11.8 TETİKLEME ARALIĞI

11.8 TETİKLEME ARALIĞI

 • Şekil 11.56’da görülen ayrıştırıcı, çanak çevresinde bir miktar suya sahiptir. Ancak bu suyun ana amacı ara yüzey oluşturmak değil, aksine yakıttan ayrıştırılan katı parçacıkların ıslak tutulmasını ve korunmasını sağlamaktır. Bu katı parçacıkların ayrıştırıcı içinde dolaşmasını önlemek ve daha etkili bir şekilde ayrıştırmak için bu su kullanılır.
 • Daha sonra, ayrıştırıcıya yakıt verilir. Yakıt, çanak diskleri etrafında dışarıdan içeriye doğru doldurmaya başlar, bu aşama Şekil 11.57’de görüldüğü gibi gerçekleşir. Yakıtın seviye ringini aşarak, yakıt diski hücresine ilerlemesi sağlanır. Yakıt, bu aşamada yakıt diski tarafından toplanarak temiz yakıt çıkışına yönlendirilir.
 • Bu süreçte, yakıt içinde bulunan su, ayrıştırmaya tabi tutulur, ancak su boşaltma valfi normalde kapalıdır. Bu nedenle su hemen dışarı çıkamaz. Ancak suyun ayrıştırılması sırasında oluşan ara yüzey, içeriye doğru disk grubuna hareket eder. Bu ara yüzey, disklerin iç bölgesine ulaşana kadar ilerler. Su disklerden içeri girerek, yakıtla birlikte temiz yakıt çıkışına doğru hareket eder.
 • Sonunda, bu su damlacıkları, seviye ringi üzerinden yakıtla birlikte yakıt diski hücresine gelir ve yakıt diski tarafından dışarı pompalanır. Bu işlemle yakıt içindeki su miktarı kontrol altına alınmış olur. Yakıttaki su damlacıkları yalıtkanlık katsayısını değiştirir, bu değişiklik de kapasitans ile ölçülür.
 • Transdüserdeki gerçek değer, Şekil 11.60’ta görüldüğü gibi 280 olarak kabul edilir. Kontrol ünitesi, bu değeri tetikleme aralığında “0” (% 0) olarak alır. Değer “100”e (% 100) ulaştığında, yakıttaki su miktarı % 0,2 artmış demektir. Bu değer ekranın sol tarafında gösterilir ve kullanıcıya yakıttaki su miktarı hakkında bilgi verir.
 • Kontrol ünitesi, ekranın sağ tarafında gelecekteki bir şok zamanını da gösterir. Bu, yakıttaki su miktarının kontrol edilmesi ve gerektiğinde azaltılması için yapılacak bir sonraki işlemi belirler.
 • Eğer tetikleme aralığı yüzdesi “100”e ulaşırsa, kontrol ünitesi su miktarını azaltmak için gerekli önlemleri alır. Bu noktada, ayrıştırıcıdaki su seviyeleri kontrol edilir ve su boşaltma valfi açılarak fazla suyun uzaklaştırılması sağlanır. Bu, ayrıştırıcı sisteminin istenen verim ve performansını korumak için hayati bir öneme sahiptir.

Bu karmaşık süreç, ayrıştırıcıdaki mekanik ve elektronik bileşenlerin koordineli çalışması sayesinde gerçekleşir ve sonunda temiz yakıt üretimi sağlanır. Bu da enerji sektörü ve endüstriyel tesisler için önemlidir, çünkü yakıttaki su miktarını kontrol etmek, yakıt verimliliğini artırır ve yakıtın daha verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.

 • Yakıttaki su miktarının kontrol edilmesi, özellikle endüstriyel tesislerde ve enerji üretiminde kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle ayrıştırıcılar, yakıttaki suyu ayrıştırarak, temiz yakıt üretimini sağlamak için kullanılır.
 • Yakıt içindeki su, çeşitli nedenlerle (örneğin, yakıt depolama koşulları veya yakıtın kendisinden kaynaklanan faktörler) bulunabilir. Bu suyun varlığı, yakıtın yanma verimliliğini ve kalitesini olumsuz etkileyebilir. Ayrıştırıcılar, bu tür sorunları çözmek ve yakıttan suyu uzaklaştırmak için tasarlanmıştır.
 • Yakıtın içindeki su miktarının kontrolü, özellikle deniz taşımacılığı ve gemi makineleri için kritik bir öneme sahiptir. Su, yakıt sistemlerinde sorunlara yol açabilir ve gemi makinelerinin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını engelleyebilir. Bu nedenle ayrıştırıcılar, yakıttan suyu etkili bir şekilde uzaklaştırarak bu olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olurlar.
 • Ayrıştırıcıdaki su kontrolü, elektronik kontrol üniteleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu kontrol üniteleri, su miktarını sürekli olarak izler ve gerektiğinde suyu uzaklaştırmak için valfleri kontrol eder. Ayrıca, kullanıcılara yakıttaki su miktarı hakkında bilgi verir ve gerektiğinde işlem yapmalarını sağlar.
 • Yakıttaki su miktarının kontrolü, yakıtın depolama koşullarına ve kullanımına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle kontrol üniteleri, kullanıcının ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir ve belirli tetikleme noktalarına göre programlanabilir.
 • Sonuç olarak, ayrıştırıcılar yakıttaki su miktarını etkili bir şekilde kontrol ederek, enerji sektörü, denizcilik endüstrisi ve diğer sektörlerde yakıtın verimli ve güvenilir bir şekilde kullanılmasına yardımcı olurlar. Bu da enerji maliyetlerini azaltır, çevresel etkileri azaltır ve tesislerin daha uzun süre sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar.
 • Yakıttaki suyun kontrolü ve uzaklaştırılması için kullanılan ayrıştırıcılar, yakıtın kalitesini ve verimliliğini artırmak amacıyla özellikle endüstriyel tesisler ve gemi makineleri gibi kritik uygulamalarda kullanılır.
 • Ayrıştırıcıların ana amacı, yakıt içinde bulunan suyu etkili bir şekilde ayırmak ve uzaklaştırmaktır. Bu, yakıtın yanma işlemi sırasında daha verimli olmasını sağlar ve enerji tesislerinin veya gemi makinelerinin sorunsuz bir şekilde çalışmasını destekler.
 • Ayrıştırıcılar, temiz yakıtın üretilmesini sağlamak için suyun yanı sıra katı parçacıkları da ayırabilir. Bu, yakıtın motorlarda veya diğer yakıt kullanım cihazlarında sorunlara neden olan katı kirleticilerden arındırılmasına yardımcı olur.
 • Yakıt içindeki su miktarını kontrol etmek için ayrıştırıcının bir kontrol ünitesi bulunur. Bu kontrol ünitesi, yakıtın içindeki su miktarını sürekli olarak izler ve gerektiğinde işlem yapar. Örneğin, su miktarı belirli bir seviyeye ulaştığında su boşaltma valfini açabilir veya kapatabilir.
 • Ayrıştırıcılar, yakıttaki su miktarının yanı sıra yakıtın sıcaklığını da kontrol edebilir. Yakıtın belirli bir sıcaklık aralığında tutulması, yanma verimliliğini artırabilir.
 • Kontrol üniteleri, kullanıcılara yakıtın kalitesi ve miktarı hakkında bilgi sunar. Ayrıca, gerektiğinde işlem yapmak için kullanıcı tarafından özelleştirilebilir.
 • Sonuç olarak, ayrıştırıcılar, enerji üretimi, ulaşım ve endüstriyel tesisler gibi çeşitli uygulamalarda yakıtın kalitesini ve verimliliğini artırmak için kritik bir rol oynarlar. Yakıttaki su ve katı parçacıkların kontrolü, işletmelerin daha verimli çalışmasını sağlar ve çevresel etkilere karşı koruma sağlar.