11.6.9 AKIŞ İNDİKATÖRÜ

11.6.9 AKIŞ İNDİKATÖRÜ

Akış İndikatörü:

Şekilde görülen akış indikatörü, ayrıştırıcı sistemlerin önemli bir bileşenidir ve işletmecilere bir dizi önemli işlevi yerine getirme yeteneği sunar. Bu cihaz, yakıt akışını ölçmeyi değil, akış hızını görsel olarak izlemeyi amaçlar. İşte akış indikatörünün detaylı işlevleri:

 1. Akış Hızını Görsel Olarak İzleme: Akış indikatörü, işletmecilere ayrıştırıcıdan çıkan yakıtın akış hızını litre/saat veya benzeri bir ölçü birimiyle gösterir. Bu, işletmecilerin yakıtın ne kadar hızla sistemi terk ettiğini anlamalarına yardımcı olur.
 2. İşletme Ayarlarını Optimize Etme: İşletmeciler, ayrıştırıcı sistemlerin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için akış hızını optimize etmelidir. İşte bu noktada akış indikatörü devreye girer. İşletmeciler, sistemin ihtiyacına göre yakıt akış hızını ayarlayabilirler. Özellikle gemilerde, denizcilik yakıtlarının özellikleri (viskozite, sıcaklık vb.) değişebilir, bu nedenle akış hızını ayarlamak önemlidir.
 3. Yakıt Tüketimini İzleme: Akış hızını izlemek, yakıt tüketimini anlamak için kritik bir rol oynar. İşletmeciler, belirli bir süre boyunca ne kadar yakıt tüketildiğini takip edebilirler. Bu, yakıt maliyetlerini hesaplamak, envanter yönetimini optimize etmek ve yakıt verimliliğini artırmak için önemlidir.
 4. Uyarı İşlevi: Bazı akış indikatörleri, belirli akış hızlarının altına veya üstüne çıkıldığında işletmecilere uyarılar gönderebilir. Bu, sistemin normal çalışma aralığının dışına çıkıldığında hızlı bir müdahalenin yapılmasını sağlar.

Sonuç olarak, akış indikatörü, ayrıştırıcı sistemlerin etkin çalışmasını sağlayan önemli bir kontrol ve izleme aracıdır. İşletmecilere yakıt akış hızını ayarlama, yakıt tüketimini izleme ve sistem verimliliğini optimize etme yeteneği sunar. Bu, yakıt maliyetlerini azaltmak, çevresel etkileri minimize etmek ve enerji verimliliğini artırmak için kritik öneme sahiptir.

Transdüser (Yakıt Ölçüm Cihazı):

Transdüser, ayrıştırıcı sistemlerde kullanılan bir önemli ölçüm ve kontrol cihazıdır. Ayrıştırıcıdan çıkan temiz yakıtın ölçülmesi, analizi ve izlenmesi için kullanılır. Bu önemli cihazın işlevleri şunlardır:

 1. Yakıt Miktarını Ölçme: Transdüser, ayrıştırıcıdan çıkan temiz yakıtın miktarını litre, gallon veya benzeri bir ölçü birimiyle ölçer. Bu, kullanılan yakıt miktarını doğru bir şekilde belirlemek için kritik öneme sahiptir.
 2. Yakıtın Kalitesini İzleme: Yakıtın temizliği ve kalitesi, motorların verimli çalışması ve ayrıştırıcı sistemlerin performansı için çok önemlidir. Transdüser, yakıtın içerdiği katı partiküllerin, su miktarının ve diğer önemli özelliklerin izlenmesine yardımcı olur.
 3. Yakıt Seviyesini Belirleme: Transdüser, yakıtın ayrıştırıcı içindeki seviyesini ölçer. Bu, yakıtın dolum seviyesinin izlenmesini sağlar ve yakıtın eksilip eksilmediğini belirlemeye yardımcı olur.
 4. Veri Kaydı ve İzleme: Transdüser, ölçülen verileri kaydedebilir ve işletmecilere yakıt tüketimini, kalite değişikliklerini ve sistem performansını izleme ve analiz etme imkanı sunar. Bu veriler, enerji verimliliği, bakım gereksinimleri ve yakıt maliyetlerinin yönetimine yardımcı olur.
 5. Uyarı ve Alarm Fonksiyonları: Transdüser, belirli parametrelerin belirlenen eşik değerlerinin üzerine veya altına çıkması durumunda işletmecilere uyarılar ve alarmlar gönderebilir. Bu, sorunları erken tespit etmelerine ve hızlı müdahale etmelerine olanak tanır.

Sonuç olarak, transdüserler, ayrıştırıcı sistemlerin güvenli, verimli ve çevre dostu bir şekilde çalışmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Yakıt ölçümü, kalite izleme, seviye izleme ve veri kaydı gibi işlevleri sayesinde, işletmecilere önemli bilgiler sunar ve sistemlerin düzgün çalışmasını sağlar. Bu, yakıt maliyetlerinin azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve çevresel etkilerin minimize edilmesi için gereklidir.

Pnömatik Valf Bloğu:

Şekilde gösterilen pnömatik valf bloğu, ayrıştırıcı sistemlerde önemli bir işleve sahip olan bir bileşendir. Bu valf bloğu, genellikle basınçlı hava kullanılarak çalışır ve aşağıdaki görevleri yerine getirir:

 1. Valfleri Kontrol Etme: Pnömatik valf bloğu, farklı valfleri açma ve kapama yeteneğine sahiptir. Bu, yakıtın istenen yönlerde ve miktarlarda hareket etmesini sağlar. Özellikle karışım valfi, sirkülasyon valfi ve işletmeye alma valfi gibi kritik valfleri kontrol etmek için kullanılır.
 2. Akış Yönünü Değiştirme: Pnömatik valf bloğu, basınçlı hava kullanarak akışın yönünü değiştirebilir. Bu, yakıtın farklı bölgeler arasında yönlendirilmesini ve sirkülasyonun düzenlenmesini sağlar. Özellikle yakıtın ısıtıcıdan geçirilmesi veya doğrudan kullanım için motorlara iletilmesi sırasında kullanılır.
 3. Pnömatik Kontrol Sağlama: Bu blok, basınçlı hava ile çalıştığı için, operatörün uzaktan veya otomatik olarak valfleri kontrol etmesine olanak tanır. Bu, işletmecinin sürekli müdahale etmesini veya valfleri elle ayarlamasını gerektirmez.
 4. Acil Durum Durdurma: Pnömatik valf bloğu, acil durumda sistemdeki yakıt akışını hızla kesme yeteneğine sahiptir. Bu, güvenlik önlemlerine ve sistemdeki istenmeyen olayların önlenmesine yardımcı olur.

Sonuç olarak, pnömatik valf bloğu, ayrıştırıcı sistemlerin yakıtın yönlendirilmesi, işlenmesi ve kontrol edilmesi için kritik bir bileşenidir. Basınçlı hava kullanımı sayesinde hızlı, güvenilir ve hassas valf kontrolü sağlar. Bu, sistemlerin güvenli, verimli ve güvenilir bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.