2.3 İki veya Çok Pistonlu Pompalar

2.3 İki veya Çok Pistonlu Pompalar

1. Çift Etkili İki Pistonlu Pompalar: Bu tür pompalar, her strokta hem emme hem de basma işlemi gerçekleştiren ve iki pistonu aynı anda kullanan pompalardır. İleri harekette bir piston emerken diğer piston da basma işlemi yapar. Ters yönde de aynı şekilde işlem gerçekleşir. Bu tip pompalar, yüksek verimlilik ve dengeli bir akış elde etmek için kullanılır.

2. Çok Pistonlu Membranlı Pompalar: Çok pistonlu membranlı pompalar, birden fazla diyafram ve pistonu olan pompalardır. Bu tür pompaların pistonları genellikle bir mil etrafında dairesel olarak düzenlenir ve pistonların hareketi diyaframın hareketini kontrol eder. Bu tip pompalar, hassas dozaj gerektiren uygulamalarda kullanılır ve her piston-diyafram birimi ayrı bir akışkan bölgesini yönetebilir.

3. Radyal Pistonlu Pompalar: Radyal pistonlu pompalar, pistonların merkezi bir mili etrafında döndüğü ve dönme hareketiyle akışkanın ileri-geri hareketini sağlayan pompalardır. Genellikle hidrolik sistemlerde kullanılırlar ve yüksek basınç gerektiren uygulamalar için uygundur.

4. İleri-Geri Hareketli Çok Pistonlu Pompalar: Bu tip pompalar, birden fazla pistonun paralel olarak düzenlendiği ve ileri-geri hareketle akışkanın pompalandığı pompalardır. İleri harekette bir piston basarken diğer piston emer, ters yönde de aynı şekilde işlem gerçekleşir. Bu tür pompalar, yüksek debi ve basınç gerektiren uygulamalarda kullanılır.

Bu tür pompalar, farklı uygulamalara ve gereksinimlere göre tasarlanabilir ve kullanılabilirler. Akışkan özellikleri, basınç ve debi gereksinimleri göz önünde bulundurularak doğru pompa seçiminin yapılması önemlidir.