8.12.3 BASINÇ DÜSÜRME (VEYA AYARLAMA) VALFİ

8.12.3 BASINÇ DÜSÜRME (VEYA AYARLAMA) VALFİ

Basınç Ayarlama Valfi (Basınç Düşürme Valfi), genellikle hava devrelerinde kullanılır ve gelen havanın basıncını ayarlar veya düşürür. Bu valfler, özellikle pnömatik sistemlerde basınç kontrolü yapmak için önemlidir. İşte bu valflerin çalışma prensibi ve ayarlanması hakkında daha fazla bilgi:

 • Basınç ayarlama valfi, hava devresine gelen yüksek basınçlı havayı ayarlanan düşük basınca düşürmek için kullanılır. Örneğin, bir hava tankından gelen 30 bar basınçlı hava, valf üzerindeki ayar somunu veya saplamasıyla istenilen düşük basınca (örneğin 6 bar) ayarlanabilir.
 • Çalışma prensibi şu şekildedir: Yüksek basınçlı hava, valfin girişine gelir (P1). Ancak, valf kapalıyken (yani hava kullanılmadığında) valf diski, üst tarafındaki bir yay vasıtasıyla kapalı tutulur. P2 basıncını artırmak istediğinizde, valfin üst tarafındaki ayar saplaması saat yönünde çevrilir. Bu, üst taraftaki yayın kuvvetini ve dolayısıyla P2 basıncını artırır.
 • Örneğin, hava basıncını 4 bar’dan 5 bar’a çıkarttığınızda, üst taraftaki yay, diyafram aracılığıyla alt taraftaki diski açar ve hava diskin içinden geçerek P2 haznesine yönlendirilir. Bu, P2 basıncının yeni ayarlanmış değere ulaşmasını sağlar.
 • Hava akışı kesildiğinde veya kullanılmadığında, P2 tarafındaki hava basıncı P2 haznesindeki kanal yoluyla diyaframı yukarı itmeye ve yay kuvvetini dengelemeye çalışır. Ancak hava akışı başladığında, P2 tarafındaki havada azalma olur. Bu, üst taraftaki yayın diyaframı yukarı kaldırmasına ve valfi kısmen açmasına neden olur.
 • Sonuç olarak, bu döngü içinde hava basıncı, ayarlanan değerde sabitlenir. Daha düşük bir basınç ayarlamak isterseniz, ayar saplamasını tersine çevirirsiniz. Bu, yay kuvvetini azaltır ve diyaframı yukarı kaldırarak valfi kapatır, böylece yeni P2 basıncını (örneğin 4 bar) sağlar.

Bu valfler, hava sistemlerinde, fabrika otomasyonunda, otomotiv endüstrisinde ve birçok endüstriyel uygulamada basınç kontrolü için yaygın olarak kullanılır.

 • Basınç düşürme valfi veya basınç ayarlama valfi, birçok farklı uygulama için özelleştirilebilir. Örneğin, gemi endüstrisinde, ana makine yakıt devrelerinde basınç kontrolü sağlamak amacıyla kullanılırlar. Ana makine yakıt pompalarının basıncı sabit bir şekilde tutmak önemlidir. Bu valf, yakıtın akış hızını ve basıncını ayarlamak için kullanılır.
 • Besleme pompaları tarafından ana makine yüksek basınç yakıt pompalarına gönderilen yakıt basıncı düştüğünde, bu valf kapanır ve basınç arttığında açılır. Bu şekilde, yakıt basıncı sürekli olarak sabitlenir. Özellikle seyir ve manevra gibi durumlarda yakıtın viskozitesi veya sıcaklığı değişebilir, bu da yakıt basıncının dalgalanmasına neden olabilir. Basınç ayarlama valfi, bu dalgalanmaları dengeleyerek sabit bir basınç sağlar.
 • Hava devrelerinde kullanılan bir başka tür basınç ayarlama valfi de basınç düşürme valfidir. Bu valf, gelen yüksek basınçlı havayı ayarlanan düşük basınca indirir. Örneğin, bir pnömatik sistemde, farklı işlemler için farklı basınç seviyeleri gerekebilir. Bu valf, hava basıncını istenen seviyeye ayarlamak için kullanılır.
 • Basınç ayarlama valfleri, işlem kontrol sistemlerinde, endüstriyel makinelerde, otomasyon sistemlerinde ve daha birçok endüstriyel uygulamada kullanılır. Basınç kontrolünün hassas bir şekilde yapılması gereken her yerde bu valfler önemlidir.

Bu valfler, işletmelerin ekipmanlarını ve süreçlerini düzenleyerek, enerji ve kaynak kullanımını optimize ederek iş verimliliğini artırabilirler. Ayrıca, güvenlik açısından da kritik bir rol oynarlar, çünkü aşırı basınç durumunda devreyi keserek tehlikeli durumları önlerler.

 • By-pass valfi, bir devrenin içindeki basınç kontrolünü sağlayan bir valf türüdür. Bir devredeki basınç belirli bir sınıra ulaştığında, bu valf devreyi keser veya geçici olarak devre dışı bırakır. Genellikle güvenlik ve kontrol amaçları için kullanılırlar. Örneğin, bir hidrolik sistemde, sistemde aşırı basınç oluştuğunda by-pass valfi devreyi keserek sistemdeki hasarı önleyebilir.
 • Emniyet valfi, birçok farklı uygulamada kullanılan bir güvenlik valfi türüdür. Genellikle aşırı basınçları, sıcaklıkları veya diğer tehlikeli koşulları dengelemek veya tahliye etmek için kullanılırlar. Örneğin, bir buhar kazanında, aşırı buhar basıncı durumunda emniyet valfi buharı tahliye edebilir ve böylece kazanın patlamasını önleyebilir.
 • Genel olarak, bu tür valfler, bir sistemin güvenli ve düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemlidir. Aşırı basınç, sıcaklık veya diğer faktörler sistem veya ekipman hasarına yol açabilir, bu nedenle emniyet valfleri ve by-pass valfleri gibi valfler, tehlikeli koşulları dengelemek veya kontrol etmek için kullanılır.
 • Basınç ayarlama valfleri, buhar kazanları, yakıt pompaları ve hava kompresörleri gibi birçok endüstriyel uygulamada kullanılır. Bu valfler, basıncı istenen seviyede tutmak için kullanılır ve böylece ekipmanın güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlar.
 • Bu valfler, genellikle ayarlanabilir yapıdadır, bu da kullanıcıların belirli bir basınç seviyesini ayarlayabilmelerini sağlar. Bu, farklı işlemler veya koşullar için uygundur çünkü her durumda farklı bir basınç seviyesi gerekebilir.
 • Emniyet valfleri, potansiyel olarak tehlikeli koşulların önlenmesine yardımcı olabilir ve işletme güvenliği için kritik bir rol oynar. Bu valfler, birçok endüstriyel tesisin işleyişinde hayati bir öneme sahiptir.

Bu tür valfler, işletmelerin süreçlerini düzenlerken, ekipmanlarını korurken ve çalışma güvenliğini sağlarken önemli bir rol oynarlar. Bu nedenle, doğru valfin doğru uygulamada kullanılması çok önemlidir.