11.6 ALCAP FUEL-OİL (FOPX) AYRIŞTIRICININ DEVRE ELEMANLARI

11.6 ALCAP FUEL-OİL (FOPX) AYRIŞTIRICININ DEVRE
ELEMANLARI

 1. Filtre (1): Filtre, yakıtın içindeki katı partiküllerin ve kirleticilerin uzaklaştırılmasını sağlar. Temiz yakıtın işleme girmesini ve sistemdeki diğer elemanların korunmasını sağlar.
 2. Yakıt (Besleme) Pompası (2): Yakıt pompası, yakıtı ALCAP ayrıştırıcısına taşır. Yakıtın gereken debiye sahip olmasını ve sürekli olarak işlemi destekler.
 3. Akış Şalteri (3): Akış şalteri, yakıt akışının düzgün olduğunu ve işlem sırasında kesilmediğini kontrol eder. İşlemin kesilmesi durumunda alarm verir.
 4. Isıtıcı (4): Isıtıcı, yakıtın sıcaklığını kontrol eder. Yakıtın belirli bir sıcaklık aralığında olması işlem verimliliği için önemlidir.
 5. Sıcaklık Sensörü (5): Sıcaklık sensörü, yakıtın sıcaklığını sürekli olarak izler. Sıcaklık değerleri kontrol ünitesine iletilir ve gerektiğinde ısıtıcıyı ayarlamak için kullanılır.
 6. Yeniden Dolaşım (Sirkülasyon) Valfi (6): Yeniden dolaşım valfi, yakıtın işlem sırasında dolaşımını düzenler. Bu valf, yakıtın belirli bir hızda dolaşmasını ve ayrıştırıcıda etkili bir şekilde işlenmesini sağlar.
 7. Karşı Basınç Ayar Valfi (7): Karşı basınç ayar valfi, işlem sırasında oluşabilecek basınç değişikliklerini dengelemek için kullanılır. Basınç düşüşünü veya artışını düzenler.
 8. Alçak ve Yüksek Basınç Şalteri ve Basınç Göstergesi (8): Bu elemanlar, işlem sırasında meydana gelen basınç değişikliklerini izler ve kontrol eder. Alçak ve yüksek basınç durumlarında alarm verir ve işlemi korur.
 9. Akış İndikatörü (9): Akış indikatörü, yakıtın işlem sırasında akış hızını gösterir. Operatörlere yakıtın düzgün bir şekilde dolaştığını ve işlemde bir sorun olmadığını belirtir.
 10. Transdüser (10): Transdüser, yakıtın içindeki su miktarını ölçer. Su seviyesinin belirlenmesi, temiz yakıt üretimi için kritik bir faktördür.
 11. Pnömatik Valf Bloğu (11): Pnömatik valf bloğu, işlem sırasında valf kontrolünü sağlar. İşlemi yönlendirmek ve valf işlevlerini kontrol etmek için kullanılır.
 12. ALCAP Ayrıştırıcı (12): ALCAP ayrıştırıcı, temiz yakıtın üretildiği ana bileşendir. Burada yakıtın su ile ayrıştırılması ve temizlenmesi işlemi gerçekleşir.
 13. Su Boşaltma Valfi (13): Su boşaltma valfi, işlem sonrası ayrıştırıcıda biriken suyun tahliye edilmesini sağlar. Bu valf, suyun sistemden uzaklaştırılmasını kolaylaştırır.
 14. Su Valf Bloğu (14): Su valf bloğu, suyun işlem sırasında kontrol edilmesini sağlar. Su seviyesinin düzenlenmesi ve suyun işleme girmesi önlenir.
 15. Operasyon Su Tankı (15): Operasyon su tankı, işlem sırasında kullanılan suyun depolandığı yerdir. Temiz suyun işlem sırasında ihtiyaç duyulan miktarını sağlar.
 16. Kontrol Ünitesi (16): Kontrol ünitesi, tüm işlemi yöneten bir bilgisayar sistemidir. Akış hızı, sıcaklık, su seviyesi gibi parametreleri izler ve gerektiğinde işlemi ayarlar.
 1. Ayrıştırıcı ve Pompa Çalıştırıcısı (Elektrik Tablosu) (17): Elektrik tablosu, ayrıştırıcı ve pompanın çalışmasını kontrol eder. Elektrik akışını yönlendirir ve işlemi başlatır veya durdurur.
 2. Güç Ünitesi (18): Güç ünitesi, tüm sistemin elektrik enerjisi ihtiyacını sağlar. Elektrik gücünü dönüştürür ve sistemin çalışmasını destekler.
 3. Acil Durum Durdurma Düğmesi (19): Acil durum durdurma düğmesi, beklenmedik durumlarda işlemi hemen durdurmak için kullanılır. Acil bir durumda tüm sistemi kapatır.

ALCAP FOPX ayrıştırıcının bu devre elemanları, temiz yakıt üretimi için gereken işlemlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu bileşenlerin bir araya gelmesi, ALCAP sisteminin güvenilir çalışmasını ve temiz yakıtın üretilmesini mümkün kılar.

 1. Akış Kontrol Diski (20): Akış kontrol diski, yakıtın akış hızını düzenler. Bu disk, yakıtın kontrollü bir şekilde ayrıştırıcıya ve temiz yakıt çıkışına yönlendirilmesini sağlar.
 2. Su Diski (21): Su diski, suyun ayrıştırıcı içinde hareketini düzenler. Bu disk, suyun ayrıştırıcıda toplanmasını ve işlem sırasında kontrol edilmesini sağlar.
 3. Seviye Ringi (22): Seviye ringi, yakıtın seviyesini düzenler ve ölçer. Yakıtın doğru seviyede olması, ayrıştırıcı işleminin etkin bir şekilde gerçekleşmesi için önemlidir.
 4. Hava Çemberi (Perdesi) (23): Yakıtın hava ile temasını engellemek için oluşturulan hava çemberi veya perdesi, yakıtın sadece işleme girmesini sağlar. Bu sayede havanın işlem sırasında yakıt ile karışması engellenir.
 5. Yakıt Hücresi (24): Yakıt hücresi, temiz yakıtın toplandığı ana bölümdür. İşlem sonrası temizlenmiş yakıt, burada depolanır ve temiz yakıt çıkışına yönlendirilir.
 6. Su Hücresi (25): Su hücresi, işlem sırasında ayrıştırılan suyun toplandığı bölümdür. Burada biriken su, su boşaltma valfi ile tahliye edilir.
 7. Osilatör (26): Osilatör, ayrıştırıcı içindeki işlemi destekler ve yakıtı hareket ettirir. Bu sayede yakıtın ayrıştırıcıda dengeli bir şekilde dağılması sağlanır.

Bu elemanlar, ALCAP FOPX ayrıştırıcının işlevselliğini sağlayan temel bileşenlerdir. Yakıtın ayrıştırılması, temizlenmesi ve temiz yakıt olarak çıkış verilmesi için bu elemanlar bir araya gelir ve kontrollü bir şekilde işlem gerçekleşir. Kontrol ünitesi tarafından izlenen parametreler doğrultusunda işlem sırasında ayarlar yapılır ve sistemin güvenli ve verimli bir şekilde çalışması sağlanır. Bu sayede temiz yakıt üretimi ve enerji santralleri gibi endüstriyel uygulamalarda yakıt kalitesinin sağlanması mümkün olur.