı:

 • Sıvı ayrıştırma sistemi, yakıttan suyun ayrıştırılması işlemini gerçekleştirir. Bu işlem sırasında, suyun yakıttan ayrılması ve tahliye edilmesi önemlidir.
 • Sıvı ayrıştırıcı sistemde su çıkışı, normalde açık bir konumda bulunur. Bu, suyun serbestçe ve sürekli olarak ayrılarak tahliye edilmesini sağlar.
 • Su, sıvı ayrıştırıcı içinde özel bir bölgeden (çoğu zaman su ayrıştırma bölmeleri veya plakaları olarak bilinir) ayrılır ve ardından su çıkışından serbestçe dışarıya atılır.
 • Sıvı ayrıştırıcı, yakıtın içindeki sıvı suyu etkili bir şekilde ayırır ve temiz yakıtı motorlara iletmek için suyun hızla çıkmasını sağlar.

Katı Ayrıştırma Sisteminde Su Çıkışı:

 • Katı ayrıştırma sistemi, yakıttan katı parçacıkların ayrıştırılması işlemini gerçekleştirir. Bu işlemde suyun kontrolü farklı bir şekilde yapılır.
 • Katı ayrıştırıcı disk, su çıkışını kontrol etmek için kullanılır. Disk, normalde kapalı bir durumda bulunur ve suyun tahliye edilmesini engeller.
 • Suyun yakıttan ayrılması ve tahliye edilmesi için, katı ayrıştırıcı disk, uygun bir işlem veya operasyon sonunda açılır. Disk açıldığında, su çıkışından serbestçe dışarı çıkar.
 • Bu kontrol mekanizması, suyun istenmeyen şekilde erken veya sürekli olarak tahliye edilmesini önler. Ayrıca, suyun tahliye edilmesi işlemi, katı ayrıştırıcı diskin kullanıldığı belirli işlemlerle senkronize edilir.
 • Katı ayrıştırıcı sistem, suyun ayrıştırılmasını ve tahliye edilmesini en iyi şekilde yönetir, böylece motorlara temiz yakıt sağlar ve katı parçacıkların motorlara zarar vermesini önler.

Sonuç olarak, sıvı ayrıştırma sistemi suyu normalde açık bir çıkış ile serbestçe tahliye ederken, katı ayrıştırma sistemi suyu kontrol edilen bir katı ayrıştırıcı disk kullanarak kapalı bir durumda tutar. Bu, her iki sistemin işlevine uygun şekilde su yönetimini sağlar.

Katı Ayrıştırma Diskinin İşlevi:

 • Katı ayrıştırma sisteminde kullanılan katı ayrıştırma disk, suyun tahliyesini kontrol etmek ve düzenlemek için kullanılır. İşte bu disk ve işlevi ile ilgili daha fazla detay:
 • Su Çıkışını Kapalı Tutma: Katı ayrıştırma disk, normalde kapalı bir konumda bulunur ve suyun tahliyesini engeller. Bu, suyun istenmeyen şekilde veya çok erken tahliye edilmesini önler.
 • Diskin Açılması: Suyun tahliye edilmesi işlemi, uygun bir işlem veya operasyon sonunda katı ayrıştırma diskini açarak gerçekleşir. Disk açıldığında, su çıkışından serbestçe dışarı akar.
 • Kontrollü Su Tahliyesi: Bu mekanizma sayesinde, suyun yakıttan ayrıştırılması işlemi, belirli bir düzen içinde gerçekleştirilir. Suyun motorlara temiz yakıt olarak iletilmesi ve yakıtın katı parçacıklardan arındırılması sağlanır.
 • Zararlı Etkileri Önleme: Katı ayrıştırma sistemi, suyun yakıtın içine karışmasını ve motorlara zarar vermesini önler. Bu nedenle, motorlara temiz ve sorunsuz çalışan yakıt sağlar.

Sonuç:

Katı ayrıştırma sisteminde kullanılan katı ayrıştırma diskleri, suyun kontrol edilmesini ve tahliye edilmesini düzenler. Normalde kapalı bir konumda bulunan bu diskler, uygun bir işlem sonucunda açılarak suyun tahliye edilmesini sağlar. Bu sayede motorlara temiz ve güvenli bir şekilde yakıt iletilebilir, suyun istenmeyen etkileri önlenir ve motorların uzun ömürlü olması desteklenir.

ALCAP Sisteminin Su Kontrolü:

 • ALCAP (Alcapar) sistemi, gemi motorlarında kullanılan yakıtın temizlenmesi ve ayrıştırılması işlemi için kritik bir öneme sahiptir. Temiz yakıtın motorlara sağlanması, motorların düzgün çalışması ve uzun ömürlü olması için gereklidir.
 • Su, sıvı ayrıştırma ve katı ayrıştırma işlemlerinin bir parçası olarak yakıttan ayrıştırılır. Ancak her iki ayrıştırma sisteminde de suyun kontrol edilmesi farklı şekillerde gerçekleşir.

Sıvı Ayrıştırıcı Sistemde Su Kontrolü:

 • Sıvı ayrıştırıcı sistem, yakıttaki sıvı fazın (genellikle su) katı fazdan (örneğin çamur veya tortu) ayrılmasını sağlar.
 • Su, sıvı ayrıştırıcı sistemin bir parçası olarak yakıttan ayrılır ve sıvı ayrıştırıcıdan serbestçe tahliye edilir. Su çıkışı genellikle açık bir konumdadır ve su, bu çıkıştan sürekli olarak tahliye edilir.
 • Su çıkışı, suyun yakıttan ayrılmasını hızlandırır ve temiz yakıtın motorlara iletilmesini sağlar.

Katı Ayrıştırıcı Sistemde Su Kontrolü:

 • Katı ayrıştırıcı sistem, yakıttaki katı parçacıkların ayrıştırılması işlemini gerçekleştirir. Su kontrolü bu sistemde farklı şekilde işler.
 • Su, katı ayrıştırıcı disk tarafından kontrol edilir. Katı ayrıştırıcı disk, normalde kapalı bir konumda bulunur ve suyun tahliye edilmesini engeller.
 • Suyun tahliye edilmesi işlemi, uygun bir işlem sonucunda katı ayrıştırıcı diskini açarak gerçekleşir. Disk açıldığında, su çıkışından serbestçe dışarı akar.
 • Bu kontrol mekanizması, suyun istenmeyen şekilde veya çok erken tahliye edilmesini önler ve suyun motorlara temiz yakıt olarak iletilmesini sağlar.
 • Katı ayrıştırıcı sistem, suyun yakıttan ayrıştırılmasını ve tahliye edilmesini en iyi şekilde yönetir, böylece motorlara temiz yakıt sağlar ve katı parçacıkların motorlara zarar vermesini önler.

Sonuç:

ALCAP sistemi, gemi operasyonları için kritik bir öneme sahiptir ve temiz yakıt sağlama işlevini yerine getirir. Sıvı ayrıştırma ve katı ayrıştırma işlemleri sırasında su kontrolü farklı şekillerde gerçekleşir. Sıvı ayrıştırma sisteminde su çıkışı genellikle açık ve su tahliyesi sürekli olarak gerçekleşirken, katı ayrıştırma sisteminde su kontrolü katı ayrıştırıcı disk tarafından yapılır ve suyun tahliye edilmesi disk açıldığında gerçekleşir. Bu, her iki sistemin işlevine uygun şekilde suyun yönetilmesini sağlar.