9.2 SİNTİNE SEPARATÖRLERİNİN LİMAN VE BAYRAK DEVLET KONTROLÜNE HAZIRLANMASI

9.2 SİNTİNE SEPARATÖRLERİNİN LİMAN VE BAYRAK
DEVLET KONTROLÜNE HAZIRLANMASI

Sintine separatörleri gemilerde deniz ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla büyük öneme sahip sistemlerdir. Bu sistemlerin doğru bir şekilde çalışması, gemilerin liman ve bayrak otoritelerince yapılan kontrollerde büyük bir rol oynar. İşletmecilerin ve gemi personelinin düzenli olarak yapması gereken bazı işlemler ve kontroller aşağıda detaylandırılmıştır:

 1. Pompa Kontrolü:
 • İlk olarak, sintine separatör pompasının normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Pompanın doğru basınç değerleri ile çalıştığından emin olun.
 • Pompanın emme (vakum) ve basma (basınç) değerlerini kontrol edin. Pompa emme yapamıyorsa, alıcı filtrelerin temizlenmesi gerekebilir.
 • Pompa, belirli bir basınç altında çalıştırılmalıdır (örneğin, 2-3 bar gibi). Bu, pompanın yeterli basınçla çalıştığı ve sintine separatör gövdesinin sağlam olduğu bir testi içerir.
 1. Selenoid Valf Kontrolü:
 • Pompa çalışırken sintine separatör çıkışlarındaki selenoid valflerin doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
 • 15 ppm’nin altında ve üstünde valflerin doğru bir şekilde açılıp kapanmasını sağlayın. Bu işlem, sintine separatörünün denize çıkışını veya sintineye tahliye edilmesini kontrol eder.
 • Bazı separatörlerde, 15 ppm’nin üstünde alarm çalarken pompa otomatik olarak durabilir veya sintineyi toplama tankına yönlendirebilir.
 1. Dedektör (PPM Okuyucu) Kontrolü:
 • PPM okuyucunun içine çalışma sırasında bir çubuk sokarak 15 ppm’nin üstünde alarmın çalıp çalmadığını kontrol edin.
 • Dedektörün içini (cam) temiz bir bez veya fırça ile düzenli olarak temizleyin.
 • PPM düğmesini kapattığınızda temiz su çıkışının kapatılması ve sintineye çıkış valfinin açılması gerektiğini gözlemleyin. Bazı separatörlerde bu işlem, pompanın durmasını içerebilir.
 1. Filtre Elemanları Kontrolü:
 • Sintine separatöründeki filtre elemanlarının temiz olup olmadığını kontrol edin. Bu elemanların temizlenmesi veya yenilenmesi gerekebilir.
 • Farklı separatörlerde farklı filtre elemanları kullanılabileceğini unutmayın. Kum filtreler gibi elemanların kirlenmesi durumunda temizlenmelidir.
 • Bazı separatörlerde, separatörün üst kapağını açarak plakaları ve aralarında biriken pislikleri temizleyebilirsiniz.
 1. Hava Firar (U Boru) Kullanımı:
 • Sintine separatörünün dedektöründe hava kabarcığı oluşmasını önlemek için hava firar (U boru) kullanılmalıdır. Bu, hava etkisinin ppm değerini yanıltmasını önler.
 1. Su Akışı Kontrolü:
 • Okuyucuya verilen su miktarının fazla olması durumunda köpürme nedeniyle okuma hataları olabilir. Bu nedenle su akışını dakikada yaklaşık bir litre civarında tutmak önemlidir.
 1. Gövde ve Çevresi Temizliği:
 • Sintine separatörü gövde saçı sağlam olmalı ve çevresi temizlenmelidir.
 1. Etiket ve Talimatlar:
 • Sintine separatörü üzerinde sintine şeması ve çalıştırma talimatlarının bulunması önemlidir.
 1. Denize Atık Deşarjı İle İlgili Uyarılar:
 • Denize çıkış valfi çevresine “DENİZE YAĞ BASMAK YASAKTIR” ve İngilizce olarak “DISCHARGE OF OIL IS PROHIBITED” yazıları asılmalıdır.

Bu kontroller ve işlemler, sintine separatörünün verimli bir şekilde çalışmasını ve geminin çevre düzenlemelerine uygunluğunu sağlar. Separatörlerin düzenli bakımı ve kontrolü, denizlerin temizliği ve çevre koruması açısından kritik bir öneme

sahiptir.

 1. Sintine Giriş Valfleri Kontrolü:
  • Sintine separatörünün giriş valflerinin yönlendirmesi mevsime göre düzenli olarak değiştirilmelidir. Bu, separatörün doğru işleyişini sağlamak için önemlidir.
 2. Separatör Gövdesi ve Çıkış Basınç Göstergeleri:
  • Sintine separatörü gövdesi ve çıkışındaki basınç göstergeleri, separatörün verimli çalışıp çalışmadığını gözlemlemek için kullanılır. Gövdedeki göstergenin çıkış basıncından büyük olması, kum filtrelerinin kirlendiğini gösterebilir. Bu durumda, kum filtrelerini yıkamak veya yenilemek gerekebilir.
 3. Havasızlandırma:
  • Okuyucudaki “hava” etkisi nedeniyle ppm değeri yanıltıcı olabilir. Bu nedenle dedektöre gelen su, bakır boru veya U boru ile havasızlandırılmalıdır. Bu, doğru okumaların yapılmasını sağlar.
 4. Su Akışı İzleme:
  • Kontroller sırasında su akışının düzenli ve sabit olduğundan emin olun. Fazla su akışı, köpürme nedeniyle okuma hatalarına yol açabilir.
 5. Sintine Bağlantısı Kontrolü:
  • Sintine separatörüne giriş yapmadan önce temiz su çıkış devresine bağlantı olmadığından emin olun.
 6. Etiket ve Talimatlar:
  • Sintine separatörü üzerinde sintine şeması ve çalıştırma talimatlarının bulunması önemlidir. Bu talimatlar gemi personeli için rehber niteliğindedir.

Sintine separatörlerinin düzenli olarak bakımı ve kontrolleri, gemi işletmecilerinin çevre düzenlemelerine uyumlu olmasını sağlar ve denizlerin temizliğini korur. Ayrıca, bu kontroller geminin güvenli ve verimli bir şekilde işlemesine yardımcı olur.

Unutmayın ki sintine separatörünün düzenli bakımı ve kontrolleri geminin güvenliğini ve çevre korumasını sağlamak için çok önemlidir. Bu işlemlerin düzenli olarak yapılması, gemi işletmecileri ve personelinin sorumluluğundadır ve denizlerimizin temiz kalmasına katkı sağlar.