8.12.2 BASINÇ AYAR VALFi (REGÜLATÖR)

8.12.2 BASINÇ AYAR VALFi (REGÜLATÖR)

Basınç Ayarlama Valfi:

 • Basınç ayarlama valfi, yay yükü (kuvveti) kullanarak çalışan bir tür valftir ve genellikle ana makina yakıt devrelerinde basınç ayarlamak ve akıkanın düzenlemesini yapmak için kullanılır.
 • Bu valflere “basınç ayarlama valfi” veya “yakıt regüle valfi” adı da verilir.
 • Gemilerde, besleme pompaları tarafından servis tanklarından alınan temiz yakıtın yüksek basınç yakıt pompalarına iletilmesi sırasında kullanılır. Bu pompaların üzerinde bulunan by-pass valfleriyle birlikte çalışır.
 • Basınç ayarlama valfi, yüksek basınç yakıt pompalarının çıkış basıncını sabit bir seviyede tutmak için kullanılır. Bu, yakıtın düzgün bir şekilde enjektörlere iletilmesini sağlar.
 • Özellikle seyir sırasında veya manevra yapılırken farklı viskoziteli yakıtların kullanılması veya yakıt sıcaklığının değişmesi gibi durumlarda yakıt basıncı dalgalanabilir. Basınç ayarlama valfi, bu dalgalanmaları önleyerek yakıt basıncını sabit tutar.
 • Valfin çalışma prensibi, yakıt basıncının düştüğü durumlarda valfi kapatması ve basınç arttığında açmasıdır. Bu sayede yüksek basınç yakıt pompalarının sürekli olarak sabit bir basınçta çalışması sağlanır.
 • Basınç ayarlama valfi, gemi yakıt sisteminin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Bu valfler sayesinde yakıtın enjeksiyon işlemi düzgün bir şekilde gerçekleşir ve motorun performansı maksimum seviyede tutulur.

Emniyet Valfi:

 • Emniyet valfi, aşırı basınçları tahliye etmek amacıyla kullanılan bir tür valftir. Gemilerde ana makina, kazan, sintine separatörü, evaporatör, hidrofor, hava tüpleri, hava ve buzluk kompresörleri gibi birçok yerde kullanılır.
 • Genellikle emniyet valfleri, aşırı basınç durumlarında devrelerden sıvı veya gazın dışarıya tahliye edilmesini sağlar. Bu, sistemin aşırı basınç altında hasar görmesini veya patlamasını önler.
 • Emniyet valfleri, önceden ayarlanmış bir basınç seviyesine ulaşıldığında otomatik olarak açılır ve fazla basıncın tahliye edilmesine izin verir. Basınç normale döndüğünde valf tekrar kapanır.
 • Özellikle kazan sistemlerinde aşırı basınç önlemek için emniyet valfleri kullanılır. Kazanın aşırı basınç altında patlamasını engellemek büyük bir güvenlik önlemidir.
 • Emniyet valfleri, ayarladığınız basınç seviyesini aşan herhangi bir basınç artışını algıladığında devreye girer ve aşırı basıncı önler.
 • Emniyet valflerinin bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. Kolayca erişilebilmeli ve gerektiğinde ayarlamalar yapılmalıdır. Bu, valfin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Basınç Düşürme Valfi:

 • Basınç düşürme valfi, yüksek basınçlı bir sistemin basınç seviyesini düşürmek için kullanılır. Genellikle hava, gaz veya sıvı sistemlerinde bulunur.
 • Bu valfler, bir yüksek basınç tarafından beslenen bir düşük basınç tarafına sahip sistemlerde kullanılır. Örneğin, gemi hidrofor sistemlerinde kullanılabilirler.
 • Basınç düşürme valfleri, yüksek basınca dayanıklıdır ve genellikle ayarlanabilirler. Kullanıcılar, valfin ayarlarını değiştirerek çıkış basıncını istedikleri düşük seviyeye ayarlayabilirler.
 • Bu valfler, sistemin aşırı basınç altında zarar görmesini veya çalışma verimliliğinin azalmasını engeller.
 • Basınç düşürme valfleri, gemi sistemlerinde enerji verimliliğini artırmak ve ekipmanın uzun ömürlü olmasını sağlamak için önemlidir.

By-Pass Valfi:

 • By-pass valfi, akışkanın bir sistemden geçmek yerine alternatif bir yola yönlendirilmesi için kullanılır.
 • Bu valfler, özellikle hızlı ve acil müdahale gerektiren durumlarda kullanılır. Sistemdeki bir arıza veya tehlike durumunda, by-pass valfi devreye alınarak normal akış yolu geçici olarak değiştirilir.
 • By-pass valfleri, sistemlerin güvenliği ve sürekliliği için kritik öneme sahiptir. Acil durumlar için bir güvenlik önlemi olarak kullanılır.
 • Gemilerde, motor veya sistem arızaları durumunda by-pass valfleri, zararı en aza indirmek ve geminin operasyonlarını sürdürmesini sağlamak için kullanılır.

Bu valfler, gemi sistemlerinin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için kritik bir rol oynarlar. Her biri farklı bir amaç için tasarlanmıştır ve sistemlerin sorunsuz çalışmasına katkı sağlarlar.

Pistonlu Valf:

 • Pistonlu valfler, dış görünüş olarak genellikle glob valflere benzerler. Ancak, pistonlu valflerin diski silindirik bir piston şeklindedir ve bu pistonun üzerinde O-ring veya benzeri sızdırmazlık sağlayan elemanlar bulunur.
 • Bu valfler, disk kısmı piston şeklinde olduğundan, açılıp kapanma hareketi pistonun yukarı ve aşağı hareketi ile gerçekleşir. Pistonun alt kısmı ve valf yuvası arasındaki boşluk, akışkanın valften geçmesine izin verir.
 • Pistonlu valfler, sızdırmazlık elemanları sayesinde sızdırmazlık sağlar ve yüksek basınçlı sistemlerde kullanılabilirler.
 • Gemilerde hava devrelerinde sıkça kullanılan pistonlu valfler, hava akışını kontrol etmek ve yönlendirmek için kullanılır. Bu valfler, hassas hava sistemlerinin güvenli ve düzenli çalışmasını sağlar.

Pistonlu valfler, bakım ve onarım açısından oldukça kolaydır. Valf elemanlarının alıştırılmasına gerek olmaz, sadece temizlenmeleri ve piston üzerindeki O-ring gibi sızdırmazlık elemanlarının yenilenmesi gerekebilir. Bu nedenle gemi sistemlerinde tercih edilen valf tiplerinden biridir.

Emniyet Valfi, Basınç Ayarlama Valfi, Basınç Düşürme Valfi ve By-Pass Valfi gibi valfler, gemi sistemlerinin güvenliği ve düzenli çalışması için kritik öneme sahiptir. Her biri farklı bir işlevi yerine getirir ve geminin operasyonlarını güvence altına alır.