11.6.14 SU VALF BLOĞU

11.6.14 SU VALF BLOĞU

Şekilde gösterilen su valf bloğu, ayrıştırıcının düzgün çalışması için gerekli olan operasyon suyu ve şartlandırma suyunu kontrol etmek ve dağıtmak amacıyla kullanılır. Bu valf bloğu, tipik olarak elektromekanik veya pnömatik selenoid valflerden oluşur ve bu valfler, kontrol ünitesi tarafından yönlendirilir. İşte bu sistemin çalışma prensibi:

 1. Operasyon Suyu: Operasyon suyu, ayrıştırıcı içinde bulunan çanağın açılması ve kapanması için kullanılır. Operasyon suyu valfi, ayrıştırıcı çanağını açma veya kapama işlemi sırasında gerekli suyun akışını kontrol eder. Kontrol ünitesi, ayrıştırıcının ihtiyacına göre operasyon suyu valfini açar veya kapatır.
 2. Şartlandırma Suyu: Şartlandırma suyu, ayrıştırıcının iç tarafında kullanılır. Bu su, çanağın iç yüzeyini temizlemek ve yakıtın ayrışmasını etkileyen faktörleri kontrol etmek için kullanılır. Ayrıştırıcı içinde bulunan suyu şartlandırma suyu ile temizlemek, ayrıştırmanın verimliliğini artırabilir. Şartlandırma suyu valfi, bu suyun ayrıştırıcı içine verilmesini kontrol eder.
 3. Kontrol Ünitesi: Su valf bloğunun çalışmasını kontrol eden ana elemandır. Kontrol ünitesi, ayrıştırıcı işlem gereksinimlerine göre operasyon suyu ve şartlandırma suyu valflerini açar veya kapatır. Su seviyelerini izleyebilir ve ayrıştırıcı performansını optimize etmek için valfleri yönlendirebilir.
 4. Selenoid Valfler: Su valf bloğundaki selenoid valfler, kontrol ünitesi tarafından kontrol edilir. Elektromekanik veya pnömatik olarak çalışırlar. Kontrol ünitesi, belirli bir işlem gereksinimine yanıt olarak bu valfleri açabilir veya kapatabilir. Örneğin, ayrıştırıcıyı çalıştırmak için operasyon suyu valfini açar ve gerekli olduğunda şartlandırma suyu valfini açar.

Su valf bloğu, ayrıştırıcı işlemlerini yönlendirmek ve ayrıştırıcı içindeki su seviyelerini kontrol etmek için önemlidir. Kontrol ünitesi, su valfleri aracılığıyla suyun doğru zamanda ve doğru miktarlarda dağıtılmasını sağlar, bu da ayrıştırıcı verimliliğini artırır ve yakıtın kalitesini korur. Bu sistem, gemi yakıtı işleme tesisleri ve endüstriyel yakıt ayrıştırıcılar gibi uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.

 1. Sistem Parametreleri İzleme ve Ayarlama: Kontrol ünitesi, su valf bloğunun yanı sıra diğer sistem parametrelerini de izleyebilir ve ayarlayabilir. Bu, ayrıştırıcı işlem sırasında yakıtın viskozitesi, sıcaklığı ve basıncı gibi faktörleri kontrol etmeyi içerir. Bu parametrelerin izlenmesi ve ayarlanması, ayrıştırıcı işleminin verimli ve güvenli bir şekilde devam etmesini sağlar.
 2. Optimizasyon ve Uyarılar: Kontrol ünitesi, ayrıştırıcı işlemi sırasında sistemde herhangi bir sorun veya aksaklık olduğunda operatöre uyarılar verebilir. Ayrıca, işletme verimliliğini artırmak için işlem parametrelerini optimize edebilir. Bu, yakıt ayrıştırmasının sürekli olarak istenen kalitede olmasını sağlar.

Sonuç olarak, su valf bloğu ve kontrol ünitesi, ayrıştırıcının düzgün ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlayan kritik bileşenlerdir. Bu sistem, yakıt ayrıştırma işleminin kontrol edilmesi ve optimize edilmesi için önemli bir araçtır. Bu, enerji tasarrufu ve yakıt kalitesinin artırılması gibi avantajlar sağlayarak endüstriyel ve denizcilik uygulamalarında yaygın bir şekilde kullanılır.

 1. Elektrik Tablosu (Pompa ve Ayrıştırıcı İşletici): Sistemde bulunan elektrik tablosu, ayrıştırıcı ile ilgili işlemlerin kontrol edildiği merkezi bir noktadır. Bu tablo, yakıt pompasının çalışmasını ve ayrıştırıcı işlemi için gerekli olan diğer elektrikli bileşenlerin yönetilmesini sağlar. Elektrik tablosu ayrıca acil durum durdurma düğmesini içerir, bu düğme anormal durumlar veya acil kapatma gerektiğinde tüm sistemleri hızla kesebilir.
 2. Güç Ünitesi: Sistemde güç sağlamak için kullanılan güç ünitesi, kontrol ünitesi ve diğer elektrikli bileşenlerin çalışması için enerjiyi temin eder. Bu, sistemin sürekli olarak çalışmasını sağlar.
 3. Alçak ve Yüksek Basınç Şalterleri: Alçak ve yüksek basınç şalterleri, yakıtın basınç seviyelerini izler ve kontrol eder. Bu şalterler, belirli basınç değerlerine ulaşıldığında alarm verir veya sistemdeki valfleri açar/kapar. Bu, işletmeciye basınçla ilgili önemli bilgiler sağlar ve anormal durumları tespit eder.

Sonuç olarak, ALCAP ayrıştırıcının devre elemanları, sistemdeki yakıt ayrıştırma işlemini düzenlemek, izlemek ve optimize etmek için hayati öneme sahiptir. Bu bileşenlerin uyumlu çalışması, temiz yakıt üretimini ve enerji tasarrufunu destekler. Kontrol ünitesi ve diğer elektrikli bileşenler, işletmecilere sürekli olarak işlemi izleme ve gerektiğinde müdahale etme olanağı sağlar.

 1. Acil Durum Durdurma Düğmesi: Acil bir durumda veya ani tehlike durumlarında, bu düğme kullanılarak tüm sistemi anında durdurma işlemi gerçekleştirilir. Bu düğme acil kapatma gerektiren durumlarda hızlı ve güvenli bir şekilde sistemdeki tüm işlemleri sonlandırır.
 2. Ayrıştırıcı ve Pompa İşletici: Pompa ve ayrıştırıcıyı kontrol etmek ve yönetmek için kullanılan bu panel, işletmecinin ayrıştırıcı işlemlerini optimize etmesine olanak tanır. İşletici, pompanın çalışma hızını ve ayrıştırıcı çanağının durumunu ayarlayabilir. Bu panel sayesinde operatör, sistemi yakıtın kalitesini ve verimliliğini artırmak için sürekli olarak izleyebilir ve ayarlayabilir.
 3. Su ve Şartlandırma Suyu Girişi: ALCAP ayrıştırıcısı, operasyon ve şartlandırma sularına ihtiyaç duyar. Bu su girişleri, sistemde suyun istenen yerlere yönlendirilmesini sağlar. Operasyon suyu, çanağı kontrol ederken kullanılırken, şartlandırma suyu yakıtın viskozitesini düşürmek için kullanılır.
 4. Su Valf Bloğu: Su valf bloğu, suyun sistemde nasıl dağıtılacağını kontrol eder. Su valfleri, selenoidler aracılığıyla kontrol ünitesi tarafından yönlendirilir. Bu valfler, suyun doğru zamanda ve doğru yerlere yönlendirilmesini sağlar.

Bu bileşenlerin tümü bir araya geldiğinde, ALCAP ayrıştırıcı sistemi, yakıtın ayrıştırılması ve temizlenmesi için karmaşık bir işlemi etkili bir şekilde gerçekleştirir. Her bir parça, yakıt kalitesini artırmak, enerji tasarrufunu sağlamak ve sistemin düzgün çalışmasını sürdürmek için birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışır. Bu sistem, gemiler ve diğer büyük deniz taşıtlarındaki yakıt işleme işleminin ayrılmaz bir parçasıdır ve enerji verimliliği sağlamada kritik bir rol oynar.