8.12.4 BY-PASS VALFİ

8.12.4 BY-PASS VALFİ

Genellikle yağ, yakıt ve çamur gibi akışkanları pompalayan hacimsel pompaların üzerinde bulunan bu tür valflere “by-pass valfi” veya “çıkış valfi” denir. Bu valf, pompa çıkışında istenilen basıncın ayarlanmasını sağlar. Aşağıda, by-pass valfinin nasıl çalıştığını ve olası sorunlarını anlatan bir açıklama bulunmaktadır:

Örneğin, pozitif deplasmanlı bir pompanın çıkış basıncı (by-pass valfinin yay basıncı) 3 bar olarak ayarlanmışsa, akışkan yeterince ısıtılmışsa ve pompa çalıştırıldığında çıkış basıncı normal değerinden düşük olacaktır. Bu durumda by-pass valfinin diski, basıncın 3 bar’a yükselmesini sağlamak için tamamen kapalı olacaktır.

Ancak ısıtma sisteminde veya buhar sisteminde bir sorun nedeniyle akışkan yeterince ısıtılamazsa ve pompa çalıştırılması gerekiyorsa, pompanın çıkış basıncı 3 bar değerini aşacaktır. İşte bu durumda by-pass valfi devreye girer. Pompa, akışkanı pompalarken, by-pass valfinin diski 3 bar basınca kadar tamamen kapalıdır ve akışkan tümüyle çıkış devresine basılır.

Ancak çıkış basıncı 3 bar değerini aşmaya başladığında, by-pass valfinin diski açılmaya başlar ve akışkanın bir kısmını çıkış hattından giriş hattına geri gönderir. Bu şekilde pompa çıkış basıncını yine 3 bar değerinde sabit tutar.

Basınç ayarlama valflerinin karşılaştığı olası sorunlar, disklerinin altına pislik gelmesi, disk veya yuvalarının hasar görmesi veya nadiren de olsa yayların kırılması gibi sorunlar olabilir. Bu sorunlar, valfin düzgün çalışmasını engelleyebilir veya basınç ayarının bozulmasına neden olabilir.

Bu tür valfler, birçok endüstriyel uygulamada, özellikle akışkanların kontrol edilmesi ve basınçlarının sabitlenmesi gereken yerlerde kullanılır. Bu valfler, sistemlerin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemlidir.

Emniyet valfi, basınç ayarlama valfi, basınç düşürme valfi ve by-pass valfi gibi valfler, genel olarak aynı temel yapıya sahiptirler, ancak işlevleri, kullanıldıkları yer ve amaçları bakımından farklılık gösterirler. İşte bu valflerin detaylı açıklamaları:

  1. Emniyet Valfi: Emniyet valfi, aşırı basınçları tahliye etmek için kullanılır. Ana makina, kazan, separatör, evaporatör, hidrofor, hava tüpleri ve kompresörler gibi birçok yerde kullanılır. Örneğin, bir kazanda çalışan buhar basıncı ayarlanan değeri (örneğin 5 bar) aştığında, emniyet valfi devreye girer ve buharı atmosfere tahliye eder. Bu sayede sistem aşırı basınçtan korunmuş olur. Emniyet valfleri zaman zaman üzerlerindeki kol vasıtasıyla açılarak mekanik aksamın ve akışkanın çıkışı kontrol edilebilir.
  2. Basınç Ayarlama Valfi: Bu valfler, yay kuvveti ile çalışırlar ve ana makina yakıt devrelerinde basınç ayarlama ve akış düzenlemesi yapmak amacıyla kullanılır. Özellikle yakıt pompalarının basınçlarını sabit tutmak için kullanılırlar. Basınç ayarlama valfleri, pompanın çıkış basıncını belirli bir değerde (örneğin 3 bar) sabitler. Basınç, yayın sıkılması veya gevşetilmesi ile ayarlanabilir.
  3. Basınç Düşürme Valfi: Bu valfler, genellikle hava devrelerinde kullanılır ve gelen hava basıncını düşürürler. Örneğin, hava tüpünden gelen 30 bar basınçlı hava, valf üzerindeki ayar somunu veya cıvatası ile düşürülerek istenilen basınca (örneğin 6 bar) ayarlanabilir.
  4. By-Pass Valfi: By-pass valfi, pozitif deplasmanlı pompa gibi akışkanları pompalayan pompaların üzerinde bulunur. Pompanın çıkış basıncı ayarlanan değeri (örneğin 3 bar) aştığında, by-pass valfi devreye girer ve akışkanın bir kısmını çıkış hattından giriş hattına geri gönderir. Bu sayede pompa çıkış basıncı sabitlenir.

Bu valfler, endüstriyel sistemlerde ve gemilerde kullanılan birçok farklı uygulamada bulunur. Her birinin belirli bir işlevi ve kullanım alanı vardır ve bu valfler, sistemlerin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemlidir.

  1. Emniyet Valfi Çalışma Prensibi: Emniyet valfi, aşırı basınçları tahliye etmek için kullanılır. Örneğin, bir kazanın içindeki buhar basıncı belirli bir değeri (örneğin 5 bar) aştığında, emniyet valfi bu aşırı basıncı tahliye eder ve buharı atmosfere salar. Emniyet valfi, belirli bir ayar basıncına sahiptir ve bu basınca ulaşıldığında açılır. Daha sonra basınç düşerse, valf kapanır.
  2. Basınç Ayarlama Valfi Çalışma Prensibi: Basınç ayarlama valfi, ana makina yakıt devrelerinde kullanılır. Özellikle yakıt pompalarının çıkış basıncını sabit tutmak için kullanılır. Valfin ayar somunu veya cıvatası sıkıldığında, valfin ayarladığı basınç artar. Tersine, somun gevşetildiğinde, valfin ayarladığı basınç düşer. Bu valf, yakıt basıncını belirli bir değerde sabitler.
  3. Basınç Düşürme Valfi Çalışma Prensibi: Basınç düşürme valfi, genellikle hava devrelerinde kullanılır. Bu valf, gelen hava basıncını ayarlanan bir değere düşürmek için kullanılır. Örneğin, hava tüpünden gelen 30 bar basınçlı hava, valf üzerindeki ayar somunu veya cıvatası ile düşürülerek istenilen basınca (örneğin 6 bar) ayarlanabilir.
  4. By-Pass Valfi Çalışma Prensibi: By-pass valfi, pozitif deplasmanlı pompa gibi akışkanları pompalayan pompaların çıkış basıncını sabitler. Pompanın çıkış basıncı ayarlanan değeri aştığında, by-pass valfi devreye girer ve akışkanın bir kısmını çıkış hattından giriş hattına geri gönderir. Bu sayede pompa çıkış basıncı sabitlenir.

Bu valfler, endüstriyel sistemlerde ve gemilerde kullanılan birçok farklı uygulamada bulunur. Her biri belirli bir işlevi ve kullanım alanını doldurur ve bu valfler, sistemlerin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için hayati öneme sahiptir.