11.6.16 KONTROL ÜNİTESİ

11.6.16 KONTROL ÜNİTESİ

Kontrol Ünitesi (Elektronik Programlanabilir Kontrol Edici): Şekilde görülen kontrol ünitesi, genellikle mikro işlemci tabanlı bir denetim elemanıdır. Bu kontrol ünitesi, ALCAP ayrıştırıcı sisteminin tüm işlevlerini izler, koordine eder ve kontrol eder. İşte bu kontrol ünitesinin bazı temel özellikleri ve işlevleri:

 1. Mikro İşlemci Tabanlı: Kontrol ünitesi, mikro işlemci veya mikrodenetleyici içerir. Bu, sistemdeki çeşitli sensörlerden gelen verileri işleyebilir, kararlar alabilir ve sistemin genel işleyişini optimize edebilir. Mikrodenetleyici, sistemi otomatik olarak ayarlayabilir ve kullanıcı tarafından belirlenen parametrelere göre işlemleri gerçekleştirebilir.
 2. Programlanabilir Kontrol: Kontrol ünitesi, programlanabilir bir denetim sistemine sahiptir. Bu, sistemi belirli koşullara veya parametrelere göre otomatik olarak ayarlayabilir. Örneğin, belirli bir yakıt yoğunluğu veya su seviyesi aşıldığında, kontrol ünitesi işlemleri düzeltebilir veya alarm verebilir.
 3. PI Kontrol Sistemi: Kontrol ünitesi, ısıtıcılar için PI (Proportional-Integral) kontrol sistemini içerir. PI kontrolü, ısıtıcıların sıcaklığını hassas bir şekilde ayarlamak için kullanılır. PI kontrolü, sistemin sıcaklık gereksinimlerine uygun olarak ısıtıcıların gücünü ve çalışma süresini düzenler. Bu sayede yakıtın viskozitesi ve akışkanlığı optimize edilir.
 4. Veri İzleme ve Kayıt: Kontrol ünitesi, sistemdeki sensörlerden gelen verileri izler ve kaydeder. Bu kayıtlar, sistemin performansını analiz etmek ve gerektiğinde ayarlamalar yapmak için kullanılır. İzleme işlevi, operatörlere sistemin anlık durumu hakkında bilgi sağlar.
 5. Alarm ve Güvenlik: Kontrol ünitesi, sistemin güvenliğini sağlamak için alarm sistemlerini içerir. Örneğin, su seviyesi aşırı yükseldiğinde veya basınç belirli bir sınırın üzerine çıktığında, kontrol ünitesi alarm verir. Bu, operatörleri potansiyel sorunlar konusunda bilgilendirir.
 6. Kullanıcı Arayüzü: Kontrol ünitesi, operatörlerin sistemi izlemeleri ve yönetmeleri için bir kullanıcı arayüzüne sahiptir. Bu kullanıcı arayüzü, operatörlere veri girişi yapma, ayarlamaları değiştirme ve sistem işlevlerini kontrol etme yetkisi verir.

Kontrol ünitesi, ALCAP ayrıştırıcı sisteminin otomasyonunu sağlar ve operatörlere sistem performansını izleme ve gerektiğinde müdahale etme yetkisi verir. Mikro işlemci tabanlı yapısı ve programlanabilir kontrol yetenekleri, sistemi daha verimli hale getirir ve güvenlik önlemlerini güçlendirir. PI kontrol sistemi ise ısıtıcıların hassas sıcaklık kontrolünü sağlar, böylece yakıtın uygun viskoziteye sahip olmasını sağlar. Bu da yakıtın verimli bir şekilde ayrıştırılmasını mümkün kılar.

 1. Sistemi Koruma ve Performans İyileştirme: Kontrol ünitesi, ALCAP ayrıştırıcı sisteminin uzun vadeli sağlamlığını korur. Örneğin, yakıtın ayrıştırılmasını etkileyebilecek herhangi bir sorun algılandığında, kontrol ünitesi sistemdeki işlemleri düzeltebilir. Bu, operatörlerin sistemi sürekli olarak optimize etmesine yardımcı olur.
 2. Uzaktan Erişim ve İzleme: Bazı kontrol üniteleri, uzaktan erişim ve izleme özelliklerine sahiptir. Bu, gemi personelinin uzaktan sistem performansını izlemesine ve gerektiğinde müdahale etmesine olanak tanır. Uzaktan erişim, geminin uzak bölgelerinde veya acil durumlar için önemlidir.
 3. Otomatik İşletim: Kontrol ünitesi, ALCAP ayrıştırıcı sistemini büyük ölçüde otomatik hale getirir. Operatör müdahalesi gerektiğinde, kontrol ünitesi uygun düzeltmeleri yapabilir. Bu, gemi personelinin sistemi verimli bir şekilde işletmesini sağlar.

Kontrol ünitesi, ALCAP ayrıştırıcı sisteminin merkezi beyinini oluşturur ve tüm işlevleri bir arada koordine eder. Mikro işlemci tabanlı yapısı sayesinde hızlı kararlar alabilir ve gerektiğinde sistem ayarlamalarını otomatik olarak yapabilir. Ayrıca, alarm sistemleri ve güvenlik önlemleri, sistemin güvenliğini sağlar ve sorunları hızlı bir şekilde tespit eder. Bu, gemi yakıt sisteminin güvenilirliğini artırır ve işletme maliyetlerini düşürür.

 1. PI Kontrol Sistemi: Kontrol ünitesi, ısıtıcı için bir PI (Proportional-Integral) kontrol sistemini içerir. PI kontrolü, ısıtma işlemi sırasında yakıt sıcaklığını istenen seviyede tutar. Bu, yakıtın viskozitesini düşürmek ve ayrıştırma işlemini optimize etmek için kritik bir faktördür. PI kontrol sistemi, ısıtıcıya doğru miktarda enerji sağlayarak istenen sıcaklığın sürekli olarak korunmasını sağlar.
 2. Ayrıntılı Veri Kaydı ve Raporlama: Kontrol ünitesi, sistemle ilgili verileri kaydeder ve raporlar. Bu raporlar, gemi personelinin sistem performansını incelemelerine ve gerektiğinde iyileştirmeler yapmalarına yardımcı olur. Ayrıca, herhangi bir hata veya arıza durumunda sorunun kaynağını belirlemek için kaydedilen veriler kullanılabilir.
 3. Kullanıcı Dostu Arabirim: Kontrol ünitesi, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir, bu da gemi personelinin sistemi kolayca izlemesine ve kontrol etmesine yardımcı olur. Veriler grafikler, grafikler ve sayısal değerlerle sunulur, bu da operatörlere sistemi daha iyi anlama ve işletme yetenekleri sunar.

ALCAP ayrıştırıcı sisteminin kontrol ünitesi, tüm bu işlevleri etkili bir şekilde gerçekleştirir ve gemi yakıt sisteminin verimli ve güvenilir bir şekilde işlemesini sağlar. Ayrıca, uzaktan erişim ve izleme yetenekleri, gemi personelinin sistemle ilgili herhangi bir sorunu çözmelerine yardımcı olur. Bu da enerji verimliliği, çevresel uyumluluk ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi açısından büyük önem taşır.