Gemi Ana Makineleri 1. Test /51 soru

Sevgili zabit adayları – zabitler ; Sınavda başarılar.

1. Alev borulu kazanlarda kullanılan sigorta tapaları hangi malzemeden yapılmıştır?

 
 
 
 
 

2. 4 Zamanlı bir ana makinenin bir iş çevrimi kaç derecedir?

 
 
 
 

3. Dizel motorunda “dolgu verimi” ne demektir?

 
 
 
 
 

4. Sıkıştırma basıncı normal, maksimum yanma basıncı yüksek ise bunun olası sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

5. lk ateşleme çok şiddetli,emniyet valfleri açılıyor,sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 
 
 
 
 

6. Portlardan verilen havanın,gazları egzoz portlarından attığı süpürme yönteminin adı nedir?

 
 
 
 
 

7. İki zamanlı doğru akımlı bir dizel makinesinin timing diyagramında oluşan olaylardan hangisi
yanlıştır?

 
 
 
 
 

8. Orta devirli makinalarda piston hızı kaç m/s’dir?

 
 
 
 
 

9. Valf overlepinin doğal emişli yüksek devirli dizel makinalarındaki yaklaşık
değeri____________derece/krank’tır?

 
 
 
 
 

10. İki stroklu makinalarda yanma sırasında silindirdeki basınç maksimum____________bar’dır?

 
 
 
 
 

11. Çalışmakta olan makinelerde soğutma suyunun silindir bloku ile layner arasından kartere
kaçmasına nasıl engel olunur?

 
 
 
 
 

12. İki zamanlı ve ağır devirli bir dizel makinasının egzost portları alt ölü
noktadan____________derece____________açılmakta ve
____________derece____________kapatılmaktadır?

 
 
 
 
 

13. İki zamanlı ve ağır devirli bir dizel makinasında enjektör üst ölü noktadan
____________derece____________açılmakta ve
____________derece____________kapatılmaktadır?

 
 
 
 
 

14. Dört stroklu dizel makinelerinde yanma sonu gazların sıcaklığı hakkında hangisi doğrudur?

 
 
 
 
 

15. İki stroklu makinelerde Pmax’ın en yüksek değeri hangisidir?

 
 
 
 
 

16. Aşırı doldurmalı, orta hızlı bir dizel makinesinde kullanılan zayıf nitelikli yakıt aşağıda
belirtilenlerden hangisine neden olabilir?

 
 
 
 
 

17. Havanın süpürme portlarından verildiği ve egzoz gazlarının silindir kaverindeki valf ya da
valflerden atildiğı dizel makinelerinin adı denir?

 
 
 
 
 

18. Piston segmanlarında hangi klerenslerin ölçülmesi gerekmektedir?

 
 
 
 
 

19. Memesi tıkalı bir enjektör,yakıt pompasına nasıl bir zarar verir?

 
 
 
 
 

20. Konnektin rodun ayarı ile krankpin yatak kutusu arasına layner (şim,şamata) eklenirse
aşağıdakilerden hangisi olur?

 
 
 
 
 

21. Dizel makinelerinde yakıtın sis ya da pus şeklinde silindirlere püskürtülmesini aşağıda
belirtilenlerden hangisi sağlar?

 
 
 
 
 

22. Süpürme işlemi hangi tür dizel motorlarında daha önemlidir?

 
 
 
 
 

23. Motorlarda yağ filmi nasıl sağlanır?

 
 
 
 
 

24. Motorun tornistan çalışabilmesi için ilk şart nedir?

 
 
 
 
 

25. Gemideki egzoz kazanının kirlenmesinin motorun çalışmasına etkisi nasıl olur?

 
 
 
 
 

26. Motorlarda vuruntu krankşaftı nasıl etkiler?

 
 
 
 
 

27. Motorlarda, egzoz sıcaklıklarının normalden fazla olması p-V diyagramında neyi etkiler?

 
 
 
 
 

28. Motorlarda kullanılan dizel yakıtının tutuşma sıcaklığı en az ne kadardır?

 
 
 
 
 

29. Viskozite ile özgül ağırlık arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 
 
 
 
 

30. Dizel motorlarında yanma odası şeklinin püskürtmedeki etkisi aşağıdakilerden hangisi ile
açıklanır?

 
 
 
 
 

31. Aşağıdakilerden hangisi yakıtı pülverize bir şekilde silindire vermektedir?

 
 
 
 
 

32. Motorlarda özgül hava tüketimi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

 
 
 
 
 

33. İki zamanlı ve 6 silindirli bir dizel makinesinde,kranklar arasındaki açı farkı kaç derecedir?

 
 
 
 
 

34. Dizel motorlarında sıkıştırma stroku sonundaki sıcaklık hangi derece değerleri arasındadır?

 
 
 
 
 

35. Bir dizel silindiri içinde yanma sırasında yaklaşık kaç celcius derecelik bir sıcaklık oluşur?

 
 
 
 
 

36. Yüksek güçlü makinelerde;kompresyon segmanlarının altından başlamak üzere,piston gövdesi
üzerine açılmış bulunan kanallara sıkı bir şekilde geçirilen segmanlara ne ad verilir?

 
 
 
 
 

37. Makinede titreşimi önlemek için krank kollarına bağlanan parçalara ne denir?

 
 
 
 
 

38. Benzin motorlarında ateşlemeyi sağlayan bujilerin tırnakları arasındaki
aralık____________değerleri arasındadır

 
 
 
 
 

39. Süpürme havasının portlardan verildiği ve egzoz gazlarının portlardan atıldığı dizel makinelerine
süpürme yöntemi bakımından ne isim verilir?

 
 
 
 
 

40. Türlü dizel makinelerinde pistonlar üzerinde en fazla____________tane yağ segmanı bulunur?

 
 
 
 
 

41. krankşaftların palamar yatakları içinde dönen kısımlarının adı nedir?

 
 
 
 
 

42. Dizel makinelerinde enjektörlerin iyi püskürtmemesi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?

 
 
 
 
 

43. Yağlama devrelerinde,yağ pompasının verdiği yüksek basınçlı yağ____________toplanarak
oradan palamar yataklarına iletilir?

 
 
 
 
 

44. Aşağıdakilerden hangisi dizel makinelerinde kullanılan silindir yağlarının Modern dizel
makinelerinde hangi yakıt püskürtme yönteminden yararlanılır?

 
 
 
 
 

45. Kramkşaftlarda iki krank kolu ile bunların arasını birleştiren krank pinin oluşturduğu parçaya ne
ad verilir?

 
 
 
 
 

46. Konnektinrod veya piston kolunun üst tarafındaki yatağa ne ad verilir?

 
 
 
 
 

47. Krankşaftlarda krank kollarının alt tarafına bağlanan ağırlıklara ne isim verilir?

 
 
 
 
 

48. Bir dizel makinesi pistonuna segmanlar donatılacağı zaman ilk önce ne kontrol edilmelidir?

 
 
 
 
 

49. İki zamanlı dizel makinelerinde süperşarj havasının basıncı ne kadardır?

 
 
 
 
 

50. Eğer bir enjektörün kontra somunu gevşer ve enjektör çok erken püskürtürse, aşağıdakilerden
hangisi meydana gelir?

 
 
 
 
 

51. Dizel makinelerinde bir kilogram sıvı yakıtın yakılması için, kuramsal olarak ne kadar havaya
gereksinim vardır ?

 
 
 
 
 


Gemi ana makineleri 1. test.