7.1.6.4 Otomatik Yag Filtresi

7.1.6.4 Otomatik Yag Filtresi

Otomatik yağ filtreleri, bir dizi filtre grubundan ve her bir grup içinde belirli sayıda filtre elemanından oluşur. Bu filtreler, genellikle pompaların çıkış devreleri üzerine monte edilirler. Örneğin, altı filtre grubu olan bir otomatik yağ filtresi düşünelim. Bu filtrenin beş tanesi kullanımdayken, bir grup yedek olarak temiz bir şekilde saklanır. Filtreleme işlemi sırasında, yağ filtresi giriş borusundan (1) içeri girer. Ancak yağ filtresi, kullanımdaki filtre gruplarına (2) girmeden önce otomatik yağ filtresinin merkezine yerleştirilmiş olan filtre seçme mekanizması (4) üzerinden geçer. Bu noktadan sonra yağ filtresi, filtre elemanlarının (3) dışından filtreye girer ve filtre içinden temizlenerek çıkış borusuna (5) ve ardından devreye yönlendirilir. Bu filtreleme sırasında yağdaki istenmeyen kirler, filtre elemanlarının dış yüzeyinde tutulur ve aynı anda yedekte bekletilen temiz bir grup filtre kullanılmaz.

Filtrelerin kirlenip kirlenmediğini anlamak için, filtrenin yağ giriş ve çıkış tarafları arasına bir kirlilik göstergesi (indikatörü) yerleştirilir. Bu gösterge, belirli bir basınç farkına ulaştığında elektrik motorunu (8) çalıştırarak tetikleme yapar. Şekil 7.20’de görülen elektrik motoru (8), filtre seçim mekanizmasını (4) döndürür ve kirli olan bir filtre grubu devreden çıkarılırken temiz olan yedekteki filtre grubu (2) devreye alınır.

Kirli filtre grubunun temizlenmesi (basınçlı hava ile) Şekil 7.21’de gösterilmektedir. Motorun dönmesiyle birlikte çamur (kirli yağ artığı) çıkış valfi (6) açılır, kirli olan filtre grubu (2) çamur tankına boşaltılır ve basınç düşürülerek filtre temizlenir. Çamur valfinin açılması, göstergenin kırmızı (kirli) konuma gelmesi ve 3/2 pnömatik yön kontrol valfinin selenoid bobinini tetiklemesiyle gerçekleşir. 3/2 valfin konumu değiştiğinde, çamur valfi (6) açılırken, aynı anda kapalı olan temizleme valfi (9) havayla beslenerek açılır. Basınçlı hava, temizleme valfinden (9) ve seçme mekanizmasından (10) geçtikten sonra, yağ akışının tersine doğru filtrenin içinden dışarı doğru akarak filtre elemanlarının temizlenmesini sağlar ve filtre elemanlarındaki (3) kirler, açık olan çamur valfini (6) geçerek filtre dışına (çamur tankına) atılır.

Basınçlı havanın akışı bir süre devam ettikten sonra, 3/2 yön kontrol valfi yay basıncı etkisiyle normal konumuna geri döner ve çamur valfi (6) ve temizleme valfi (9) kapanır. Temizlenmiş filtre grubu, valf seçme mekanizması (11) aracılığıyla beslenerek yağla doldurulur ve gelecekteki kullanım için yedek bir filtre olarak temiz bir şekilde saklanır.

Bu sistem, otomatik yağ filtrelerinin çalışma prensibini ve bakımını açıklar. Bu filtreler, sistemlerin temiz ve düzgün çalışmasını sağlayarak gemi makineleri veya jeneratörler gibi kritik ekipmanların korunmasına yardımcı olur.

Avantajlar:

 1. Sürekli İşleyiş: Otomatik yağ filtreleri, kirli bir filtre grubu temizlenirken diğer bir grupla kesintisiz olarak çalışmayı sürdürebilir. Bu, sistemlerin sürekli olarak temiz yağla çalışmasını sağlar.
 2. Otomatik Bakım: Bu filtreler, kirli bir filtre grubunun temizlenmesi veya değiştirilmesi gerektiğinde otomatik olarak devreye girer. Bu, insan müdahalesine gerek kalmadan sistemlerin etkili bir şekilde bakımını yapmayı mümkün kılar.
 3. Yedeklilik: Otomatik yağ filtreleri, bir grup filtre kirletildiğinde veya bakım gerektiğinde otomatik olarak diğer bir grupla değiştirilir. Bu, sistemin kesintisiz çalışmasını ve yedeklilik sağlar.
 4. İzleme: Filtrelerin kirli olup olmadığını anlamak için bir kirlilik göstergesi kullanılır. Bu, operatörlere filtrelerin bakım zamanını ve değişimini izleme konusunda yardımcı olur.

Çalışma Prensibi:

 • Yağ filtresine gelen yağ, filtre giriş borusu (1) üzerinden filtreye girer.
 • Ancak yağ, filtre grubunun seçim mekanizması (4) tarafından doğru filtre grubuna yönlendirilmeden önce, filtrenin merkezine yerleştirilmiş döner bir seçme mekanizması (4) üzerinden geçer.
 • Temizlenmiş yağ, filtre elemanlarının (3) dışından filtreye girer ve filtrenin içinden temizlenerek çıkış borusu (5) ve ardından devre yoluyla kullanılacağı yere yönlendirilir.
 • Filtrelenen yağdaki kirler, filtre elemanlarının dış yüzeyinde yakalanır ve aynı anda temiz bir grup filtre kullanılmaz, bunun yerine yedek olarak saklanır.
 • Filtrenin kirlenip kirlenmediğini görmek için bir kirlilik göstergesi (indikatörü) kullanılır. Gösterge, belirli bir basınç farkına ulaştığında, elektrik motorunu (8) çalıştırarak temiz bir grup filtrenin devreye alınmasını sağlar.
 • Elektrik motoru (8), filtre seçim mekanizmasını (4) döndürür ve kirli olan filtre grubu devreden çıkarılırken temiz olan yedek filtre grubu (2) devreye alınır.
 • Kirli filtre grubunun temizlenmesi için çamur (kirli yağ artığı), çamur çıkış valfi (6) kullanılarak çamur tankına boşaltılır ve basınç düşürülerek filtre temizlenir.

Bu süreç, otomatik yağ filtrelerinin verimli çalışma prensibini ve bakım sürecini açıklar. Bu filtreler, endüstriyel ekipmanların ve gemi makinelerinin korunmasına ve düzgün çalışmasına yardımcı olur.

Temizleme Süreci:

 • Kirli filtre grubunun temizlenmesi aşaması, çamur (kirli yağ artığı) çıkış valfinin (6) açılmasıyla başlar. Bu valf açıldığında, kirli yağ artığı çamur tankına boşaltılır ve filtre grubu basınçsız hale getirilir.
 • Çamur valfinin açılması, kirlilik göstergesinin (indikatör) kırmızı (kirli) konumuna gelmesi ve 3/2 pnömatik yön kontrol valfinin selenoid bobininin tetiklenmesi ile gerçekleşir. Bu valfin pozisyon değiştirmesi ile çamur valfi (6) açılırken, aynı zamanda kapalı konumda olan temizleme valfi (9) havalandırılır ve açılır.
 • Basınçlı hava, temizleme valfinden (9) ve seçim mekanizmasından (10) geçerek, yağ akışının tersine doğru filtrenin içinden dışarı doğru akar. Bu işlem, filtre elemanlarının (3) temizlenmesini sağlar ve kirler, açık olan çamur valfini (6) geçerek filtre dışına (çamur tankına) atılır.
 • Basınçlı hava akışı bir süre devam ettikten sonra, 3/2 yön kontrol valfi, yay basıncının etkisiyle normal konumuna geri döner ve çamur valfini (6) ve temizleme valfini (9) kapatır.

Yedekleme ve Devam:

 • Temizlenmiş filtre grubu, valf seçme mekanizması (11) aracılığıyla beslenerek yağ ile doldurulur. Bu grup, gelecekteki kullanım için yedek bir filtre olarak temiz bir şekilde saklanır.

Bu otomatik yağ filtrelerinin çalışma prensibi, sistemdeki yağın temiz ve düzenli kalmasını sağlayarak endüstriyel ekipmanların ve gemi makinelerinin uzun ömürlü ve verimli çalışmasına katkıda bulunur. Ayrıca, otomatik olarak gerçekleştirilen bakım işlemleri, operatörlerin sistemleri düzgün bir şekilde işletmesini kolaylaştırır ve sistemlerin kesintisiz çalışmasını sağlar.