7.1.6.5 Otomatik Yakıt Filtresi

7.1.6.5 Otomatik Yakıt Filtresi

Otomatik yakıt filtrelerinde iki filtre grubu bulunur. Bu iki filtre grubundan biri işlev görürken diğeri yedekte bekler. Temizlenecek olan yakıt, üst giriş flanşından (şekil 7.23’te görülen) filtre grubuna girer ve yakıtın içeriden dışarıya doğru akması nedeniyle yakıktan kalan kirler filtre elemanlarının dış yüzeyinde birikir.

 • Filtre elemanlarının üzerindeki kirlerin artması, filtre girişi ile çıkışı arasında bulunan filtre kirlilik göstergesindeki basınç farkının (diferansiyel basınç) yükselmesine neden olur. Kirlilik göstergesindeki basınç farkı belirli bir ayar seviyesine ulaştığında, filtre kirlendiği için gösterge, filtre bloğunun üst tarafındaki 5/2 yön kontrol valfinin selenoidini uyarır.
 • 5/2 yön valfi, 1-4 konumunda normalde bulunur ve basınçlı hava, çamur pistonunun üst tarafına gelerek pistonu aşağıda tutar. Bu, çamur tankının çalışma sırasında açık olmasını önler.
 • Şekil 7.23’te gösterilen çamur valfini kontrol eden 5/2 yön kontrol valfi, kirlilik göstergesi tarafından tetiklendiğinde, valfin konumu 1-2 ve 4-5 konumlarını alır ve basınç ayarlama devresinden gelen hava, çamur pistonunu yukarı kaldırır. Pistonun üst tarafındaki hava, 5/2 yön valfi tarafından 4-5 hattından tahliye edilir ve sonra küçük hava tüpündeki basınçlı hava, giriş valfi yoluyla ani genişleme ile kirli filtre tarafına geçer.
 • Yakıtın akış yönünün tam tersine, filtre elemanlarının içinden dışarı doğru akan basınçlı hava, filtre elemanlarının dışındaki kirleri de alarak çamur valfini geçer ve dışarı atılır. Bu işlem sonrasında 5/2 yön valfi (yay basıncı nedeniyle) ve dolayısıyla çamur valfi otomatik olarak kapanır.
 • Aynı zamanda temizlenmiş boş filtre grubu, bir pilot boru aracılığıyla aşamalı olarak temizlenmiş yakıtla doldurulur ve böylece filtre grubu otomatik olarak havasız hale getirilir. Artık temizlenmiş ve temiz yakıtla doldurulmuş olan filtre grubu, ihtiyaç duyulduğunda kullanım için yedek konumundadır.

Bu işlem, otomatik yakıt filtrelerinin çalışma prensibini ve bakım sürecini açıklar. Bu filtreler, yakıtın temiz ve düzenli kalmasını sağlayarak motorlara veya sistemlere verimli bir şekilde yakıt sağlar. Ayrıca, otomatik olarak gerçekleşen bakım işlemleri, operatörlerin sistemleri sorunsuz bir şekilde çalıştırmasına yardımcı olur ve sistemlerin kesintisiz çalışmasını sürdürür.

Otomatik Yakıt Filtreleri ve Çalışma Prensibi:

 • Otomatik yakıt filtreleri, yakıt sistemlerinde kullanılan önemli cihazlardır. Bu filtrelerin görevi, yakıtın içinde bulunan kir, tortu ve yabancı maddeleri yakalamak ve yakıtın temiz kalmasını sağlamaktır.
 • Bu filtreler genellikle iki filtre grubuyla donatılmıştır. Bir filtre grubu aktif olarak çalışırken, diğer filtre grubu yedekte bekletilir. Bu, yakıtın sürekli olarak temiz ve işlevsel kalmasını sağlar.
 • Yakıt, üst giriş flanşı üzerinden filtreye girer. Yakıtın içeriden dışarıya doğru akması nedeniyle filtrenin içinde biriken kirler filtre elemanlarının dış yüzeyinde toplanır.
 • Filtre elemanlarının üzerinde biriken kirlerin artması, filtre girişi ile çıkışı arasındaki filtre kirlilik göstergesindeki basınç farkının artmasına neden olur. Bu gösterge, filtrenin kirlendiğini belirten bir işarettir.
 • Kirlilik göstergesindeki basınç farkı belirli bir seviyeye ulaştığında, filtre bloğunun üst tarafındaki 5/2 yön kontrol valfi selenoidi aktive olur.
 • 5/2 yön valfi, temizleme işlemini başlatmak için konumunu değiştirir. Bu valf, çamur pistonunu yukarı kaldırarak filtre grubunu temizlemek için hareket ettirir. Temizleme işlemi sırasında, basınçlı hava filtre elemanlarının içinden dışarı doğru akar. Bu, filtre elemanlarının dışındaki kirleri temizler ve kirler çamur valfini geçerek filtrenin dışına atılır.
 • Temizleme işlemi tamamlandığında, 5/2 yön valfi ve çamur valfi otomatik olarak kapanır. Temizlenmiş olan filtre grubu, temiz yakıtla doldurulur ve yedek pozisyonunda bekletilir.

Bu işlem sayesinde, otomatik yakıt filtreleri yakıt sisteminin düzgün çalışmasını ve yakıtın temiz kalmasını sağlar. Kirli filtreler otomatik olarak temizlenir ve yedek filtre grubu devreye alınır, böylece sistemde herhangi bir kesinti yaşanmaz ve yakıtın sürekli olarak temiz ve kullanıma hazır olması sağlanır.

Otomatik Yakıt Filtreleri ve Çalışma Prensibi:

 • Otomatik yakıt filtreleri, yakıt sistemlerinde kullanılan önemli cihazlardır. Bu filtrelerin görevi, yakıtın içinde bulunan kir, tortu ve yabancı maddeleri yakalamak ve yakıtın temiz kalmasını sağlamaktır.
 • Bu filtreler genellikle iki filtre grubuyla donatılmıştır. Bir filtre grubu aktif olarak çalışırken, diğer filtre grubu yedekte bekletilir. Bu, yakıtın sürekli olarak temiz ve işlevsel kalmasını sağlar.
 • Yakıt, üst giriş flanşı üzerinden filtreye girer. Yakıtın içeriden dışarıya doğru akması nedeniyle filtrenin içinde biriken kirler filtre elemanlarının dış yüzeyinde toplanır.
 • Filtre elemanlarının üzerinde biriken kirlerin artması, filtre girişi ile çıkışı arasındaki filtre kirlilik göstergesindeki basınç farkının artmasına neden olur. Bu gösterge, filtrenin kirlendiğini belirten bir işarettir.
 • Kirlilik göstergesindeki basınç farkı belirli bir seviyeye ulaştığında, filtre bloğunun üst tarafındaki 5/2 yön kontrol valfi selenoidi aktive olur.
 • 5/2 yön valfi, temizleme işlemini başlatmak için konumunu değiştirir. Bu valf, çamur pistonunu yukarı kaldırarak filtre grubunu temizlemek için hareket ettirir. Temizleme işlemi sırasında, basınçlı hava filtre elemanlarının içinden dışarı doğru akar. Bu, filtre elemanlarının dışındaki kirleri temizler ve kirler çamur valfini geçerek filtrenin dışına atılır.
 • Temizleme işlemi tamamlandığında, 5/2 yön valfi ve çamur valfi otomatik olarak kapanır. Temizlenmiş olan filtre grubu, temiz yakıtla doldurulur ve yedek pozisyonunda bekletilir.

Bu işlem sayesinde, otomatik yakıt filtreleri yakıt sisteminin düzgün çalışmasını ve yakıtın temiz kalmasını sağlar. Kirli filtreler otomatik olarak temizlenir ve yedek filtre grubu devreye alınır, böylece sistemde herhangi bir kesinti yaşanmaz ve yakıtın sürekli olarak temiz ve kullanıma hazır olması sağlanır.