11.6.6 YENİDEN DOLAŞIM (SİRKÜLASYON) VALFİ

11.6.6 YENİDEN DOLAŞIM (SİRKÜLASYON) VALFİ

Yakıt Sıcaklığı Kontrol Valfi (3 Yollu Valf):

Yakıt ayrıştırma sistemlerinde, yakıtın doğru sıcaklıkta işlenmesi ve yönlendirilmesi kritik bir öneme sahiptir. Bu amaçla kullanılan üç yollu bir valf, yakıtın sıcaklık kontrolünü düzenlemek için etkili bir çözümdür. Şekil 11.34’te görülen bu valf, hava basıncı kullanılarak çalışır.

Valfin İşleyişi:

Valfin işleyişi aşağıdaki adımlarda özetlenebilir:

 1. Yakıtın Normal Akışı (Soğuk Durum): Sol tarafta görüldüğü gibi, bu üç yollu valf normalde yakıtın sağ taraftan giriş yaparak alt taraftan çıkmasına ve dolaşıma gitmesine izin verir. Bu durumda yakıt soğuk bir şekilde işlenir ve ayrıştırıcıya yönlendirilir.
 2. Hava Kumandası: Valf, hava basıncı ile kumanda edilir. Sağ tarafta görüldüğü gibi, basınçlı hava valfin kumanda mekanizmasını etkiler. Basınçlı hava valf milini aşağı doğru iter.
 3. Sıcak İşleme (Sıcak Durum): Basınçlı hava ile kumanda edildiğinde, valf milinin aşağı doğru hareketi yakıtın yönünü değiştirir. Şimdi yakıt sağ taraftan giriş yapar ve sol taraftan ayrıştırıcıya yönlendirilir. Bu şekilde yakıt sıcak işleme tabi tutulur.

Kullanım Alanları:

Üç yollu valfler, yakıt ayrıştırma sistemlerinin farklı işlem aşamalarında kullanılır. İşte bazı kullanım alanları:

 1. Sıcaklık Kontrolü: Bu valf, yakıtın ayrıştırma işlemi sırasında sıcaklığını kontrol etmek için kullanılır. Basınçlı hava ile kumanda edilerek yakıtın sıcaklık seviyesi düzenlenebilir.
 2. Yakıtın Yönlendirilmesi: Üç yollu valf, yakıtın işlem sürecinde farklı yönlerde hareket etmesini sağlar. Bu, ayrıştırma işlemi için önemlidir çünkü sıcak ve soğuk işleme aşamaları arasında geçiş yapılması gerekebilir.
 3. Güvenlik ve Kontrol: Bu valf, otomasyon ve kontrol sistemlerine entegre edilebilir. Basınçlı hava ile kontrol edilmesi, işlemi güvenli ve hassas bir şekilde yönlendirmenin bir yoludur.

Sonuç:

Üç yollu yakıt sıcaklık kontrol valfi, yakıt ayrıştırma sistemlerinin sıcaklık yönetimini optimize etmek için kullanılan önemli bir bileşendir. Basınçlı hava kullanarak yakıtın sıcaklık seviyesini düzenler ve işlemin verimliliğini artırır. Bu valf, enerji üretimi ve endüstriyel uygulamalarda yakıt işleme sistemlerinin güvenilirliği ve verimliliği için kritik bir bileşen olarak hizmet verir.

Bağlantı ve Kontrol Elemanları:

Yakıt ayrıştırma sistemlerinde sıcaklık kontrol valfi sadece bir bileşen değildir; bir dizi bağlantı ve kontrol elemanıyla birlikte çalışır:

 1. Basınçlı Hava Kaynağı: Valfin hareketini kontrol etmek ve yakıtın yönünü değiştirmek için basınçlı hava kullanılır. Basınçlı hava kaynağı, valfin kumanda mekanizmasına basınç sağlar.
 2. Pnömatik Kontrol Ünitesi: Basınçlı hava kaynağını düzenleyen ve valfi kontrol eden bir pnömatik kontrol ünitesi vardır. Bu ünite, valfin zamanlamasını ve işleyişini ayarlar.
 3. Yakıt Akış Yolları: Yakıt ayrıştırma sürecinin her iki aşamasına giden ve gelen yakıt akışını yönlendiren borular ve bağlantı elemanları mevcuttur.
 4. Güç Kaynağı: Pnömatik kontrol ünitesi ve diğer elemanların çalışması için bir güç kaynağı gereklidir.

Uygulama Alanları:

Üç yollu yakıt sıcaklık kontrol valfi, enerji üretimi, sanayi tesisleri ve ısınma sistemleri gibi bir dizi uygulama alanında kullanılır. İşte bazı örnekler:

 1. Kombi ve Kazan Sistemleri: Evlerde ve ticari binalarda ısınma ve sıcak su temini için kullanılan kombiler ve kazan sistemlerinde yakıtın sıcaklık kontrolü için kullanılır.
 2. Endüstriyel Isıtma: Endüstriyel tesislerde kullanılan büyük ısıtma sistemlerinde yakıtın sıcaklık seviyesini düzenlemek için bu valfler kullanılır.
 3. Enerji Üretimi: Elektrik üretimi için kullanılan jeneratörler ve enerji santrallerinde yakıtın sıcaklık kontrolünü sağlar.

Sonuç:

Üç yollu yakıt sıcaklık kontrol valfi, yakıt ayrıştırma sistemlerinde sıcaklık yönetiminin kritik bir bileşeni olarak hizmet verir. Basınçlı hava kullanarak yakıtın sıcaklık seviyesini değiştirir ve işlemin verimliliğini artırır. Bu valfler, bir dizi uygulama alanında yakıt işleme sistemlerinin güvenilirliği ve verimliliği için vazgeçilmezdir.

Üç Yollu Yakıt Sıcaklık Kontrol Valfi Detaylı Açıklama:

Üç yollu yakıt sıcaklık kontrol valfi, yakıt ayrıştırma sistemlerinde yakıtın sıcaklık seviyesini kontrol etmek ve düzenlemek amacıyla kullanılan önemli bir cihazdır. Bu valf, yakıtın sıcaklığını optimize etmek ve istenen ayrıştırma verimini sağlamak için gereklidir.

Bileşenler:

 1. Valf Gövdesi: Valfin ana parçasıdır ve yakıt akışını yönlendiren valf gövdesine monte edilmiştir. Genellikle dayanıklı malzemelerden yapılır, çünkü yakıtın ve yüksek sıcaklıkların etkilerine dayanmalıdır.
 2. Basınçlı Hava Girişi: Valfin hareketini kontrol etmek için basınçlı hava kullanılır. Basınçlı hava kaynağı valf gövdesine bağlanır.
 3. Pnömatik Kontrol Ünitesi: Basınçlı hava kaynağını düzenler ve valfin çalışma zamanlamasını kontrol eder. Bu ünite, belirli bir sıcaklık seviyesine ulaşılana kadar valfin çalışmasını yönlendirir.
 4. Yakıt Giriş ve Çıkış Noktaları: Yakıtın valf içine giriş ve valf dışına çıkış noktaları vardır. Valf bu giriş ve çıkışları yönlendirerek yakıtın sıcaklığını kontrol eder.
 5. Elektrik Bağlantıları: Valfin çalışmasını kontrol eden pnömatik kontrol ünitesi elektrikle çalışır. Bu nedenle elektrik bağlantıları da valfin bir parçasıdır.

Çalışma Prensibi:

Üç yollu yakıt sıcaklık kontrol valfi, yakıtın sıcaklığını yönlendirmek için üç farklı yolu kullanır. İşte bu yolların çalışma prensipleri:

 1. Yakıtın Doğrudan Akışı: Valf, belirli bir sıcaklık seviyesine ulaşılmadan önce yakıtın doğrudan valf gövdesinden geçmesine izin verir. Bu, yakıtın soğutulmaksızın ayrıştırıcıya iletilmesini sağlar.
 2. Yakıtın Soğutulması: Valf, sıcaklık belirli bir seviyeye ulaştığında basınçlı hava ile hareket ederek yakıtın soğutulmasını sağlar. Böylece aşırı sıcaklıkların ayrıştırıcıya iletilmesi önlenebilir.
 3. Yakıtın Yeniden Dolaşımı: Valf, sıcaklık belirli bir aralığın üstüne çıktığında, yakıtı geri dolaşıma sokar. Bu, yakıtın belirli bir sıcaklık seviyesine kadar ısıtılmasını sağlar.

Uygulama Alanları:

Üç yollu yakıt sıcaklık kontrol valfi, aşağıdaki uygulama alanlarında kullanılır:

 1. Kombi ve Kazan Sistemleri: Evlerde ve ticari binalarda ısınma ve sıcak su sağlayan kombi ve kazan sistemlerinde yakıtın sıcaklığını düzenlemek için kullanılır.
 2. Endüstriyel Isıtma: Endüstriyel tesislerde kullanılan büyük ısıtma sistemlerinde yakıtın sıcaklık kontrolünü sağlar.
 3. Enerji Üretimi: Elektrik üretimi için kullanılan jeneratörler ve enerji santrallerinde yakıtın sıcaklık seviyesini düzenler.

Üç yollu yakıt sıcaklık kontrol valfi, yakıt ayrıştırma sistemlerinin güvenilirliğini ve verimliliğini artıran kritik bir bileşen olarak hizmet verir. Bu valfler, yakıtın sıcaklık seviyesini optimize etmek ve ayrıştırma sürecini etkili bir şekilde yönlendirmek için kullanılır.