11.6.18 GÜÇ ÜNİTESİ

11.6.18 GÜÇ ÜNİTESİ

Ana Elektrik Kontrol Ünitesi: Şekilde gösterilen bu ünite, ayrıştırıcı sisteminin ana güç kaynaklarını ve elektriksel bileşenlerini kontrol eder. Bu önemli elemanlar, sistemin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için entegre edilmiştir. İşte bu elemanların işlevleri:

 1. Ana Sigortalar: Ayrıştırıcı sisteminin elektriksel yükünü korumak amacıyla ana sigortalar kullanılır. Bu sigortalar, aşırı akım durumlarında otomatik olarak devreyi keserler, böylece sistemin zarar görmesini engellerler.
 2. Kontaktörler: Kontakörler, ayrıştırıcı sistemindeki elektrikli bileşenleri (örneğin, pompa ve ısıtıcı) açıp kapatmak için kullanılır. Kontrol ünitesi tarafından kumanda edilen bu bileşenler, işletmecilerin sistemi başlatma, durdurma ve işlem parametrelerini ayarlama yeteneği sunar. Kontaktörler, elektrik devrelerini yönetir ve bu sayede enerji verimliliğini artırır.
 3. Ana Anahtar: Ana anahtar, tüm sistemi kesme ve açma yeteneği sağlar. Acil durumlar veya bakım işlemleri sırasında sistemi hızla kapatmak için kullanılır. Bu, güvenlik ve bakım kolaylığı sağlar.
 4. Kontrol Ünitesi Bağlantıları: Kontrol ünitesi, bu bağlantılar aracılığıyla ana sigortaları ve kontaktörleri kontrol eder. İşlem parametrelerini izler, operatörlere bilgi sağlar ve gerekirse müdahale eder.

Tüm bu elektriksel bileşenler, ayrıştırıcı sisteminin güvenli ve düzgün çalışmasını sağlamak için bir arada çalışır. Elektriksel güç dağıtımını düzenlerler ve aynı zamanda operatörlere sistem üzerinde tam kontrol sağlarlar. Bu, yakıt ayrıştırma sürecini optimize etmek ve enerji verimliliğini artırmak için hayati bir öneme sahiptir.

Tabii ki, devam ediyorum:

Sensörler ve Göstergeler: Ayrıştırıcı sisteminin işleyişi sürekli olarak izlenir ve kontrol edilir. Bu işlevi gerçekleştiren bazı bileşenler şunlardır:

 1. Sıcaklık Sensörleri: Ayrıştırıcıdaki yakıtın sıcaklığını ölçerler. Sıcaklık bilgileri işletmeciye sunularak sistemdeki ısıtıcıların düzgün çalıştığından emin olunur.
 2. Basınç Göstergesi: Ayrıştırıcıda olması gereken basınç seviyelerini izler. Basınçta herhangi bir anormal artış veya düşüş durumunda işletmeciye uyarı verir.
 3. Akış İndikatörü: Sistemdeki yakıt akış hızını gösteren bir göstergedir. Operatörlere yakıt akışını kontrol etme ve ayarlama olanağı sağlar.
 4. Transdüser: Temiz yakıt içindeki su miktarını sürekli olarak izler. Bu, yakıtın kalitesini belirler ve gerektiğinde suyun uzaklaştırılmasını sağlar.

Acil Durum Durdurma Düğmesi: Ayrıştırıcı sistemde acil bir durum meydana geldiğinde, bu düğme tüm işlemleri hızla kapatır ve sistemi güvenli bir şekilde durdurur. İşletmecilerin güvenliği için kritik bir unsurdur.

Tüm bu bileşenler bir araya geldiğinde, ALCAP ayrıştırıcı sistemi yakıtın verimli bir şekilde ayrıştırılmasını, temizlenmesini ve işletmeci tarafından kontrol edilmesini sağlar. Elektrik kontrol ünitesi, sensörler ve göstergeler ile basınç ve sıcaklık kontrol sistemleri, sistemin düzgün ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için bir araya gelir. Bu, yakıt ayrıştırma işlemi sırasında enerji verimliliğini artırır ve sistemdeki herhangi bir olumsuz duruma karşı işletmecilere anında müdahale yeteneği sunar.

Sistemin İşleyişi:

ACAP ayrıştırıcı sistemi, temiz yakıt üretmek için karmaşık bir dizi işlemi başarıyla gerçekleştirir. İşleyiş aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 1. Yakıt Girişi: Kirli veya karışık yakıt, sisteme giriş yapar. Bu yakıt, işlem başlamadan önce genellikle filtrelenir ve pompalanır.
 2. Isıtma: Sisteme giren yakıtın viskozitesi, ısıtıcılar aracılığıyla artırılır. Bu, yakıtın daha kolay ayrıştırılmasını sağlar. Sıcaklık sensörleri bu süreçte yakıt sıcaklığını izler.
 3. Ayrıştırma Diski: Yakıt, ayrıştırıcı diski üzerinden geçerken, ağır katı parçalar ve su, aşağıya doğru itilir ve ayrıştırıcıdan ayrılır. Ayrıştırıcı diskleri, farklı çaplarda ve özelliklerde olabilir. Ayrıştırma disklerinin altında, temiz yakıt toplanır.
 4. Su Tahliyesi: Ayrıştırıcıdan ayrılan su, su tahliye valfi ile sistemden uzaklaştırılır. Bu işlem, yakıtın temizliğini sağlar çünkü yakıt içerisinde fazla su istenmeyen bir durumdur.
 5. Yakıt Basınç Ayarı: Karşı basınç ayar valfi, sistemin içindeki yakıtın basınç seviyesini kontrol eder. Bu, yakıtın düzenli ve kontrollü bir şekilde pompalanmasını sağlar. Basınç şalterleri ve göstergeler bu süreci izler ve işletmeciye gerektiğinde müdahale etme imkanı sunar.
 6. Akış Kontrolü: Akış kontrol diski, yakıtın ayrıştırıcıdan çıkış hattına geçişini kontrol eder. Yakıtın akış hızını düzenler ve sistemde olması gereken basınç yaratır.
 7. Transdüser: Yakıt içinde bulunmaması gereken su seviyesini kontrol eder. Su miktarı, transdüser tarafından izlenir ve gerektiğinde su tahliye edilir.
 8. Pnömatik Valf Bloğu: Bu blok, sistemdeki akışları yönlendirmek için basınçlı hava kullanır. Valf selenoidleri, kontrol ünitesi tarafından yönlendirilir, bu da valflerin açılmasını veya kapanmasını sağlar.
 9. Elektronik Kontrol Ünitesi: Mikro işlemci tabanlı kontrol ünitesi, sistemin tüm işlevlerini izler ve düzenler. Isıtıcılar için PI kontrol sistemi sağlar, sıcaklık ve basınç verilerini işler ve operatörlere sistem hakkında bilgi sunar.
 10. Elektrik Tablosu ve Kontaktörler: Pompa ve ayrıştırıcıyı çalıştırmak ve durdurmak için kullanılan bir elektrik tablosu vardır. Ana sigortaları ve kontrol ünitesi tarafından kontrol edilen kontaktörler, enerji verimliliğini sağlar ve operatörlere sistemi kontrol etme olanağı sunar.

Bu karmaşık sistem, temiz yakıt üretmek için bir dizi hassas işlemi başarıyla gerçekleştirir ve yakıtın verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar. İşletmeciler, kontrol ünitesi ve göstergeler aracılığıyla sistemi izler ve gerektiğinde müdahale ederek sürecin sorunsuz bir şekilde işlemesini sağlar.