7.1.5 SU FİLTRELERİ

7.1.5 SU FİLTRELERİ

Su filtreleri, deniz suyu, tatlı su, balast, sintine ve pis su gibi çeşitli devrelerde kullanılan filtrelere verilen genel bir isimdir. Bu filtreler, düz veya sepet şeklinde saç levhalardan oluşur ve bu levhaların üzerinde açılmış delikler bulunur. Su filtrelerinin hassasiyeti, kullanılacakları yerin gereksinimlerine göre değişir.

Su filtreleri, genellikle pompaların giriş tarafında bulunur ve genellikle kaba filtreleme işlemleri için kullanılır. Sepet şeklinde olan su filtrelerinin üst tarafında, filtreyi tutmak ve çıkarmak için bir çubuk veya sap bulunur. Gemilerdeki kinistin filtreleri de sıklıkla sepet şeklindedir. Bu tür filtreler, darbe uygulayarak veya kazıyarak temizlenirler.

Sepet filtreleri, kinistin veya deniz suyu devrelerinde kullanıldıklarında midyelerin filtrelerin içine girmesini önlemek için zehirli boya ile boyanır. Ayrıca, bu tür filtrelerin kolayca açılıp kapatılabilmesi için genellikle kelebek somunları ile donatılır.

Gemilerde sintine ve balast devrelerinde kullanılan su filtrelerinin konulduğu filtre bloğu, işlevselliği ve kullanım kolaylığı için özel olarak tasarlanmıştır. Bu filtreler, gemi operasyonları sırasında suyun temizlenmesi ve gerektiğinde filtrelenmesi için önemlidir.

Sonuç olarak, su filtreleri, gemilerde ve diğer endüstriyel uygulamalarda suyun temizlenmesi ve kirleticilerin uzaklaştırılması için kullanılan önemli bileşenlerdir. Bu filtrelerin tasarımı ve kullanımı, belirli uygulama gereksinimlerine uygun olarak değişebilir.

Su Filtreleri ve Kullanım Alanları:

Su filtreleri, farklı tiplerdeki sıvıların temizlenmesi ve kirleticilerin uzaklaştırılması için kullanılırlar. Açıklamamıza devam ederken, bu filtrelerin bazı temel kullanım alanlarını gözden geçirelim:

 1. Deniz Su Filtreleri: Gemilerde deniz suyunun kullanıldığı birçok sistem bulunur. Bu sistemlerde, deniz suyunun içerdiği çözünmemiş maddeleri, midyeleri veya yosunları filtrelemek önemlidir. Deniz su filtreleri, bu kirleticileri uzaklaştırmak için kullanılır.
 2. Tatlı Su Filtreleri: Tatlı su sistemlerinde kullanılan filtreler, tatlı suyun temiz ve kirleticilerden arındırılmış bir şekilde kullanılmasını sağlar. Bu sistemler, içme suyu veya proses suyu temini için kullanılabilir.
 3. Balast Filtreleri: Gemiler, suyun ağırlığını dengelemek için balast sistemlerini kullanır. Bu sistemler, gemiye su doldurarak veya boşaltarak dengesini sağlar. Balast suyunun temizlenmesi ve kirleticilerden arındırılması, çevre düzenlemeleri ve deniz ekosistemi koruması açısından önemlidir.
 4. Sintine Filtreleri: Sintine sistemleri, gemi içindeki suyu tahliye etmek için kullanılır. Bu sistemlerde suyun temizlenmesi ve kirleticilerin uzaklaştırılması gerekir.

Filtre Türleri:

Su filtreleri, düz veya sepet şeklindeki saç levhalarından oluşur ve bu levhaların üzerinde açılmış delikler bulunur. Bu deliklerin boyutları ve filtrelerin hassasiyetleri, kullanıldıkları yere ve amaçlarına bağlı olarak değişebilir.

Avantajlar ve Özellikler:

 • Su filtreleri, sıvı sistemlerin daha temiz ve verimli çalışmasını sağlar.
 • Kirleticilerin uzaklaştırılması, pompa ve diğer sistem bileşenlerinin korunmasına yardımcı olur.
 • Özellikle gemilerde, çevre düzenlemelerine uyum sağlar ve deniz ekosistemini korur.

Bakım ve Temizlik:

Su filtreleri düzenli olarak kontrol edilmeli ve kirleticilerin temizlenmesi veya filtre değişimi yapılmalıdır. Ayrıca, filtrelerin tasarımına bağlı olarak, bazıları çekiçle darbe yaparak veya kazıyarak temizlenir.

Sonuç olarak, su filtreleri, birçok endüstriyel uygulamada suyun temizlenmesi ve kirleticilerin uzaklaştırılması için önemli bir role sahiptirler. Her uygulama için uygun filtre tipinin seçilmesi ve düzenli bakımın yapılması, sistemlerin düzgün çalışmasını ve çevresel uyum sağlamasını sağlar.

Su Filtreleri ve Kullanım Alanları:

Su filtreleri, çeşitli uygulamalarda kullanılan ve sıvıların temizlenmesi ve kirleticilerin uzaklaştırılması için tasarlanmış önemli cihazlardır. Bu filtrelerin farklı kullanım alanları vardır ve aşağıda bazı örneklerini bulabilirsiniz:

 1. Deniz Su Filtreleri: Gemiler, deniz suyunu soğutma, yıkama ve diğer işlemler için kullanır. Deniz suyu, içerdiği midyeler, yosunlar ve diğer kirleticiler nedeniyle filtrelenmelidir. Deniz suyu filtreleri, bu tür kirleticileri uzaklaştırmak için kullanılır.
 2. Tatlı Su Filtreleri: Tatlı su sistemlerinde kullanılan filtreler, içme suyu veya endüstriyel kullanım için tatlı suyun temizlenmesine yardımcı olur. Bu filtreler, kum, çamur veya diğer partiküllerin uzaklaştırılmasında etkilidir.
 3. Balast Su Filtreleri: Gemiler, balast suyu kullanarak denge sağlarlar. Balast suyu filtreleri, bu suyun temizlenmesi ve kirleticilerin giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca, çevresel düzenlemelere uyum sağlamak için önemlidirler.
 4. Sintine Filtreleri: Sintine sistemleri, gemi içinde biriken suyu tahliye etmek için kullanılır. Sintine suyu filtreleri, suyun temizlenmesi ve kirleticilerin uzaklaştırılmasında kritik bir rol oynar.

Filtre Türleri:

Su filtreleri, genellikle düz veya sepet şeklinde saç levhalarından oluşur. Bu levhaların üzerinde açılmış delikler bulunur ve bu deliklerin boyutları, filtrelerin hassasiyetini belirler. Kullanım alanına ve gereksinimlere bağlı olarak farklı filtre tipleri kullanılır.

Avantajlar ve Özellikler:

 • Su filtreleri, sıvı sistemlerin daha temiz ve verimli çalışmasını sağlar.
 • Kirleticilerin uzaklaştırılması, pompa ve diğer sistem bileşenlerinin korunmasına yardımcı olur.
 • Çevre düzenlemelerine uyum sağlayarak deniz ekosistemini ve su kaynaklarını korur.

Bakım ve Temizlik:

Su filtreleri düzenli olarak kontrol edilmeli ve kirleticilerin temizlenmesi veya filtre değişimi yapılmalıdır. Filtrelerin tasarımına bağlı olarak, bazıları çekiçle darbe yaparak veya kazıyarak temizlenir.

Sonuç olarak, su filtreleri, birçok endüstriyel uygulamada suyun temizlenmesi ve kirleticilerin uzaklaştırılması için kritik bir role sahiptir. Her uygulama için uygun filtre tipinin seçilmesi ve düzenli bakımın yapılması, sistemlerin düzgün çalışmasını ve çevresel uyum sağlamasını sağlar. Bu nedenle su filtrelerinin seçimi ve bakımı büyük önem taşır.