11.6.8 ALÇAK VE YÜKSEK BASINÇ ŞALTERİ

11.6.8 ALÇAK VE YÜKSEK BASINÇ ŞALTERİ

Basma Yüksekliği ve Karşı Basınç Ayarlama Valfi:

Temiz yakıtın ayrıştırıcıdan çıkışı, genellikle yakıt diski adı verilen bir pompa kullanılarak gerçekleşir. Bu pompa, ayrıştırıcının üst tarafından çıkış devresine yakıtı basar. Bu işlem sırasında, yakıt doğal bir basınç oluşturur. Oluşan bu basınca “basma yüksekliği” veya “karşı basınç” adı verilir.

Karşı basınç, yakıtın ayrıştırıcıdan çıkarken kendiliğinden oluşturduğu bir basınçtır. Ancak bazı uygulamalarda veya belirli gereksinimlere göre bu basınç seviyesini ayarlamak gerekebilir. İşte bu noktada “Karşı Basınç Ayarlama Valfi” devreye girer.

Karşı Basınç Ayarlama Valfi, ayrıştırıcıdan çıkan yakıtın basınca duyarlı bir valf aracılığıyla kontrol edilmesini sağlar. Bu valf, genellikle 1,5 ila 2 bar basınç aralığında ayarlanır. Ayarlanan bu değer, işletmenin veya uygulamanın ihtiyaçlarına göre değişebilir. Özellikle büyük sanayi tesisleri veya gemiler gibi karmaşık sistemlerde, yakıtın basınç seviyesi önemlidir çünkü motorların veya ekipmanın doğru şekilde çalışmasını etkiler.

Alçak ve Yüksek Basınç Şalterleri:

Şekilde gösterilen alçak ve yüksek basınç şalterleri, bu süreçte önemli bir rol oynar. Bu şalterler, belirlenen alçak ve yüksek basınç eşiklerini izler ve gerekli durumlarda alarm verir. İşletmecilere, basınç seviyelerinin ötesine geçtiğinde bir sorun olduğunu bildirirler.

  • Alçak Basınç Şalteri: Yakıt basınç seviyesi, belirli bir eşik değerin altına düştüğünde alarm verir. Bu, yakıtın yetersiz basınçla çalıştığı veya bir problem olabileceği anlamına gelir. İşletmeci, yakıt basınç seviyesini artırmalı veya sorunu çözmek için müdahale etmelidir.
  • Yüksek Basınç Şalteri: Yakıt basınç seviyesi, belirli bir eşik değerin üzerine çıktığında alarm verir. Bu, yakıtın aşırı basınçla çalıştığı veya bir problem olabileceği anlamına gelir. İşletmeci, yakıt basınç seviyesini düşürmeli veya sorunu gidermelidir.

Bu şalterler, işletmecilere sistemin güvenli bir şekilde çalıştığını veya sorunlar olduğunu bildirir. İşletmeciler, bu uyarıları izleyerek gerektiğinde müdahale edebilirler.

Karşı basınç ayarlama valfi, alçak ve yüksek basınç şalterleri gibi bileşenler, yakıtın güvenli ve verimli bir şekilde işlenmesini sağlar. Yakıtın doğru basınçta çalışması, motorların ve ekipmanın korunmasına, enerji verimliliğinin artırılmasına ve işletmelerin sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Bu nedenle bu valfler ve şalterler, birçok endüstriyel ve denizcilik uygulamasında kritik bir rol oynarlar.

Akış İndikatörü:

Akış indikatörü, ayrıştırıcı sistemindeki yakıt akış hızını izlemek için kullanılan bir cihazdır. Şekil 11.37’de gösterilen bu cihaz, işletmecilere yakıtın ne kadar hızla ayrıştırıcıdan geçtiğini gösterir. Bu bilgi, sistem performansını değerlendirmek, yakıtın doğru akış hızını sağlamak ve ayrıştırıcı verimliliğini kontrol etmek için önemlidir. Akış indikatörü genellikle bir gösterge veya ekran üzerinde yakıt akış hızını litre/saat veya diğer uygun bir ölçü birimiyle gösterir.

Transdüser (Kapasitans Ölçüm Cihazı):

Ayrıştırıcı sistemlerde, yakıtın içindeki su miktarını ölçmek ve izlemek için transdüser adı verilen kapasitans ölçüm cihazları kullanılır. Şekilde de görülen bu cihazlar, yakıtın dielektrik sabitindeki değişiklikleri algılar. Bu değişiklikler, yakıt içindeki su miktarının belirlenmesine yardımcı olur.

Pnömatik Valf Bloğu:

Pnömatik valf bloğu, ayrıştırıcı sisteminin işleyişini kontrol etmek için kullanılır. Bu blok, pnömatik (hava basıncı) valfleri içerir ve belirli işlevleri gerçekleştirmek için hava basıncını kullanır. Özellikle akışın yönlendirilmesi ve çeşitli valflerin açılması veya kapanması işlemlerinde önemlidir.

Su Boşaltma Valfi:

Su boşaltma valfi, ayrıştırıcı sistemdeki suyun tahliyesini yapar. Bu valf, yakıtın içindeki su miktarının izlenmesi ve gerektiğinde suyun tahliye edilmesi için kullanılır. Su, sistem verimliliğini düşürebileceği ve bileşenlere zarar verebileceği için bu işlem önemlidir.

Su Valf Bloğu:

Su valf bloğu, ayrıştırıcı sistemdeki suyun kontrol edilmesini ve işlenmesini sağlar. Bu blok, suyun akışını düzenler, izler ve gerekli durumlarda suyun sistemden uzaklaştırılmasını kolaylaştırır.

Operasyon Su Tankı:

Operasyon su tankı, ayrıştırıcı sistemindeki işlemler sırasında suyun depolandığı bir tanktır. Bu su, ayrıştırıcıdaki işlem sırasında oluşabilir veya dışarıdan eklenerek sistemi soğutmak veya diğer amaçlar için kullanılabilir.

Kontrol Ünitesi ve Elektrik Tablosu:

Kontrol ünitesi veya elektrik tablosu, ayrıştırıcı sisteminin tüm bileşenlerini ve işleyişini yöneten elektronik bir kontrol sistemidir. Bu sistem, çeşitli sensörlerden gelen verileri işler, valfleri kontrol eder, basınç seviyelerini ayarlar ve genel sistem performansını izler. İşletmeciler, bu kontrol ünitesi aracılığıyla sistemin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlarlar.

Güç Ünitesi ve Acil Durum Durdurma Düğmesi:

Güç ünitesi, ayrıştırıcı sistemin elektrik beslemesini sağlar. Acil durum durdurma düğmesi, herhangi bir acil durumda sistemi hızla kapatmak için kullanılır. Bu düğme, güvenlik açısından kritik bir bileşendir.

Bu bileşenler, ayrıştırıcı sistemlerin karmaşıklığına ve işleyişine önemli katkılarda bulunurlar. Birlikte çalışarak yakıtın temizlenmesini, suyun ayrıştırılmasını ve sistemin verimli bir şekilde çalışmasını sağlarlar. Bu da gemiler, sanayi tesisleri ve diğer uygulamalarda güvenli ve ekonomik yakıt yönetimini mümkün kılar.