11.6.19 ACİL DURUM DURDURMA DÜĞMESİ

11.6.19 ACİL DURUM DURDURMA DÜĞMESİ

Acil Durum Durdurma Düğmesi (Emergency Stop Button)

Şekil 11.48’de gördüğümüz acil durum durdurma düğmesi, ALCAP ayrıştırıcı sistemi veya benzeri endüstriyel sistemlerde kullanılan önemli bir güvenlik cihazıdır. Genellikle kırmızı bir düğme şeklinde tasarlanmıştır ve üzerinde “EMERGENCY STOP” veya benzeri uyarı yazısı bulunur.

Bu düğme, aşağıda belirtilen koşullarda sistemi hızla durdurmak için tasarlanmıştır:

  1. Acil Durumlar: Yüksek titreşim, yangın tehdidi, ani yakıt sızıntısı veya benzeri acil durumlarda, operatörlerin veya diğer personelin hızla müdahale etmesi gereken durumlarda düğmeye basılır.
  2. Tehlikeli Arızalar: Sistemdeki bir arıza veya tehlikeli bir durum tespit edildiğinde, acil durum durdurma düğmesi kullanılır. Örneğin, aşırı basınç, aşırı ısınma veya beklenmedik bir sistem hatası.

Düğmeye basıldığında, sistemdeki elektrik devreleri kesilir ve ayrıştırıcı sistem hızla durur. Bu, potansiyel bir felaketi veya ciddi hasarı önlemek amacıyla tasarlanmıştır.

Çalışma Prensibi:

  1. Operatör veya personel, acil bir durumu veya tehlikeyi tespit ettiğinde, acil durum durdurma düğmesine basar. Düğmeye basıldığında, genellikle kilitli bir konumdan serbest bırakılır.
  2. Düğmeye basıldığında, bir iç mekanizma devreyi açar ve enerji kaynaklarını devre dışı bırakır. Bu, sistemin ani bir şekilde durmasına ve potansiyel bir tehlikenin ortadan kaldırılmasına olanak tanır.
  3. Sistem durduğunda, sorunlar çözüldüğünde veya tehlike ortadan kalktığında, düğme tekrar kilitlenir veya sıfırlanır. Bu, sistem yeniden başlatıldığında düğmenin hazır olmasını sağlar.

Önemi:

Acil durum durdurma düğmesi, işletim sırasında ortaya çıkabilecek tehlikeli durumları hızla ele alma ve ciddi hasarları veya kazaları önleme açısından kritik bir güvenlik öğesidir. İşletmeler, bu tür cihazların düzgün çalışmasını ve ihtiyaç anında erişilebilir olmasını sağlamalıdır. Ayrıca, personel eğitimi ve acil durum prosedürlerinin belirlenmesi de önemlidir.

Kısacası, acil durum durdurma düğmesi, operatörlerin ve tesislerin güvenliğini en üst düzeyde korumak için hayati bir araçtır ve hızla müdahale etme olanağı sunar.

Acil Durum Durdurma Düğmesi (Emergency Stop Button) Detaylı Açıklama

Acil durum durdurma düğmesi, endüstriyel işletmeler ve makineler için kritik bir güvenlik özelliğidir. Şekil 11.48’de görülen bu düğme, operatörlerin veya diğer personele, acil bir tehlike durumunda sistemi anında durdurma yetkisi verir. İşte bu düğmenin işleyişi ve önemi hakkında ayrıntılı bir açıklama:

1. Amaç:

Acil durum durdurma düğmesinin temel amacı, işletme içinde veya makinelerin çalışma sürecinde ani ve beklenmedik tehlikeli durumları hızla ele almak ve sistemi güvenli bir şekilde durdurmaktır. Bu tehlikeler yüksek titreşimler, aşırı ısınma, yakıt sızıntıları, yangın tehditleri, mekanik arızalar veya diğer ciddi riskler olabilir.

2. Tasarım:

Bu düğme genellikle kırmızı renkte ve büyük bir boyutta tasarlanmıştır. Genellikle üzerinde büyük, belirgin bir STOP işareti veya “EMERGENCY STOP” yazısı bulunur. Renk ve yazılar, düğmenin hızla tanınmasını ve kullanılmasını sağlar.

3. İşleyiş:

  • Acil bir tehlike anı geldiğinde, bir operatör veya diğer yetkilendirilmiş personel, acil durum durdurma düğmesine basar. Düğme, birinci bir devre kesicinin veya kontakların açılmasına yol açar.
  • Düğme basıldığında, genellikle bir kilitleme mekanizması etkinleştirilir. Bu, düğmenin yeniden basılmasını engelleyerek, sistemin kontrolünün tekrar ele alınmadan önce tehlikeli durumun çözülmesini sağlar.
  • Düğme, bir elektriksel veya pnömatik kontrol sinyali göndererek, makinenin elektrik veya enerji kaynaklarını hızla devre dışı bırakır. Bu işlem, makinanın veya sistemlerin durmasını sağlar.

4. Kullanım Alanları:

Acil durum durdurma düğmeleri, fabrikalarda, gemilerde, rafinerilerde, endüstriyel makinelerde ve benzeri birçok endüstriyel uygulamada bulunur. Bunlar, tehlikeli işlerde çalışan operatörlerin ve diğer personelin güvenliğini sağlamak için kritik öneme sahiptir.

5. Eğitim ve Prosedürler:

İşletmeler, bu tür acil durum cihazlarını kullanma eğitimi sağlamalı ve acil durum prosedürlerini belirlemelidir. Personelin bu düğmeyi ne zaman ve nasıl kullanması gerektiği, tehlikeleri nasıl tanıyacakları ve daha fazla zararın önlenmesi için ne yapmaları gerektiği gibi konular, eğitim programlarının bir parçası olmalıdır.

6. Sistem Güvenliği ve Bakım:

Acil durum durdurma düğmeleri düzenli olarak test edilmeli ve bakımları yapılmalıdır. Sistem içindeki tüm bileşenlerin düzgün çalıştığından ve düğmenin işlevsel olduğundan emin olunmalıdır.

Sonuç olarak, acil durum durdurma düğmesi, iş sağlığı ve güvenliği açısından temel bir güvenlik cihazıdır. Bu düğme sayesinde operatörler ve personele, tehlikeli durumlarla hızla başa çıkma ve olası felaketleri önleme yetkisi verilir. İşletmeler ve endüstriler, bu cihazları işletme içi güvenlik protokollerinin önemli bir parçası olarak kabul etmelidir.