7.1.6.6 Kirlilik Göstergesi (Filtre indikatörü)

7.1.6.6 Kirlilik Göstergesi (Filtre indikatörü)

Akıskanın geçtiği sistemlerde bazı durumları veya koşulları dışarıdan gözlemlemek veya değerlendirmek önemlidir. Özellikle yağ veya yakıt filtrelerinin kirlenip kirlenmediğini anlamak için, filtrenin giriş ve çıkışına basınçölçerler yerleştirilmesi gerekir. Bu sayede filtrenin içindeki basınç farkı arttığında, bu basınç değişiklikleri basınçölçerlerle tespit edilebilir ve filtrenin kirlendiği anlaşılabilir. Filtrenin sağlığı hakkında bilgi edinmek için bu basınç ölçüm cihazları kullanılır ve operatörleri bilgilendirir.

Bu basınç farkını izlemek için kullanılan cihazlara “kirlilik göstergesi”, “filtre göstergesi” veya “filtre indikatörü” denir. Bu göstergeler, filtrenin giriş ve çıkışından alınan basınç değerlerini karşılaştırarak filtrenin kirlenme seviyesini gösterirler.

Filtre içindeki basınç farkı değiştikçe, filtre indikatörünün içinde bulunan piston doğrusal bir hareket yapar. Bu hareket, penceredeki beyaz kadranın iç kısmındaki manyetik bir göstergeye (kadrana) döner hareketi aktarır. Filtrenin temiz olduğu durumda beyaz olarak görünen gösterge, filtrenin kirlenmesiyle birlikte basınç farkı artar ve gösterge kırmızı renge döner. Ayrıca, bu göstergeler genellikle sesli ve ışıklı uyarılarla birlikte çalışarak operatörleri bilgilendirirler.

Bu tür göstergeler, sistemlerin düzgün çalışmasını sağlamak ve bakım ihtiyacını belirlemek için önemlidir. Kirli veya tıkanmış bir filtre, sistem verimliliğini düşürebilir ve hasara yol açabilir, bu nedenle filtrelerin durumu düzenli olarak izlenmelidir.

Filtre İndikatörleri ve Çalışma Prensibi:

 • Filtre indikatörleri, özellikle yağ veya yakıt sistemlerinde kullanılan önemli cihazlardır. Bu göstergeler, filtrenin kirlenip kirlenmediğini belirlemek için kullanılır.
 • Bir filtrenin verimli çalışabilmesi için, filtrenin içinde biriken kir ve yabancı maddelerin belirli bir seviyeyi aşmaması önemlidir. Kirli bir filtre, yakıt veya yağın geçişini zorlaştırabilir ve sistem performansını düşürebilir.
 • Filtre indikatörleri, filtrenin giriş ve çıkışına yerleştirilen basınçölçerler aracılığıyla filtrenin içindeki basınç farkını ölçerler. Filtrenin içindeki kir arttıkça, filtrenin içindeki basınç farkı da artar.
 • Gösterge, basınç farkındaki bu değişiklikleri operatöre bildirir. Genellikle iki renkli bir gösterge kullanılır. Filtre temizken gösterge beyazdır, ancak filtrenin kirli olduğunu göstermek için gösterge kırmızıya döner.
 • Filtre indikatörü, basınç farkındaki değişiklikleri bir pistonun hareketine dönüştürür. Pistonun doğrusal hareketi, bir manyetik göstergeyi döner hareket ettirir. Bu gösterge genellikle bir pencere veya gözlem noktası üzerinden görülebilir.
 • Kirli filtre göstergesi kırmızı olduğunda veya farklı bir işaret verdiğinde, operatörler filtrede bir sorun olabileceğini anlarlar. Bu, filtrenin bakım veya değiştirme ihtiyacını gösterir.
 • Ayrıca, bazı filtrelere sesli ve ışıklı uyarılar da entegre edilir. Bu uyarılar operatörleri filtrenin durumu hakkında daha fazla bilgi sahibi yapar.

Filtre indikatörleri, yakıt veya yağ sistemlerinin düzgün çalışmasını sağlamak ve gerektiğinde bakım yapılmasını belirlemek için kritik bir rol oynar. Kirli filtrenin neden olduğu sorunları tespit etmek ve önlemek için bu göstergeler düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Filtre İndikatörleri ve Kullanım Alanları:

 • Filtre indikatörleri, birçok endüstriyel ve taşıt uygulamasında kullanılan önemli bir gözlem ve bakım aracıdır. Aşağıda bu göstergelerin bazı kullanım alanlarına ve önemlerine dair bilgi verilmiştir:
 1. Taşıtlar ve Motorlar: Otomobiller, kamyonlar, gemiler ve uçaklar gibi taşıtlarda yağ ve yakıt filtrelerinin performansı kritiktir. Filtre indikatörleri, kir ve tıkanıklık gibi sorunları zamanında tespit ederek araçların verimliliğini ve güvenilirliğini artırır. Özellikle ticari taşıtlar için, yakıt filtreleri, yakıt verimliliğini ve emisyonları etkileyebilir.
 2. Endüstriyel Makineler: Sanayi makineleri, jeneratörler, inşaat ekipmanları ve tarım makineleri gibi endüstriyel ekipmanlar, temiz yakıt ve yağın önemli olduğu uygulamalardır. Filtre indikatörleri, bu makinelerin bakım ihtiyaçlarını belirlemeye yardımcı olur ve kesintisiz çalışmalarını sağlar.
 3. Gıda ve İçecek Endüstrisi: Gıda ve içecek üretim tesislerinde kullanılan filtreler, ürünlerin kalitesini ve hijyenini sağlamak için kritiktir. Filtre indikatörleri, filtrenin tıkanıp tıkanmadığını belirlemek ve ürün kalitesini korumak için kullanılır.
 4. Enerji Santralleri: Enerji üretim tesislerinde, özellikle dizel jeneratörlerde, yakıt filtrelerinin düzgün çalışması hayati önem taşır. Filtre indikatörleri, enerji üretiminin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamaya yardımcı olur.
 5. Denizcilik ve Havacılık: Gemilerde ve uçaklarda yakıt ve yağ filtrelerinin durumu sürekli olarak izlenir. Filtre indikatörleri, deniz taşıtlarının ve uçakların güvenliğini ve performansını artırmada önemli bir rol oynar.
 6. İlaç ve Biyomedikal: İlaç üretimi ve biyomedikal uygulamalar, ultra saf su ve gazların gerektiği yerlerdir. Filtre indikatörleri, su veya gazların saflığını belirlemek ve kalite kontrol süreçlerinde kullanılır.

Bu örnekler, filtrelere olan ihtiyacın çok geniş bir yelpazede olduğunu ve filtrenin durumunu izlemek için filtrenin indikatörlerinin hayati öneme sahip olduğunu göstermektedir. Bu göstergeler, sistemlerin düzgün çalışmasını sağlar ve bakım gereksinimlerini zamanında belirlemeye yardımcı olur.