11.6.15 OPERASYON SU TANKI

11.6.15 OPERASYON SU TANKI

Şekilde görülen operasyon su tankı, ALCAP ayrıştırıcısının düzgün çalışması için gereken düşük basınçlı operasyon suyunu depolamak ve sağlamak amacıyla kullanılan önemli bir bileşendir. Ayrıştırıcı operasyonları sırasında, bu tank içinde bulunan su, çanağı kapatmak ve yakıtın ayrışma işlemini başlatmak için kullanılır. Bu tankın işlevleri ve bileşenleri şu şekildedir:

Operasyon Suyu Depolama: Operasyon su tankı, düşük basınçlı operasyon suyunu saklamak için kullanılır. Bu su, ayrıştırıcı çanağının açılması ve kapanması sırasında gereklidir. Tankın yeterli kapasitesi, sürekli ve kesintisiz operasyon sağlamak amacıyla belirlenir.

Su Seviye Sensörü: Tank içindeki su seviyesini sürekli olarak izlemek ve kontrol etmek için su seviye sensörleri kullanılır. Bu sensörler, su seviyesinin belirli bir seviyenin altına düştüğünde otomatik olarak operasyon suyu beslemesini başlatır. Bu, çanağın kapatılması işlemi için gerekli olan suyun her zaman hazır olmasını sağlar.

Otomatik Su Beslemesi: Su seviye sensörleri, su seviyesi belirli bir eşik değerin altına düştüğünde otomatik olarak bir su besleme valfi veya pompa aracılığıyla operasyon suyunun tanka yeniden doldurulmasını sağlar. Bu sürekli bir işlem olduğundan, suyun gereksinim duyulduğunda her zaman mevcut olmasını garanti eder.

Operasyon Su Seviyesi Ayarı: Operasyon suyunun tank içindeki seviyesi, ayrıştırıcı işlemlerinin gerektirdiği su miktarına göre ayarlanır. Bu, ayrıştırıcı çanağının verimli bir şekilde açılmasını ve kapanmasını sağlar. Operasyon suyu seviyesinin doğru ayarlanması, işlem sırasında yakıtın kalitesini artırmak ve enerji verimliliğini sağlamak için önemlidir.

Yedek Tank: Bazı ALCAP modellerinde operasyon suyu ihtiyacı başka bir kaynaktan sağlanabilir. Bu nedenle, operasyon suyu tankı bazı sistemlerde kullanılmamaktadır. Ancak, suyun her zaman temin edilebilirliği ve düşük basınçlı su gereksinimi, sistemin sürekli çalışması için kritik bir öneme sahiptir.

Operasyon su tankı, ALCAP ayrıştırıcısının düzgün işleyişini sağlamak için önemli bir bileşendir. Yakıtın temizlenmesi ve ayrıştırılması sırasında kullanılan operasyon suyunun sürekli olarak hazır olması, sistem verimliliği için gereklidir. Bu tank, operasyon suyunun saklandığı ve dağıtıldığı merkezi bir nokta olarak hizmet verir, böylece sistem sorunsuz bir şekilde çalışabilir.

Su Seviye Kontrolü: Operasyon su tankının içindeki su seviyesi sürekli olarak izlenir ve kontrol edilir. Bu işlem için su seviye sensörleri veya float switchler kullanılır. Bu cihazlar, su seviyesi belirli bir eşik değerin altına düştüğünde, otomatik olarak su beslemesi başlatılır. Bu sayede operasyon suyu seviyesi her zaman istenen aralıkta tutulur.

Kumanda Ünitesi İle Senkronizasyon: Su seviye kontrolü, ayrıştırıcı operasyonlarına senkronize bir şekilde müdahale edilmesini sağlar. Su seviye sensörleri veya float switchler, bir kumanda ünitesi ile entegre edilir. Kumanda ünitesi, su seviyesi düştüğünde operasyon suyu beslemesi sağlar. Aynı zamanda, operasyon suyunun ayrıştırıcı işlemlerine doğru zamanlamalı bir şekilde dağıtılmasını kontrol eder.

Ayarlanabilir Su Seviyesi: Operasyon su tankındaki su seviyesi, işletme gereksinimlerine bağlı olarak ayarlanabilir. Farklı uygulamalarda, farklı su seviyeleri gerekebilir. Bu nedenle tankın su seviyesi ayarlanabilir olmalıdır. Bu ayar, operasyon suyunun etkin bir şekilde kullanılmasını ve tasarruf sağlanmasını sağlar.

Su Kaynağına Erişim: Operasyon su tankı, temiz su kaynaklarına erişim sağlar. Temiz su kaynaklarından alınan su, ayrıştırıcı operasyonları için kullanılır. Tankın yedek su kaynağına erişim sağlaması, sürekli ve güvenilir operasyonları destekler.

Güvenlik ve Verimlilik: Operasyon su tankı, ayrıştırıcı işlemlerinin güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Sürekli ve düşük basınçlı operasyon suyunun temin edilmesi, ayrıştırıcı işlemlerin sürekli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Operasyon su tankı, ALCAP ayrıştırıcısının kritik bir bileşeni olarak yakıtın ayrıştırılması ve temizlenmesi işleminin düzgün çalışmasını sağlar. Bu tank, operasyon suyunun saklandığı, kontrol edildiği ve gerektiğinde dağıtıldığı merkezi bir noktadır. Bu da operasyon suyunun sürekli olarak temin edilmesini ve ayrıştırıcı işlemlerin etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Kontrol Ünitesi (Elektrik Tablosu): ALCAP ayrıştırıcı sistemlerde, tüm elemanların koordinasyonunu ve işleyişini sağlayan bir kontrol ünitesi bulunur. Bu kontrol ünitesi genellikle bir elektrik tablosu şeklinde tasarlanır. İşletmeci veya operatör, bu kontrol ünitesi aracılığıyla ayrıştırıcı işlemleri yönetir. Kontrol ünitesi, ayrıştırıcıya gerekli sinyalleri gönderir, işlem sırasında alarm verir ve gerektiğinde otomatik müdahalede bulunur.

Güç Ünitesi: ALCAP ayrıştırıcı sistemi için gerekli olan elektrik enerjisi, bir güç ünitesi tarafından sağlanır. Bu ünite, tüm elektrikli bileşenlerin gücünü temin eder, bu da ısıtıcılar, valfler, sensörler ve diğer elektrikli ekipmanların çalışmasını mümkün kılar.

Acil Durum Durdurma Düğmesi: Güvenlik açısından önemli olan bir acil durum durdurma düğmesi (E-stop) sistemin her zaman kullanılabilir ve hızlı bir şekilde kapatılmasına olanak tanır. Acil durum durdurma düğmesine basıldığında, tüm sistem derhal durur, böylece potansiyel tehlikelerin önüne geçilir.

ALCAP ayrıştırıcının bu elemanları, sistemin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar. Operatörler, bu elemanları kullanarak yakıtın ayrıştırılması ve temizlenmesi işlemlerini yönetirler. Kontrol ünitesi, süreçleri izler ve gerekli ayarlamaları yaparak sistem performansını optimize eder. Güç ünitesi ise tüm elektrikli bileşenlere güç sağlar, böylece ısıtıcılar ve valfler gibi cihazlar işlevlerini yerine getirebilirler. Acil durum durdurma düğmesi, operatörlerin acil bir tehlike durumunda sistemi hızla durdurmalarını sağlayarak güvenlik önlemlerini destekler. Bu elemanlar bir arada çalışarak ALCAP ayrıştırıcı sisteminin etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.