11.3 KAPASİTANS VE TRANSDÜSER

11.3 KAPASİTANS VE TRANSDÜSER

Kapasitans ve Yakıt Ayrıştırma:

 • Kapasitans, bir elektrik devresinin elektrik yükünü depolayabilme yeteneğini ifade eder. Bir sistemin kapasitansı, sistemin elektrik yükündeki değişikliği sistemde oluşturduğu elektrik potansiyeline (gerilim) oranlar. Kapasitans birimi “Farad” (F) ile ölçülür.
 • Kapasitans, aşağıdaki formül ile hesaplanır:
  C = ε * A / d
  C: Kapasitans (Farad)
  ε: Kapasitansın belirlendiği ortamın dielektrik sabiti
  A: Elektrik alanın etkileşime girdiği plakalar arasındaki alan (metrekare)
  d: Plakalar arasındaki mesafe (metre)
 • Kapasitans ölçümü, yakıt ayrıştırma süreçlerinde kullanılabilir. İki iletken plaka arasına bir yalıtkan madde yerleştirilir ve plakalar yakıtın içine batırılır. Bu durumda kapasitans değişir çünkü yalıtkanlık katsayısı yakıttan farklıdır.
 • Eğer plakalar tamamen yakıt içine batırılırsa kapasitans iki kat artar çünkü yalıtkanlık katsayısı hava yerine yakıta dönüşür.
 • Kapasitans, yakıt içindeki su miktarını ölçmek için kullanılabilir. Su, yakıtın yalıtım özelliklerini değiştirir ve bu değişiklik kapasitans ölçümleri aracılığıyla tespit edilebilir.
 • Farklı maddelerin dielektrik sabitleri farklıdır ve bu nedenle yakıttaki içerik değiştikçe kapasitans ölçümleri değişir.

Transdüser ve Kapasitans Ölçümü:

 • Kapasitans ölçümü için bir transdüser kullanılır. Transdüser, kapasitans değişikliklerini elektriksel sinyallere dönüştüren bir cihazdır.
 • Şekilde görülen transdüser, iç içe geçmiş iki boru şeklindeki plakaları kullanır. Bu plakalar arasına izolatörler yerleştirilir ve flanşlar eklenir. Bir osilatör de eklenerek transdüser tamamlanır.
 • Transdüser, yakıt ayrıştırma sisteminin temiz yakıt çıkış devresine monte edilir. Yakıt içinde bulunan su miktarını ölçer ve bu bilgiyi sinyaller aracılığıyla iletebilir.
 • Transdüser, kapasitans değişikliklerini ölçmek ve yakıt içindeki su miktarını tespit etmek için kullanılır. Bu, yakıtın temizlenmesi ve motorlara temiz yakıtın iletilmesi için kritik bir öneme sahiptir.

Sonuç:

 • Kapasitans ölçümü ve transdüserler, yakıt ayrıştırma sistemlerinde su miktarını tespit etmek ve yakıtın temizlenmesine yardımcı olmak için kullanılır.
 • Transdüserler, kapasitans değişikliklerini elektriksel sinyallere dönüştürerek yakıtın içeriğini izler ve operatörlere bu bilgiyi iletebilir.
 • Kapasitans ölçümü ve transdüserler, yakıt kalitesini artırmak ve motor performansını optimize etmek için önemlidir. Yakıtın temizlenmesi ve suyun tespit edilmesi, gemi operasyonlarında kritik bir rol oynar.

Transdüserin ALCAP Ayrıştırıcı Sistemde Kullanımı:

 • ALCAP (Alcapar) ayrıştırıcı sistemi, temiz yakıt elde etmek ve yakıttaki su miktarını izlemek için transdüserleri kullanır. Bu transdüserler, kapasitans ölçümü yaparak su miktarını tespit eder.
 • Transdüser, yakıtın içinde bulunan su miktarını ölçmek için kullanılır. Kapasitans ölçümü yaparak suyun dielektrik sabiti değişikliklerini tespit eder.
 • Bu bilgi, operatörlere temiz yakıtın sağlanması ve motorlara güvenilir bir yakıtın iletilmesi için kritik öneme sahiptir. Su miktarının sürekli olarak izlenmesi, gemi operasyonlarının güvenli ve verimli bir şekilde devam etmesini sağlar.
 • Transdüserler, yakıt ayrıştırma sistemlerinin ayrılmaz bir parçasıdır ve temiz yakıt üretimi için hayati bir rol oynar.

Sonuç:

 • Transdüserler, kapasitans ölçümü yaparak yakıtın içindeki su miktarını izler. Bu, temiz yakıt üretimi için önemlidir.
 • ALCAP ayrıştırıcı sistemi, yakıtın temizlenmesi ve su miktarının tespiti için transdüserleri kullanır. Bu sistem, gemi operasyonlarının güvenilir ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 • Transdüserler, yakıt kalitesini artırmak, motor performansını optimize etmek ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek için kritik bir rol oynar. Su miktarının sürekli olarak izlenmesi, gemi operatörlerine güvenilir bir yakıt temini sağlar.

Transdüserlerin Görevi ve Kullanımı:

 • Transdüserler, kapasitans ölçümü yaparak yakıtın içindeki su miktarını izlemek ve tespit etmek için kullanılır. Bu işlem, yakıt ayrıştırma sistemlerinin kritik bir bileşenidir.
 • Transdüserler, kapasitans değişikliklerini ölçerek yakıtın yalıtım özelliklerindeki değişiklikleri algılar. Bu değişiklikler, yakıtın içeriği hakkında bilgi verir.
 • Transdüserler, temiz yakıt elde etmek ve motorlara güvenilir bir yakıt sağlamak için önemlidir. Su miktarının sürekli olarak izlenmesi, gemi operasyonlarını etkili bir şekilde yönlendirmeye yardımcı olur.

Kapasitans ve Transdüser İlişkisi:

 • Kapasitans, yakıtın yalıtım özelliklerini ölçmek için kullanılan bir parametredir. Kapasitans, yakıtın içindeki su miktarını belirlemek ve tespit etmek için bir ölçüm yöntemidir.
 • Transdüserler, kapasitans ölçümünü gerçekleştirerek su miktarını izler. Yakıtın dielektrik sabiti su miktarı değiştikçe değişir, ve bu değişiklik transdüser tarafından algılanır.
 • Transdüserler, yakıt ayrıştırma sistemlerinin verimli çalışmasını sağlar. Su miktarının sürekli olarak izlenmesi, temiz yakıt üretimi ve motorların güvenilir çalışması için hayati bir rol oynar.

Sonuç:

 • Transdüserler, kapasitans ölçümü yaparak yakıtın içindeki su miktarını tespit eder. Bu, temiz yakıt elde etmek ve motorlara güvenilir bir yakıt sağlamak için kritik bir rol oynar.
 • Yakıt ayrıştırma sistemlerinde transdüserlerin kullanımı, gemi operasyonlarını güvenilir ve verimli bir şekilde yönlendirmeye yardımcı olur. Su miktarının sürekli olarak izlenmesi, yakıt kalitesini artırır ve motor performansını optimize eder.
 • Transdüserler, gemi operatörlerine yakıtın temizliği ve kalitesi konusunda önemli bilgiler sunar, böylece çevresel sürdürülebilirliği teşvik eder.