8.12 YAY YÜKLÜ VALFLER

8.12 YAY YÜKLÜ VALFLER

1. Emniyet Valfi (Safety Valve):

 • İşlevi: Basınçlı bir sistemde basınç aşırı yükseldiğinde sistemde oluşabilecek hasarı önlemek için tasarlanmıştır.
 • Yapısı: Bir valf miline, bir disk ve bir disk yuvasına sahiptir. Ayrıca, diskin aşağıya itilmesini engelleyen bir yay içerir.
 • Nasıl Çalışır: Sistemdeki basınç normale göre belirli bir değeri aştığında, emniyet valfi otomatik olarak açılır ve fazla basıncın sistemden tahliye edilmesine izin verir.
 • Kullanım Yerleri: Genellikle buhar kazanları, buhar tesisatları ve basınçlı kaplar gibi sistemlerde kullanılır.

2. Basınç Ayarlama Valfi (Pressure Relief Valve):

 • İşlevi: Sistemin belirli bir basınç seviyesini korumak veya ayarlamak için kullanılır.
 • Yapısı: Bir valf miline, bir disk ve bir disk yuvasına sahiptir. Ayrıca, basınç ayarını kontrol eden bir cihaz içerir.
 • Nasıl Çalışır: Ayarlanan basınç seviyesini aştığında, valf otomatik olarak açılır veya kapanır, böylece sistemin basınca göre düzenlenmesini sağlar.
 • Kullanım Yerleri: Basınçlı tanklar, su dağıtım sistemleri ve endüstriyel proseslerde sıkça kullanılır.

3. Basınç Düşürme Valfi (Pressure Reducing Valve):

 • İşlevi: Yüksek giriş basıncını düşük çıkış basıncına düşürmek için tasarlanmıştır.
 • Yapısı: Bir valf miline, bir disk ve bir disk yuvasına sahiptir. Ayrıca, çıkış basıncını ayarlamak için bir düşürücü cihaz içerir.
 • Nasıl Çalışır: Yüksek giriş basıncı, valfi açar ve basınç düşürücü cihaz tarafından ayarlanan çıkış basıncına düşürülür.
 • Kullanım Yerleri: Şehir suyu dağıtım sistemleri, sulama sistemleri ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.

4. By-Pass Valfi:

 • İşlevi: Sistemde belirli bir akış yolunu atlamak veya geçici olarak devre dışı bırakmak için kullanılır.
 • Yapısı: Genellikle bir valf miline, bir disk ve bir disk yuvasına sahiptir. Bazı modellerde birden fazla bağlantı noktası bulunabilir.
 • Nasıl Çalışır: Valf açıldığında, normal akış yolunu atlar ve alternatif bir yol açar. Valf kapatıldığında, normal akış yolunu yeniden etkinleştirir.
 • Kullanım Yerleri: Isıtma, soğutma ve endüstriyel proseslerde akış yönlendirme veya devre dışı bırakma amacıyla kullanılır.

Bu valf türleri, farklı ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmıştır ve belirli endüstriyel uygulamalarda yaygın olarak kullanılırlar. İşlevleri ve kullanım yerleri bakımından farklılık gösterdikleri için her biri belirli bir amaca hizmet eder.

5. Kontrol Valfi (Control Valve):

 • İşlevi: Akışkanın miktarını, basıncını veya sıcaklığını kontrol etmek için tasarlanmıştır.
 • Yapısı: Kontrol edilen değişkenlere bağlı olarak farklı yapılarla gelir. Genellikle bir mil, disk ve disk yuvası içerir.
 • Nasıl Çalışır: Kontrol vanfi, bir kontrol sinyali (genellikle elektrik, pnömatik veya hidrolik) ile çalışır ve bu sinyalin etkisi altında akışkanın özelliklerini ayarlar.
 • Kullanım Yerleri: Kimya endüstrisi, enerji santralleri, su arıtma tesisleri ve otomasyon sistemlerinde kullanılır.

6. Ayırma Valfi (Isolation Valve):

 • İşlevi: İki farklı bölge veya sistemi birbirinden izole etmek için tasarlanmıştır.
 • Yapısı: Bir valf miline, bir disk ve bir disk yuvasına sahiptir.
 • Nasıl Çalışır: Açıldığında, iki bölgeyi birbirine bağlar; kapatıldığında, bu bölgeleri izole eder.
 • Kullanım Yerleri: Boru hatları, tanklar ve farklı sistemlerin birleşme noktalarında kullanılır.

7. Denge Valfi (Balancing Valve):

 • İşlevi: Akışkanın farklı bölgelerde veya çıkış noktalarında eşit olarak dağılmasını sağlamak için kullanılır.
 • Yapısı: Genellikle bir valf miline, bir disk ve bir disk yuvasına sahiptir.
 • Nasıl Çalışır: Valf, farklı akış yollarına ayarlanabilir ve akışı dengeler.
 • Kullanım Yerleri: Isıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde akış dengelemesi yapmak için kullanılır.

Her bir valf türü, belirli bir işlevi yerine getirmek veya belirli bir gereksinimi karşılamak için tasarlanmıştır. Bu valfler, endüstriyel tesislerden su dağıtım sistemlerine kadar birçok farklı uygulamada kullanılır. İç yapıları ve çalışma prensipleri farklılık gösterse de, her biri akışkanların kontrolünü veya düzenlenmesini sağlar.

8. By-Pass Valfi:

 • İşlevi: Ana bir valfın yanı sıra ikincil bir yol veya devreyi açma ve kapatma yeteneğine sahiptir. Bu, ana valfın bakımı veya onarımı sırasında alternatif bir yol sağlar.
 • Yapısı: Bir mil, disk ve disk yuvası içerir ve genellikle iki ayrı giriş ve çıkışa sahiptir.
 • Nasıl Çalışır: Ana valf kapalıyken veya devre dışı bırakıldığında, by-pass valfi açılarak akış alternatif bir yola yönlendirilir.
 • Kullanım Yerleri: Ana valfin bakımı sırasında akışın devam etmesini veya alternatif bir yol sağlamak için kullanılır.

9. Basınç Düşürme Valfi (Pressure Reducing Valve):

 • İşlevi: Gelen yüksek basınçlı akışkanın çıkışta belirli bir düşük basınca düşmesini sağlar.
 • Yapısı: Bir mil, disk ve disk yuvası içerir, ayrıca basınç ayar mekanizması bulunur.
 • Nasıl Çalışır: Ayarlanan basınca ulaşıldığında, valf akışı sınırlar ve basıncı düşürür.
 • Kullanım Yerleri: Su dağıtım hatları, ısıtma sistemleri ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.

10. Emniyet Valfi (Safety Valve):
– İşlevi: Sistemdeki basıncın belirli bir güvenlik seviyesini aşması durumunda fazla basıncı tahliye eder, böylece sistem aşırı basınca karşı korunur.
– Yapısı: Bir çıkış nozulu, ayarlanabilir bir yay ve bir koltuk içerir.
– Nasıl Çalışır: Sistemdeki basınç ayarlanan güvenlik sınırına ulaştığında, emniyet valfi yayın etkisiyle açılır ve fazla basıncı tahliye eder.
– Kullanım Yerleri: Kazanlar, basınçlı kaplar, buhar jeneratörleri ve diğer yüksek basınçlı sistemlerde güvenlik için kullanılır.

Her bir valf türü, belirli bir işlevi veya görevi yerine getirmek için tasarlanmıştır ve bu nedenle farklı yapılar ve çalışma prensipleri gösterirler. Endüstriyel tesisler, su ve enerji dağıtım sistemleri, ısıtma-soğutma sistemleri ve daha birçok uygulama alanında kullanılan çeşitli valf türleri mevcuttur. Bu valfler, akışkanların kontrol edilmesi, düzenlenmesi ve güvenliğinin sağlanması açısından kritik öneme sahiptir.