9.1.1 SİNTİNE SEPARATÖRÜNÜN DEVREYE ALINMASI

9.1.1 SİNTİNE SEPARATÖRÜNÜN DEVREYE ALINMASI

 1. Deniz Suyu Hidroforu Açma: İlk adım, separatörün içini deniz suyu ile doldurmak için deniz suyu hidroforundan gelen valfin açılmasıdır. Bu, separatörün içini deniz suyu ile doldurarak işlem için gerekli ortamı oluşturur.
 2. Hava Firar Valflerini Açma: Separatörün üzerindeki üç adet hava firar valfi el ile açılarak separatörün içinde biriken hava çıkarılır. Bu valflerden suyun geldiğini görmek önemlidir. Önce hava firar valfleri, sonra deniz suyu valfi kapatılmalıdır. Bu işlem separatörün içindeki hava kabarcıklarını çıkararak suyun serbestçe dolaşmasını sağlar.
 3. Sintine Alıcı ve Pompa Alıcı Valflerini Açma: Sintine separatörünün girişine bağlı olan sintine alıcı valfi ve pompaya bağlı olan pompa alıcı valfi açılır. Bu, separatöre sintine suyunun ve pompanın girebilmesi için gereklidir.
 4. Denize Çıkış Valfini Açma: Sintine suyunun denize boşaltılacağı yol olan denize çıkış valfi açılır. Bu adım, temizlenmiş sintine suyunun denize deşarj edilmesine izin verir.
 5. PPM Tablosunu Çalıştırma ve Numune Suyu Valfini Açma: Separatörün işlevini izlemek için PPM (Parçacık Milyonda) tablosu veya dedektör çalıştırılır. Ayrıca, numune suyunun alınabilmesi için numune suyu valfi açık tutulur. Bu, suyun kirlilik seviyesini sürekli olarak izlemek ve gerektiğinde işlemi düzeltebilmek için önemlidir.
 6. Pompanın El İle Döndürülmesi ve Çalıştırılması: Pompa birkaç tur el ile döndürülür ve daha sonra çalıştırılır. Pompa, sintine suyunu separatöre çekmeye başlar. Pompanın çalışması, suyun separatörün içinden geçmesini ve ayrıştırma işleminin başlamasını sağlar.
 7. Sintine Basma İşlemi: Pompa çalıştığında, makina sintinesi temizlenerek denize boşaltılmaya başlanır. Bu adım, sintine suyunun temizlenmiş ve uygun hale getirilmiş olduğundan emin olmak için gereklidir.
 8. İşlemi Tersine Çevirme: Sintine basma işlemi tamamlandığında, işlem sırasını tersine çevirmek önemlidir. Yani, denize çıkış valfi kapatılır, pompa durdurulur, numune suyu valfi kapatılır, PPM tablosu kapatılır ve sintine alıcı ve pompa alıcı valfleri kapatılır. Bu adımlar işlemi güvenli bir şekilde sonlandırır.

Bu adımlar, sintine separatörünün düzgün bir şekilde çalıştırılması ve gemilerin sintine sularını çevre dostu bir şekilde denize boşaltabilmesi için takip edilmesi gereken önemli prosedürleri içerir. Bu prosedürler, çevre düzenlemelerine uyumu sağlamak ve deniz çevresini korumak için kritik öneme sahiptir.

 1. Sintine Basma İşleminin Sonlandırılması: Sintine suyunun denize boşaltılması tamamlandığında, denize çıkış valfi kapatılır. Bu adım, denize sintine suyu boşaltma işleminin sona erdiğini belirtir.
 2. Numune Suyu Valfinin Kapatılması: Numune suyu valfi kapatılır. Bu adım, suyun kirlilik seviyesini ölçmek için kullanılan numune alımını sonlandırır.
 3. PPM Tablosu ve Dedektörün Kapatılması: PPM tablosu veya dedektör kapatılır. Bu adım, kirlilik seviyesini izlemek için kullanılan ekipmanları kapatır.
 4. Pompanın Durdurulması: Pompa çalışması sonlandırılır. Pompa, sintine suyunun separatörden çekilmesini durdurur.
 5. Sintine Alıcı ve Pompa Alıcı Valflerinin Kapatılması: Sintine alıcı valfi ve pompa alıcı valfi kapatılır. Bu adım, sintine suyunun separatöre ve pompa sistemine girmesini engeller.
 6. Hava Firar Valflerini Kapatma: Önce hava firar valfleri, sonra deniz suyu valfi kapatılır. Bu adım, separatörün içindeki hava firar valflerini kapatır ve deniz suyu akışını durdurur.
 7. Deniz Suyu Hidroforu Kapatma: Deniz suyu hidroforundan gelen valf kapatılır. Bu, separatörün içini dolduran deniz suyu akışını keser.

Bu adımlar, sintine separatörünün güvenli ve verimli bir şekilde devreye alınmasını ve işletilmesini sağlar. Bu prosedürlerin doğru bir şekilde uygulanması, gemilerin deniz çevresine zarar vermeden sintine sularını denize boşaltmasını ve uluslararası çevre düzenlemelerine uyum sağlamasını sağlar.

Ayrıca, bu işlemi düzenli olarak ve periyodik bakımlarla tekrarlamak, sistemin düzgün çalışmasını ve çevresel uyumun sürekli olarak sağlanmasını sağlar. Bu sayede denizcilik sektörü, deniz çevresinin korunmasına ve deniz kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunur.

 1. Selenoid Valf Kontrolü: Sintine separatöründe, denize temiz su çıkışı ve sintineye (veya tanka) kirli su çıkışı için selenoid valfler veya üç yollu valfler bulunur. Bu valfler, separatörün düzgün çalışmasını sağlamak için önemlidir. Deniz suyu hidroforu veya başka bir kontrol mekanizması aracılığıyla bu valfler kontrol edilir. Temizlenmiş sintine suyu denize boşaltılmak istendiğinde denize temiz su çıkışı valfi açılırken, sintine suyunun yeterince temizlenemediği durumlarda sintineye veya tanka kirli su çıkışı valfi açılır.
 2. Kirli Yağ (Çamur) Tahliyesi: Separatörde biriken kirli yağ veya çamur miktarı belirli bir seviyeye ulaştığında, prob veya seviye algılayıcı adı verilen bir cihaz devreye girer. Bu cihaz, kirli yağın selenoid valflerini açarak çamur tankına tahliye edilmesini sağlar. Bu adım, separatörün içinde biriken atıkların düzenli olarak boşaltılmasını sağlar.
 3. Sintine Separatörünün Bakımı ve Denetimi: Sintine separatörünün düzenli bakım ve denetimleri yapılmalıdır. Bu, cihazın sorunsuz bir şekilde çalışmasını ve çevresel düzenlemelere uygun olmasını sağlar. Bakım işlemleri, aşındırıcı veya tıkanmış parçaların değiştirilmesini, valflerin kontrolünü ve sızdırmazlık durumunun kontrolünü içerebilir.
 4. Kayıt Tutma: Gemiler, sintine suyu deşarjlarını kayıt altına almalıdır. Bu kayıtlar, gerektiğinde yetkililere sunulmak üzere tutulur. Denetimler sırasında bu kayıtların belgelenmesi, uygunluk kanıtı olarak önemlidir.
 5. Çevresel Eğitim: Gemilerin mürettebatı, sintine suyu işleme prosedürlerini ve çevresel sorumluluklarını anlamak için eğitilmelidir. Çevresel bilinç, gemi personelinin doğru ve sorumlu bir şekilde hareket etmesine yardımcı olur.

Bu adımlar, sintine separatörünün etkili bir şekilde çalışmasını, deniz çevresini korumasını ve çevresel düzenlemelere uyum sağlamasını sağlamak için önemlidir. Aynı zamanda, gemilerin deniz sularını kirletmeden sintine sularını denize deşarj etmelerini ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmelerini amaçlar. Bu süreçler, denizcilik endüstrisinin çevre dostu uygulamaları benimsemesine ve deniz çevresinin korunmasına katkı sağlar.