8.5 KÜRESEL VALF

8.5 KÜRESEL VALF

Küresel Valf Nedir?

Küresel valf, adını şeklinden alır; içinde dönen bir küre veya top bulunduran bir tür döner valftir. Bu tip valfler genellikle 2 veya 3 yönlü olup bir kolu kullanarak kontrol edilirler. Genellikle iki yönlü olanlar, kolu 90 derece çevirerek valfi açar veya kapatır.

Küresel Valfin Çalışma Prensibi:

Küresel valfin temel çalışma prensibi, içindeki dönen kürenin veya topun konumunu değiştirerek akışkanın geçişini kontrol etmesidir. Küre, valf gövdesindeki deliklerle hizalanarak akışkanın geçişine izin verir veya engeller.

Örneğin, valf tamamen açıkken, küre deliklerle hizalanır ve akışkan serbestçe geçebilir. Ancak valf kapatıldığında, küre deliklerle hizalanmaz ve akışkanın geçişi engellenir.

Küresel Valflerin Avantajları ve Kullanım Alanları:

Küresel valflerin bazı avantajları ve kullanım alanları şunlardır:

 1. Basit ve Dayanıklı Tasarım: Küresel valfler, basit bir yapıya sahiptir ve az sayıda hareketli parça içerir. Bu nedenle dayanıklı ve uzun ömürlüdürler.
 2. Hızlı Açma ve Kapama: Kolu 90 derece çevirerek hızlı bir şekilde açılıp kapatılabilirler, bu da hızlı kontrol gerektiren uygulamalarda kullanışlıdır.
 3. Farklı Malzemelerde Üretim: Küresel valfler genellikle döküm demir, çelik veya kromdan yapılır ve bu, farklı uygulama gereksinimlerini karşılamak için seçenek sunar.
 4. Yüksek Basınca Dayanıklılık: Özellikle gemi ana makina yakıt pompalarında kullanılan küresel valfler, yüksek basınçlara dayanacak şekilde üretilebilirler.
 5. Kullanım Alanları: Bu valfler, birçok endüstriyel uygulamada kullanılır, özellikle yakıt pompaları, su devreleri, hidrofor sistemleri ve denizcilik endüstrisinde.

Küresel Valflerin Sınırlamaları:

Küresel valflerin bazı sınırlamaları vardır:

 1. Türbülans ve Akış Direnci: Tamamen açıkken, küresel valfler bir miktar türbülans ve akış direnci yaratabilirler.
 2. Kısma Yeteneği: Küresel valfler, akışkanın kısılmadığı uygulamalarda kullanılır. Kısma işlemi, valf içindeki kürenin veya topun aşınmasına ve sızıntıya neden olabilir.

Sonuç olarak, küresel valfler basit ve dayanıklı bir tasarıma sahip olup, birçok endüstriyel uygulama için uygun bir seçenektir. Farklı malzemelerde bulunabilirler ve yüksek basınca dayanabilirler. Bununla birlikte, türbülans oluşturabilirler ve kısma işlemi için uygun değillerdir.

Küresel Valflerin Bakımı ve Sorun Giderme:

Küresel valflerin bakımı genellikle basit ve düzenli olarak yapılmalıdır. Küresel valflerin bakımı ve sık karşılaşılan sorunların giderilmesi hakkında bazı bilgiler:

 1. Sızıntı Sorunları: Küresel valfler zamanla sızıntı yapabilir. Bu durumda, valfin kapatılması gerektiğinde hala sızıntı oluyorsa, sızıntıya neden olan contaların veya O-ringlerin değiştirilmesi gerekebilir.
 2. Kürenin Aşınması: Küre veya top, sürekli açılıp kapatıldığında veya aşırı kullanıldığında aşınabilir. Bu aşınma, valfin tam olarak kapanamamasına veya açılamamasına neden olabilir. Aşınmış bir kürenin veya topun değiştirilmesi gerekebilir.
 3. Yüzey Temizliği: Küresel valflerin iç yüzeyleri ve contaları temizlenmelidir. Kirli veya paslı yüzeyler sızıntılara neden olabilir. Yüzeyler, temizlik maddeleri ve fırçalar kullanılarak düzenli olarak temizlenmelidir.
 4. Valfin Kolunun Kontrolü: Valfin kontrol kolunun veya kolu iletim mekanizmasının düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Kolun gevşek veya bozuk olması, valfin tam açılıp kapanmasını engelleyebilir.
 5. Sızdırmazlık Elemanlarının Değiştirilmesi: Sızdırmazlık elemanları zamanla aşınabilir veya hasar görebilir. Bu elemanlar, valfin sızıntı yapmamasını sağlamak için düzenli olarak kontrol edilmeli ve değiştirilmelidir.
 6. Yüksek Basınçlı Uygulamalarda Dikkat: Yüksek basınçlı uygulamalarda kullanılan küresel valfler, özellikle yakıt pompalarında, özel bakım ve testlere tabi tutulmalıdır. Yüksek basınç altında çalışırken sızıntı veya aşınma riski daha yüksektir.

Küresel valflerin bakımı, düzenli olarak kontrol edilmelerini ve gerekli parçaların değiştirilmesini içerir. Bu, valfin uzun ömürlü olmasını ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

Sonuç olarak, küresel valfler basit ve etkili bir kontrol mekanizması sunar ve birçok endüstriyel uygulama için uygundur. Bakımın ve onarımın düzenli olarak yapılması, valflerin verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır.

Elektrik Kumandalı Selenoid Valf Nedir?

Elektrik kumandalı selenoid valf, bir elektrik selenoidi veya bobini kullanarak çalışan bir tür valftir. Bu valf, elektrik enerjisi ile hareket eden bir manyetik selenoid veya bobin vasıtasıyla açılıp kapatılır. İki temel çeşidi vardır: Normalde Kapalı (NC) ve Normalde Açık (NO).

 1. Normalde Kapalı (NC) Elektrik Kumandalı Selenoid Valf: Bu tip valf, elektrik enerjisi verilmediğinde kapalı durumda olan bir valftir. Elektrik enerjisi uygulandığında, manyetik selenoid aktive olur ve valfi açar.
 2. Normalde Açık (NO) Elektrik Kumandalı Selenoid Valf: Bu tip valf, elektrik enerjisi verilmediğinde açık durumda olan bir valftir. Elektrik enerjisi uygulandığında, manyetik selenoid aktive olur ve valfi kapatır.

Elektrik Kumandalı Selenoid Valfin Çalışma Prensibi:

Elektrik kumandalı selenoid valfin çalışma prensibi, manyetik alanın ve manyetik kuvvetin kullanılmasıdır. Bir elektrik selenoidi (bobini) enerjilendirildiğinde, manyetik alan oluşturur ve bu alan, bir valf gövdesindeki bir diyaframı veya planceri hareket ettirir. Bu hareket, valf açma veya kapama işlemini gerçekleştirir.

Kullanım Alanları:

Elektrik kumandalı selenoid valfler, birçok farklı uygulama alanında kullanılır:

 • Sintine Separatörleri: Deniz araçlarında suyun tahliyesi için kullanılır.
 • Hava ile Buzluk Devreleri: Soğutma sistemlerinde sıcaklık kontrolü için kullanılır.
 • Otomasyon Sistemleri: Endüstriyel otomasyon sistemlerinde proses kontrolü için kullanılır.
 • Otomobil Endüstrisi: Otomobillerde yakıt sistemleri, fren sistemleri ve diğer uygulamalarda kullanılır.
 • Ev Aplikasyonları: Evlerde su, gaz ve diğer akışkanların kontrolü için kullanılır.
 • İlaç Sanayi: İlaç üretimi ve dozajlama sistemlerinde kullanılır.

Bakım ve Sorun Giderme:

Elektrik kumandalı selenoid valflerin bakımı genellikle selenoidin ve valf gövdesinin temizliğini içerir. Bu valflerde yaygın sorunlar arasında selenoidin yıpranması veya diyaframın zarar görmesi yer alır. Sorun giderme durumunda, bu bileşenlerin değiştirilmesi gerekebilir.

Sonuç olarak, elektrik kumandalı selenoid valfler, elektrik enerjisi ile kontrol edilen ve birçok farklı uygulama alanında kullanılan kullanışlı valf türleridir. Bakım ve onarım düzenli olarak yapılmalıdır, böylece valfin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için selenoid ve diğer bileşenlerin durumu kontrol edilir.