11.7 SİSTEM ELEMANLARININ ETKİLEŞİMİ

11.7 SİSTEM ELEMANLARININ ETKİLEŞİMİ

Ayrıştırıcı işlemi karmaşık bir dizi adımdan oluşur ve şartlandırma suyu verilmesiyle başlar. Şartlandırma suyu, temiz bir başlangıç yapmak için kullanılır. Bu su, işlemin başlangıcında iç boşlukları doldurur ve akış kontrol diski altındaki küçük delikten aşağı doğru ilerler. Bu aşamada, üst çanak ve üst disk arasında çamurun biriktiği bir bölge oluşur.

Şartlandırma suyunun tamamen yerleşmesinin ardından su valfi kapanır ve ayrıştırıcı, yakıtın girişi için hazır hale gelir.

Su, akış kontrol diskinin deliğine doğru hareket eder ve su diski hücresini doldurmaya başlar. Ancak su boşaltma valfi kapalı olduğundan, pompalanan su dışarı çıkamaz. Bu noktada ara yüzey açılır ve su, üst diskin dış ucunu geçer, böylece ara yüzey mesafesi kapalı olan su çıkış valfi ile korunur. Bu sırada ayrıştırıcıya bir miktar sirkülasyonun olduğu gözlemlenir. Bu dolaşım, aşırı ısınmayı önler ve suyun dolaşımını sağlar.

Son aşamada, ayrıştırıcıya yakıt verilmeye devam eder. Yakıt, seviye ringi üzerinden yakıt diski hücresine ulaşır ve disk tarafından dışarı pompalanır. İşte bu karmaşık işlem, ayrıştırıcının doğru şekilde çalışmasını ve temiz yakıt üretmesini sağlayan kritik bir süreçtir.

Bu karmaşık işlem, ayrıştırıcıda temiz yakıt üretimi için temel bir adımdır. İşte ayrıntılarıyla açıklama:

 • İlk olarak, şartlandırma suyu, ayrıştırıcıya verilir. Bu su, ayrıştırıcının iç boşluklarını doldurur ve akış kontrol diskinin altındaki küçük delikten geçerek aşağı doğru ilerler.
 • Şartlandırma suyu tamamen yerleştikten sonra su valfi kapanır, bu da ayrıştırıcıyı yakıt girişi için hazır hale getirir.
 • Yakıt verilmeye başlandığında, dağıtıcı tarafından yönlendirilen disklerin dış kısımları, ayrıştırıcı içinde dolaşmaya başlar. Bu sırada, yakıt ve su arasında bir arayüz oluşur. Yakıtın etkisiyle, su dışarı doğru itilir ve üst çanak ile üst disk arasında bir çamur bölgesi oluşur.
 • Su valfi kapatıldığında, suyun yer değiştirmesi sürer. Su, akış kontrol diskinin deliğine doğru ilerler ve su diski hücresini doldurmaya başlar.
 • Su boşaltma valfi kapalı olduğu için pompalanan su dışarı çıkamaz. Ancak bu noktada ara yüzey açılır ve su, üst diskin dış ucunu geçerek ara yüzey mesafesi korunur. Bu aşamada, ayrıştırıcıda bir miktar sirkülasyon (dolaşım) oluşur. Bu dolaşım, aşırı ısınmayı önler ve suyun dolaşımını sağlar.
 • Son olarak, ayrıştırıcıya yakıt verilmeye devam eder. Yakıt, seviye ringi üzerinden geçerek yakıt diski hücresine ulaşır ve disk tarafından dışarı pompalanır. Bu, temiz ve işlenmiş yakıtın çıkışını oluşturur.

Tüm bu adımların doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi, ayrıştırıcının verimli bir şekilde çalışmasını sağlar ve temiz yakıt üretimini garanti eder. Bu işlem, enerji üretimi ve endüstriyel uygulamalarda önemli bir aşamadır ve karmaşık bir denge gerektirir.

 • Bu karmaşık işlemlerin sonunda, temizlenmiş ve işlenmiş yakıt üretilir. Yakıt diskine pompalanan yakıt, ayrıştırıcıdan temizlenmiş ve nemden arındırılmış bir şekilde çıkar. Bu temiz yakıt daha sonra enerji üretimi, ısıtma veya endüstriyel süreçler gibi çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.

Bu ayrıştırma süreci, yakıtın kalitesini ve verimliliğini artırarak motorların, kazanların ve diğer yakıtla çalışan cihazların performansını optimize eder. Ayrıca çevreye zararlı emisyonları azaltmaya yardımcı olur ve yakıt tüketimini minimize eder.

Ayrıştırma işlemi, karmaşık bir mekanizma ve kontrol sistemleri gerektirir ve bu nedenle ayrıştırıcılar, genellikle hassas elektronik kontrol üniteleri ve çeşitli sensörlerle donatılmıştır. Bu, ayrıştırıcının tüm parametrelerini izlemeyi ve ayarlamayı mümkün kılar.

Sonuç olarak, ALCAP (Fuel Oil) ayrıştırıcılar, enerji üretimi ve endüstriyel tesislerde kullanılan yakıtın kalitesini artırmak ve verimliliği optimize etmek için kritik bir rol oynar. Bu sürecin karmaşıklığı, yakıtın kalitesi ve çevresel etkileri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

 • Yakıtın ayrıştırılma süreci bu noktada önemli bir aşamaya gelir. Temiz yakıt çıkış hattına gönderilirken, herhangi bir fazla suyun ayrıştırıcıdan uzaklaştırılması gerekir. Bu işlemi gerçekleştirmek için su tahliye veya boşaltma valfi devreye alınır. Ayrıştırıcıda oluşan suyu dışarı atmak amacıyla kullanılan bu valf, pnömatik bir kontrolle çalışır. Su tahliye valfi, normalde kapalıdır, bu nedenle ayrıştırıcı temiz yakıt üretimini sürdürürken su birikimi başlar.
 • Operasyon suyu, çanağı açma ve kapama işlemleri için gereklidir, ve şartlandırma suyu ise çanağın iç tarafında kullanılır. Her iki su tipi de su valf bloğu tarafından kontrol edilir ve bu valflerin selenoidleri kontrol ünitesi ile uyumlu bir şekilde çalışır.
 • Ayrıştırıcıdaki su valfi tarafından belirlenen su miktarı, ayrıştırıcı içindeki işlemleri düzenler. Bu işlemler, yakıtın ayrıştırılması ve suyun uzaklaştırılmasını içerir. Su valfi tarafından ayarlanan su miktarı, ayrıştırıcı sisteminin istenen verim ve performansı sağlamak için kritik bir öneme sahiptir. Ayrıca, bu valfler sayesinde ayrıştırıcıdaki su seviyeleri kontrol altında tutulur ve fazla suyun uzaklaştırılması sağlanır.
 • Ayrıştırıcıdaki suyun uzaklaştırılmasının ardından, temiz yakıt üretimi devam eder. Bu karmaşık süreç, çeşitli mekanik ve elektronik bileşenlerin işbirliğiyle gerçekleştirilir ve sonunda kaliteli ve kullanıma hazır yakıt elde edilir.

ALCAP ayrıştırıcılar, yakıtın temizlenmesi ve işlenmesi için gelişmiş teknoloji ve otomasyon sistemleri kullanarak enerji üretimi ve endüstriyel uygulamalarda yakıtın etkin kullanımını sağlar. Bu, enerji sektöründe ve endüstriyel tesislerde önemli bir rol oynar ve çevreye daha az zarar veren yakıt kullanımına katkıda bulunur.