11.2.5 PARÇACIKLARIN AYRIŞTIRILMASI

11.2.5 PARÇACIKLARIN AYRIŞTIRILMASI

Sıvı Ayrıştırma Sistemi ve İşlem Durumları:

 • Sıvı ayrıştırma sistemi, yakıttaki sıvı fazın (genellikle su) katı fazdan (örneğin çamur veya tortu) ayrılmasını sağlar.
 • Bu sistemde işlem durumları doğru bir şekilde ayarlandığında, parçacık ayrıştırması genellikle iyi yapılabilir. İşlem durumları, yakıtın yoğunluğu, viskozitesi, sıcaklığı ve akış hızı gibi faktörlere bağlı olarak optimize edilir.
 • İşlem sırasında, sıvı ayrıştırıcı sisteminin verimliliğini artırmak için uygun parametreler ve koşullar kullanılır. Bu, suyun yakıttan ayrıştırılmasını hızlandırır ve temiz yakıtın elde edilmesini sağlar.

Katı Ayrıştırma Sistemi ve İşlem Durumları:

 • Katı ayrıştırma sistemi, yakıttaki katı parçacıkların ayrıştırılması işlemini gerçekleştirir.
 • Bu sistemde su, genellikle bir katı ayrıştırıcı diski tarafından kontrol edilir. Su, disk grubunu bloke etmediği sürece ayrıştırma genellikle iyi yapılabilir. Katı ayrıştırıcı disk, suyun kontrolsüz tahliye edilmesini engeller ve suyun ayrıştırma işlemine müdahale etmez.
 • İşlem sırasında, katı ayrıştırıcı diskinin durumu ve çalışma koşulları dikkate alınır. Disk grubunun verimli bir şekilde çalışması ve suyun istenmeyen bir şekilde motorlara zarar vermeden tahliye edilmesi sağlanır.

ALCAP Sistemi ve İşlem Durumları:

 • ALCAP sistemi, sıvı ayrıştırma ve katı ayrıştırma sistemlerini bir araya getirerek yakıtın ayrıştırılması işlemini optimize eder.
 • Bu sistemde, ara yüzey disk grubunun dışında olduğu için ayrıştırma her zaman daha iyi yapılabilmektedir. Su ve diğer fazlar arasındaki ayrım daha etkili ve hassas bir şekilde gerçekleştirilir.
 • İşlem sırasında, ALCAP sistemi, her iki ayrıştırma işlemi için de uygun işlem durumlarını sağlar. Ara yüzeyin disk grubunun dışında bulunması, suyun etkili bir şekilde ayrıştırılmasını ve temiz yakıt elde edilmesini kolaylaştırır.

Sonuç Olarak:

 • Her bir ayrıştırma sistemi, işlem durumları doğru bir şekilde ayarlandığında iyi bir ayrıştırma işlemi yapabilir.
 • Sıvı ayrıştırma sistemi, sıvı fazı katı fazdan ayırmak için tasarlanmıştır ve işlem durumları bu ayrıştırma işlemini etkiler.
 • Katı ayrıştırma sistemi, katı parçacıkları ayırmak için kullanılır ve suyun disk grubunu bloke etmediği sürece etkili bir şekilde çalışır.
 • ALCAP sistemi, sıvı ve katı ayrıştırma sistemlerini birleştirir ve ara yüzeyin disk grubunun dışında olması nedeniyle daha etkili bir ayrıştırma sağlar.

Her bir sistemin işlem durumları, yakıtın temizlenmesi ve motorlara temiz yakıtın iletilmesi için kritik öneme sahiptir. İşlem durumları, yakıtın özelliklerine, işlem koşullarına ve gereksinimlere bağlı olarak optimize edilir.

ALCAP Sistemi ve İşlem Verimliliği:

 • ALCAP (Alcapar) sistemi, gemi motorlarında kullanılan yakıtın temizlenmesi ve ayrıştırılması için oldukça etkili bir sistemdir. Sıvı ayrıştırma ve katı ayrıştırma işlemlerini entegre ederek yakıtın verimli bir şekilde temizlenmesini sağlar.
 • ALCAP sisteminin temel avantajlarından biri, ara yüzeyin disk grubunun dışında olmasıdır. Bu, ayrıştırma işleminin her zaman daha iyi yapılabilmesini mümkün kılar. Ara yüzeyin dış konumda olması, suyun, katı parçacıkların ve temiz yakıtın daha etkili bir şekilde ayrılmasına olanak tanır.
 • Sıvı ayrıştırma sistemi, yakıttan sıvı fazın (genellikle su) katı fazdan (örneğin çamur veya tortu) ayrılmasına odaklanır. Katı ayrıştırma sistemi ise yakıttaki katı parçacıkların ayrıştırılmasını sağlar. Her iki ayrıştırma işlemi, işlem durumlarına ve yakıtın özelliklerine bağlı olarak optimize edilir.
 • ALCAP sistemi, sıvı ayrıştırma ve katı ayrıştırma sistemlerini bir araya getirir ve ara yüzeyin dış konumda olması nedeniyle daha etkili bir ayrıştırma sağlar. Bu, temiz yakıtın elde edilmesini ve motorlara iletilmesini kolaylaştırır.

Verimlilik ve Temiz Yakıt:

 • ALCAP sistemi, yakıttan sıvı ve katı fazları etkili bir şekilde ayırarak temiz yakıtın elde edilmesini sağlar. Temiz yakıt, motorların düzgün çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını destekler.
 • Bu sistem ayrıca motorların performansını artırır ve yakıt tüketimini optimize eder. Temiz yakıtın kullanılması, egzoz emisyonlarını azaltır ve çevre dostu bir yakıt kullanımını teşvik eder.
 • İşlem verimliliği, ALCAP sisteminin temel özelliklerinden biridir ve işletmecilere yakıtın temizliğini ve motorların güvenilirliğini sağlama konusunda büyük avantajlar sunar.

Sonuç Olarak:

 • ALCAP sistemi, yakıtın sıvı ve katı fazlarını etkili bir şekilde ayırarak temiz yakıtın elde edilmesini sağlar. İşlem verimliliği, ara yüzeyin disk grubunun dışında olması sayesinde her zaman daha iyi bir ayrıştırma işlemi yapılabilmesini mümkün kılar.
 • Temiz yakıt kullanımı, motorların düzgün çalışmasını destekler, yakıt tüketimini optimize eder ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik eder.
 • ALCAP sistemi, gemi operasyonlarında yakıt kalitesini ve motor performansını artırmak için kritik bir rol oynar ve gemi operatörlerine güvenilir bir yakıt temini sağlar.

Şartlandırma Suyu ve Ayrıştırma Verimliliği:

 • ALCAP sisteminde, ayrıştırma verimliliğini artırmak ve temiz yakıtın elde edilmesini kolaylaştırmak için şartlandırma suyu kullanılır. Bu şartlandırma suyu, ara yüzeyin disk grubunun dış kenarına ulaşacak kadar az miktarda eklenir.
 • Şartlandırma suyunun temel amacı, çamuru ıslak tutarak bir sonraki şok sırasında çamur tahliyesini kolaylaştırmaktır. Yani çamurun ayrıştırılması daha etkili ve verimli hale gelir.
 • Ara yüzey, şartlandırma suyunun etkisiyle daha hassas bir şekilde oluşturulur. Bu da suyun, katı parçacıklar ve temiz yakıt arasında daha iyi bir ayrım yapmasını sağlar.

Su Kontrolünün Rolü:

 • ALCAP sistemi, su kontrolünün etkin bir şekilde yapılmasını sağlar. Ara yüzeyin disk grubunun dışında olması, suyun daha iyi kontrol edilmesini ve istenmeyen sızıntıların engellenmesini sağlar.
 • Sıvı ve katı fazların verimli bir şekilde ayrıştırılması, temiz yakıtın elde edilmesi ve motorların sorunsuz çalışması için kritik öneme sahiptir.
 • Su kontrolü, suyun motorlara zarar vermeden ayrıştırılmasını ve tahliye edilmesini sağlar. Bu da motorların uzun ömürlü olmasını ve performanslarının optimize edilmesini destekler.

Sonuç:

 • ALCAP sistemi, şartlandırma suyu kullanarak ayrıştırma verimliliğini artırır. Ara yüzeyin disk grubunun dışında olması, suyun daha iyi kontrol edilmesini ve temiz yakıt elde edilmesini kolaylaştırır.
 • Su kontrolü, suyun istenmeyen şekilde tahliye edilmesini engeller ve yakıtın temizlenmesini ve motorlara güvenilir bir şekilde iletilmesini sağlar.
 • ALCAP sistemi, gemi operasyonlarında yakıtın temizliğini ve motor performansını artırmak için kritik bir rol oynar ve gemi operatörlerine güvenilir bir yakıt temini sağlar. Su kontrolü, bu sistemin temel bir özelliğidir ve işlem verimliliğini artırır.