8.16 P/V (BASINÇ/VAKUM EMNİYET) VALFLERİ

8.16 P/V (BASINÇ/VAKUM EMNİYET) VALFLERİ

Basınç/vakum valfleri, tanker tipi gemilerde kullanılmak üzere tasarlanmış emniyet valfleridir. Bu valfler, gemi tanklarının içindeki sıvının üzerinde bulunan hava veya gazın neden olduğu basınç ve vakumu kontrol etmek için kullanılır.

Basınç/Vakum Valflerinin Temel İşlevleri:

 1. Basınç Kontrolü: Gemi tankları, içerdikleri sıvıların buharlaşması veya sıcaklık değişiklikleri nedeniyle artan basınçlarla karşılaşabilir. Bu valfler, tank içindeki basıncın belirli bir güvenlik seviyesini aşmasını önler. Eğer tank içindeki basınç bu güvenlik seviyesini aşarsa, valf açılır ve fazla basınç atmosfere tahliye edilir.
 2. Vakum Kontrolü: Tank boşaltıldığında veya sıcaklık düştüğünde tank içinde bir vakum oluşabilir. Bu vakum, tankın çökmesine veya içeriğin zarar görmesine neden olabilir. Basınç/vakum valfi, tank içine hava veya gaz girişine izin vererek bu sorunu çözer.
 3. Sıvı Kaynama Noktasının Kontrolü: Basınçtaki artış, sıvının kaynama noktasını yükseltebilir ve bu nedenle buharlaşmayı engelleyebilir. Bu, değerli sıvıların korunmasına yardımcı olur.

Basınç/vakum valfleri, genellikle ağırlıklı veya yaylı mekanizmalarla çalışırlar. Tankın doldurulması sırasında veya sıcaklık değişiklikleri nedeniyle oluşan basınç artışı, valf diskinin açılmasını sağlar. Aksine, tank boşaltıldığında veya sıcaklık düştüğünde oluşan vakum, valf diskinin kapanmasını engellemek için atmosfer basıncı ile birleşir.

Bu valfler, gemilerin güvenliğini ve yüklerin korunmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Ayrıca çevresel sorumlulukları da yerine getirerek gemi operasyonlarının sürdürülebilirliğine katkıda bulunurlar. Gemi tanklarının güvenli ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için bu tür emniyet valflerinin doğru bir şekilde tasarlanması, monte edilmesi ve bakımının yapılması önemlidir.

Basınç/vakum valfleri gemilerdeki tanklarda kullanılan önemli emniyet cihazlarıdır ve bazen ayrı ayrı, bazen de bir arada bulunurlar. İşte bu valflerin farklı tipleri ve çalışma prensipleri:

Vakum Valfleri:

Vakum valfleri, tank içindeki vakumu kontrol etmek için kullanılır. Bir tankın boşaltılması sırasında veya tankın içinde oluşan vakum nedeniyle bu valfler açılır. Bu sayede tank içine hava veya gaz girişi sağlanır ve tankın çökmesi veya içeriğin zarar görmesi engellenir.

Vakum valfleri ağırlık veya yay mekanizmaları ile çalışabilir. Ağırlık veya yay, valf diskinin açık kalmasını sağlamak için atmosfer basıncı ile birlikte çalışır. Tankın boşaltılması sırasında tank içinde oluşan vakum, valf diskinin kapanmasını engellemek için kullanılır.

Basınç Valfleri:

Basınç valfleri, tank içindeki basıncı kontrol etmek için kullanılır. Basınç artışı nedeniyle tank içinde oluşan fazla basınç, valf açılarak atmosfere tahliye edilir. Bu, tankın içeriğini ve tankın kendisini korumak için önemlidir.

Basınç valfleri de ağırlık veya yay mekanizmaları ile çalışabilir. Basınç artışı, valf diskinin açılmasını sağlayarak fazla basıncın tahliye edilmesini kolaylaştırır.

Kombine Basınç/Vakum Valfleri:

Bazı durumlarda, gemilerde her iki işlevi aynı anda yerine getiren kombine basınç/vakum valfleri kullanılır. Bu valfler, tank içindeki basınç artışı veya vakum nedeniyle tanka giriş ve çıkış yaparlar. Tankın doldurulması sırasında veya boşaltılması sırasında bu valfler açılır veya kapanır, böylece hem basınç hem de vakumu kontrol ederler.

Bu valfler, gemi tanklarının güvenliğini ve yüklerin korunmasını sağlamak için çok önemlidir. Yanlış basınç veya vakum koşulları, gemi operasyonlarını tehlikeye atabilir ve çevresel sorunlara neden olabilir.

Sonuç olarak, basınç/vakum valfleri gemilerin yük taşıma işlemlerinde güvenlik ve etkinlik sağlar. Bu valflerin doğru bir şekilde tasarlanması, monte edilmesi ve bakımının yapılması, gemi operasyonlarının başarılı bir şekilde sürdürülmesi için kritik öneme sahiptir.

Basınç/Vakum Valflerinin Bakımı ve Kontrolü:

Gemilerdeki basınç/vakum valflerinin düzgün çalışması için düzenli bakım ve kontrol gereklidir:

 1. Temizlik: Valfler temiz ve paslanmaz durumda tutulmalıdır. Valflerin dış yüzeyi düzenli olarak temizlenmeli ve pas önleyici yağ veya kaplama uygulanmalıdır.
 2. Ayar Kontrolü: Valflerin basınç veya vakum ayarı periyodik olarak kontrol edilmelidir. Ayarlar doğru basınç veya vakumu sağlamalıdır.
 3. Sızıntı Kontrolü: Valfler tankların içeriğini korumak için önemlidir, bu nedenle sızıntıları önlemek için düzenli olarak kontrol edilmelidir.
 4. Mekanik Parçaların İncelenmesi: Valflerin mekanik parçaları, özellikle yaylar veya ağırlıklar, hasarlı veya aşınmış olup olmadığı açısından incelenmelidir. Değiştirilmesi gereken parçalar hemen değiştirilmelidir.
 5. Valf Pozisyon Kontrolü: Valfler, doğru pozisyonda olup olmadıkları kontrol edilmelidir. Açık veya kapalı konumda olmaları gereken durumlarda olmaları gerekir.
 6. Pilot Kumanda Sistemleri: Eğer gemide pilot kumanda sistemleri kullanılıyorsa, bu sistemlerin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır.
 7. Yedek Parça Bulundurma: Kritik valfler için yedek parçaların gemide bulunması önemlidir. Acil bir durumda hızlı bir şekilde değiştirilebilmelidirler.
 8. Periyodik Testler: Basınç/vakum valfleri periyodik olarak test edilmelidir. Bu testler, valflerin düzgün çalıştığından ve ayarların doğru olduğundan emin olmak için yapılmalıdır.
 9. Belgelendirme: Valflerin bakımı ve testleri ile ilgili tüm kayıtların düzenli olarak tutulması ve güncel olması gerekmektedir. Bu, geminin denetimler sırasında uygunluğunu kanıtlamak için önemlidir.

Bu bakım ve kontrol prosedürleri, gemilerin güvenliğini ve çevreyi korumayı amaçlayan düzenlemelere uymak için kritik öneme sahiptir.

Gemi mühendisleri ve gemi bakım personeli, basınç/vakum valflerinin düzenli bakımını ve testini yapmalıdır. Bu sayede geminin operasyonlarının güvenliği sağlanabilir ve çevresel riskler en aza indirilir.